Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst
PiMS folder informatie logo

Slingeland Ziekenhuis folders

Zoek een patiëntenfolder.

U kunt een folder zoeken met een specifiek woord of door een specialisme te selecteren.
De volgende 27 folders zijn voor u gevonden binnen het specialisme: Algemeen.

Betalen en vergoeden van ziekenhuiszorg
Cliëntenraad - Samen voor goede ziekenhuiszorg
Doorliggen - Voorkomen en behandelen
Een eigendom is beschadigd of zoekgeraakt
Een klacht
Geestelijke verzorging
Goed voorbereid naar uw arts - Tips voor het krijgen en onthouden van informatie
Motorvoertuig besturen met een ziekte/handicap
Naar het ziekenhuis? Neem uw identiteitsbewijs mee - Informatie over legitimatie in het Slingeland Ziekenhuis
Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen
Nuchter zijn voor een operatie - Wat mag u nog eten en drinken?
Obductie
Opname in een zorginstelling na een ziekenhuisverblijf
Palliatief en ondersteunend team - Voor begeleiding en advies als u weet dat u niet meer beter wordt
Registratie van kinderletsel in het ziekenhuis
Spoedeisende Hulp (SEH)
Toestemming voor het digitaal beschikbaar stellen van uw medische gegevens
U wordt opgenomen voor een operatie - Aandachtspunten in het kort
Uw opname in het Slingeland Ziekenhuis
Uw rechten en plichten als patiënt
Vermoeidheid - Uitleg en advies
Verwijzing naar een ander ziekenhuis in de regio - Samenwerking Gelderse Vallei, Rijnstate en Slingeland Ziekenhuis (A.R.T.Z.)
Vrijheidsbeperkende maatregelen - Informatie voor naasten
Waarom mag uw eigen arts geen geneeskundige verklaring afgeven?
Wat regelt u zelf als u zorg of ondersteuning nodig heeft?
Zorg aan huis na een ziekenhuisopname
Zorg na overlijden - Informatie voor nabestaanden