Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Algemeen

Palliatief en ondersteunend team

Voor begeleiding en advies als u weet dat u niet meer beter wordt

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Als u of uw naaste een ongeneeslijk en levensbedreigende aandoening heeft, kunt u een beroep doen op het palliatief en ondersteunend team. In deze folder leest u wat dit team voor u kan betekenen.

Palliatieve en ondersteunende zorg
Palliatieve en ondersteunende zorg is de zorg en ondersteuning die we u en uw naasten bieden als u een ongeneeslijke en/of levensbedreigende aandoening heeft. Hierbij richten we ons op het terugdringen of afremmen van de aandoening en op het behandelen van klachten die optreden als gevolg van de ziekte. De kwaliteit van uw leven staat daarbij voorop.

Palliatief en ondersteunend team
Dit team richt zich op u én uw naasten. Het team:
Samenstelling
Binnen het palliatief en ondersteunend team zijn verschillende zorgverleners werkzaam. De twee verpleegkundig specialisten palliatieve zorg zijn uw eerste aanspreekpunt. Verder zijn er diverse medisch specialisten betrokken: dit zijn twee oncologen, een longarts, geriater en een pijnspecialist. Het palliatief team werkt intensief samen met de geestelijke verzorger, medisch maatschappelijk werker, psycholoog, palliatief wijkverpleegkundige en huisartsen.

Eenmaal per week komen de verschillende zorgverleners samen en bespreken we uw situatie en de gegeven adviezen.

Werkwijze
Mogelijk verwijst uw arts of verpleegkundige u tijdens uw opname of een poliklinisch bezoek naar het palliatief en ondersteunend team. De verpleegkundig specialist heeft dan een gesprek met u. Op basis van dit gesprek wordt er een persoonlijk advies opgesteld, zo nodig in overleg met een van de medisch specialisten of andere deskundigen van het palliatief team. Dit advies wordt aan u, uw behandelend arts en huisarts gegeven. Ook als u geen verwijzing heeft, kunt u contact opnemen met het palliatief en ondersteunend team. Wij helpen u graag verder met uw vragen.

Contact
Het palliatief en ondersteunend team is te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is (0314) 32 94 56. Mailen kan ook: palliatievezorg@slingeland.nl.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Meer informatie over palliatieve zorg vindt u ook op www.palliatievezorgwestachterhoek.nl.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.
Foldernummer: 2076-dec 20