Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Algemeen

Een eigendom is beschadigd of zoekgeraakt

Een eigendom is beschadigd of zoekgeraakt

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Tijdens uw verblijf in het Slingeland Ziekenhuis is een persoonlijk eigendom (bijvoorbeeld een sieraad, bril, gehoorapparaat) beschadigd of zoekgeraakt. In deze folder leest u over aansprakelijkheid ten aanzien van persoonlijke bezittingen en wat ervoor nodig is om een verzoek tot schadevergoeding in te kunnen dienen.

Aansprakelijkheid
Wij attenderen patiënten erop om geen geld en kostbaarheden mee te nemen naar het ziekenhuis. Tijdens een bezoek/verblijf in het Slingeland Ziekenhuis bent u in beginsel zelf verantwoordelijk voor uw eigen spullen. Het Slingeland Ziekenhuis stelt op verzoek kluisjes beschikbaar waarin u uw eigendommen kunt bewaren.

Het ziekenhuis is in principe niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen. Afhankelijk van de omstandigheden kan het ziekenhuis toch een verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van uw bezittingen. Bijvoorbeeld wanneer uzelf of een naaste niet in staat was maatregelen te nemen ten aanzien van uw eigendommen.

Indien u van mening bent dat het Slingeland Ziekenhuis nalatig is geweest en niet de nodige zorgvuldigheid in acht heeft genomen, kunt u het ziekenhuis aansprakelijk stellen. Het moet aantoonbaar zijn dat het ziekenhuis nalatig is geweest.

Indienen eis tot schadevergoeding
Wanneer u van mening bent dat het ziekenhuis aansprakelijk is voor de geleden schade, neemt u eerst contact op met de manager van de afdeling waar uw eigendom is beschadigd of zoekgeraakt. In overleg met hem/haar bepaalt u of u een eis tot schadevergoeding indient bij het ziekenhuis. Bij het indienen van een schadevergoeding dient de manager een schadeformulier in te vullen en te ondertekenen. Vervolgens zendt hij/zij het schadeformulier naar de afdeling Debiteurenbeheer.

Zelf dient u daar ook een aantal documenten aan te leveren.

Aanleveren documenten
De volgende documenten zijn nodig om een eis tot schadevergoeding in te kunnen dienen:

 1. een brief waarin u:
  • het Slingeland Ziekenhuis aansprakelijk stelt voor de geleden schade;
  • een omschrijving geeft van de gebeurtenis (hoe is uw persoonlijk eigendom beschadigd of zoekgeraakt);
  • aangeeft waarom u van mening bent dat het Slingeland Ziekenhuis nalatig is geweest;
  • uw persoonsgegevens (adres, geboortedatum, BSN-nummer) vermeldt;
  • uw bank- of gironummer vermeldt.
 2. een kopie van de aanschafnota van het zoekgeraakte/beschadigde artikel.
 3. een bericht van uw verzekeraar waaruit blijkt dat de kosten niet -volledig- worden vergoed. Dit wordt ook wel uitkerings- of afwijzingsbericht genoemd. Dit geldt alleen bij kunst- en hulpmiddelen.
 4. een kopie van de aanschafnota van het nieuw aangeschafte item. Hieruit kunnen we de door u geleden schade afleiden.
U kunt de documenten sturen naar:
Slingeland Ziekenhuis
T.a.v. senior medewerker Debiteurenbeheer
Postbus 169
7000 AD Doetinchem

Uw verzoek tot schadevergoeding nemen wij alleen in behandeling als bovengenoemde documenten juist en volledig zijn ingevuld en ingediend.

Wel/geen schadevergoeding
De afdeling Debiteurenbeheer onderzoekt uw eis tot schadevergoeding en informeert u over de uitkomst hiervan. Wanneer de afdeling Debiteurenbeheer alle stukken in haar bezit heeft, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Binnen 6 weken ontvangt u vervolgens een reactie over het al dan niet toekennen van een schadevergoeding.

Wanneer u in aanmerking komt voor een schadevergoeding dan zal de vergoeding gebaseerd zijn op de dagwaarde van het zoekgeraakte of beschadigde artikel. Hierbij houden wij rekening met de levensduur van dit artikel. Wij hanteren daarvoor afschrijvingspercentages die zijn gebaseerd op de richtlijnen van het overkoepelend orgaan van de Algemene Aansprakelijkheidsverzekeraars.

Vragen
Als u vragen heeft over het indienen van de eis tot schadevergoeding kunt u terecht bij de manager van uw verpleegafdeling of polikliniek.


Foldernummer: 1701-aug 23