Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Algemeen
Transmurale zorg

Opname in een zorginstelling na een ziekenhuisverblijf

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Soms is het niet mogelijk om na een ziekenhuisopname terug te keren naar huis omdat u daar niet de zorg kunt krijgen die u nodig heeft. Er wordt dan gekeken of u in aanmerking komt voor een (tijdelijke) opname in een zorginstelling.

Er zijn drie mogelijkheden:
  • Een kortdurend verblijf in een zorginstelling omdat u tijdelijk niet thuis kunt wonen. Het betreft een medisch noodzakelijk kortdurend verblijf in een zorginstelling, waarbij de zorg is gericht op het herstel en de terugkeer naar huis. Dit noemen we Eerstelijnsverblijf (ELV).
  • Een kortdurend verblijf in een zorginstelling om te revalideren voordat u terug kunt naar huis. Dit noemen we Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ).
  • Een permanent verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis omdat u niet meer thuis kunt wonen. Dit noemen we zorg in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz).
De verpleegkundige bespreekt tijdens uw opname de mogelijkheden met u. In deze folder vindt u informatie over deze vormen van zorg en het aanvragen van deze zorg.

Wilt u informatie over zorg aan huis? Vraag de verpleegkundige dan om de folder 'Zorg aan huis na een ziekenhuisopname'. In die folder vindt u ook informatie over het verblijf in een zorghotel.

Aanvragen van Eerstelijnsverblijf

Als een kortdurend verblijf in een zorginstelling nodig lijkt, bespreekt de afdelingsverpleegkundige uw zorgvraag met de transferverpleegkundige van het Transferbureau Zorg in het ziekenhuis. Zij nemen uw zorgvraag in behandeling en kijken of u in aanmerking komt voor een indicatie voor Eerstelijnsverblijf.

Eerstelijnsverblijf wordt vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Wel wordt er eerst aanspraak gemaakt op het eigen risico van uw zorgverzekering.

Wat is nodig voor het doen van een aanvraag?
Voor het in gang zetten van de aanvraag, hebben wij uw toestemming nodig. Van de afdelingsverpleegkundige krijgt u een formulier. Hierop kunt u aangeven dat u toestemming geeft voor het uitwisselen van gegevens.

Aanvragen van Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)
Mogelijk krijgt u het advies om kortdurend te revalideren in een verpleeghuis, voor u terug kunt naar huis. Revalidatie in een verpleeghuis valt onder de Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ), ongeacht uw leeftijd. De afdelingsverpleegkundige bekijkt samen met de transferverpleegkundige uw zorgvraag. De specialist Ouderengeneeskunde van het verpleeghuis bepaalt of u in aanmerking komt voor GRZ.

Geriatrische Revalidatiezorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Wel wordt er eerst aanspraak gemaakt op het eigen risico van uw zorgverzekering.

Wat is nodig voor het doen van een aanvraag?
Voor het in gang zetten van de aanvraag, hebben wij uw toestemming nodig. Van de afdelingsverpleegkundige krijgt u een formulier. Hierop kunt u aangeven dat u toestemming geeft voor het uitwisselen van gegevens.

Aanvragen van permanent verblijf in een zorginstelling

Als een permanent verblijf in een zorginstelling nodig lijkt, bespreekt de afdelingsverpleegkundige uw zorgvraag met de transferverpleegkundige van het Transferbureau Zorg in het ziekenhuis. Zij nemen uw zorgvraag in behandeling en kijken of u in aanmerking komt voor zorg in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). Wanneer dit het geval is, vragen zij een indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Wat is nodig voor het doen van een aanvraag?

Om een indicatie zorg met verblijf te kunnen aanvragen bij het CIZ, hebben wij het volgende van u nodig:
  • Een machtiging om de transferverpleegkundige de aanvraag voor u te laten doen. Dit formulier krijgt u van uw afdelingsverpleegkundige.
  • Een formulier waarmee u toestemming geeft voor uitwisseling van gegevens aan het CIZ. Dit formulier krijgt u ook van uw afdelingsverpleegkundige.
Wanneer u zelf niet in staat bent een handtekening te plaatsen, kan uw wettelijk vertegenwoordiger (gevolmachtigde) dit voor u doen. In bepaalde omstandigheden is er geen wettelijk vertegenwoordiging nodig en mag ook uw naaste familie tekenen voor uw aanvraag. De afdelingsverpleegkundige vertelt u of dit ook voor u geldt.

Eigen bijdrage
Wanneer u een indicatie krijgt voor zorg met verblijf, worden de kosten vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt wel een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt berekend door het CAK. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op www.hetcak.nl of in de folder 'Eigen bijdrage' van het CAK. Deze folder is verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting.

Kosten bij langer verblijf in het ziekenhuis dan medisch noodzakelijk
Uw specialist bepaalt het moment waarop het niet langer medisch noodzakelijk is om in het ziekenhuis te blijven. Het kan zijn dat u in het ziekenhuis moet wachten tot er plaats voor u is in een verpleeghuis of verzorgingshuis. Tijdens deze periode in het ziekenhuis betaalt u de eigen bijdrage al wel. Deze had u namelijk ook moeten betalen als u al wel in een verzorgings- of verpleeghuis kon verblijven.

Voorkeur
Wanneer u opgenomen gaat worden in een zorginstelling, kunt u uw voorkeur voor zorginstelling kenbaar maken bij de verpleegkundige. Wanneer een opname in het ziekenhuis medisch gezien niet meer noodzakelijk is, maar er nog geen plaats beschikbaar is in de instelling van uw voorkeur, wordt u een alternatief geboden. Als u wilt, kunt u op de wachtlijst blijven staan voor de zorginstelling van uw voorkeur. Wij adviseren u dan regelmatig bij de woonzorgadviseur van de instelling van uw voorkeur te informeren wat de stand van zaken is.

Als u zich niet kunt vinden in het geboden alternatief, mag u zelf voor een passende oplossing zorgen. Houdt u hierbij rekening met de ontslagdatum uit het ziekenhuis. Deze kan niet worden verlengd.

Zorgaanbieders in de regio
Bij Bureau Patiëntenvoorlichting in het ziekenhuis vindt u folders van zorgaanbieders in de regio.

Meer informatie
Uitgebreide informatie over onder andere het organiseren van zorg, vergoedingen in de zorg, de eigen bijdrage, de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vindt u op:
Vragen
Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige. De verpleegkundige kan uw vraag beantwoorden of informeert voor u bij de transferverpleegkundigen van het Slingeland Ziekenhuis.


Foldernummer: 1779-sep 22