Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Algemeen
Kindergeneeskunde

Registratie van kinderletsel in het ziekenhuis

Registratie van kinderletsel in het ziekenhuis

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Alle kinderen die worden opgenomen in het Slingeland Ziekenhuis of de Spoedeisende Hulp bezoeken, worden onderzocht volgens een landelijk protocol. Dit betekent dat elk kind van top tot teen wordt onderzocht en dat de zorgverlener altijd een kinderletselformulier invult. Het doel hiervan is om kindermishandeling (vroegtijdig) te signaleren en waar nodig hulp te bieden. In deze folder leest u hier meer over.

Wat is kindermishandeling

Elk kind verdient het om op te groeien in een gezonde en veilige omgeving. Toch komt kindermishandeling veel voor in Nederland. Dit ontstaat vaak uit onmacht en gebeurt meestal in huiselijke kring. Bijvoorbeeld door ouders of verzorgers. Maar ook andere volwassenen van wie het kind afhankelijk is kunnen een kind mishandelen, zoals een leraar, sporttrainer of een ander familielid.

Kindermishandeling omvat alles wat een kind wordt aangedaan waardoor het emotionele of lichamelijke schade lijdt. Dit kan zijn:
 • Lichamelijke mishandeling: alle vormen van lichamelijk geweld.
 • Psychische of emotionele mishandeling: zoals bedreiging, vernedering en vijandigheid.
 • Lichamelijke verwaarlozing: het kind krijgt niet de zorg en de verzorging die het nodig heeft.
 • Psychische of emotionele verwaarlozing: weinig tot geen positieve aandacht, warmte en liefde voor het kind of het kind is getuige van huiselijk geweld.
 • Seksueel misbruik: ongewenste seksuele aanrakingen door een volwassenen.
Registratie van kinderletsel
Het Slingeland Ziekenhuis hecht veel waarde aan de veiligheid van kinderen. Zorgverleners zijn daarom extra alert op het signaleren van kindermishandeling. Dit is niet altijd makkelijk te herkennen. Om die reden worden alle kinderen (tot 18 jaar) die worden opgenomen of de Spoedeisende Hulp bezoeken onderzocht volgens een landelijk protocol. Dit betekent:
 • Dat een zorgverlener bij elk kind een kinderletselformulier invult. Dit is een vragenlijst die een zorgverlener kan helpen bij het signaleren van kindermishandeling.
 • Dat elk kind van top tot teen wordt onderzocht. Een kind met bijvoorbeeld een gekneusde teen zal zich daarom volledig moeten uitkleden.
Team kindermishandeling
Een verpleegkundige die gespecialiseerd is in kindermishandeling bestudeert alle ingevulde kinderletselformulieren. Bij een vermoeden van kindermishandeling, bespreekt de verpleegkundige de situatie in team kindermishandeling. Dit team bespreekt op welke manier er hulp geboden kan worden. In dit team zitten verschillende zorgverleners:
 • Verpleegkundige Spoedeisende Hulp met aandachtsveld kindermishandeling (coördinator van het team kindermishandeling)
 • Kinderarts
 • Kinderverpleegkundige
 • Arts Spoedeisende Hulp
 • Vertrouwensarts van Veilig Thuis
Maatregelen bij kindermishandeling
Wanneer er een sterk vermoeden is van kindermishandeling, dan bespreekt de zorgverlener dit direct met de ouders van het kind. Met de ouders wordt besproken dat het ziekenhuis een melding doet bij Veilig Thuis, een advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De ouders krijgen hierover ook een brief.
Bij een vermoeden van ernstige kindermishandeling, waarbij wordt getwijfeld over de veiligheid van het kind, kan een arts ervoor kiezen om het kind op te nemen en direct 'Veilig Thuis' in te schakelen.
Veilig Thuis doet na een melding van het ziekenhuis verder onderzoek om de veiligheid en de ontwikkeling van het kind te kunnen beoordelen. Veilig Thuis bekijkt vervolgens samen met de ouders of verzorgers van het kind welke hulp en maatregelen nodig zijn.

Meldplicht
De overheid wil kindermishandeling in kaart brengen en terugdringen. Het liefst helemaal stoppen. Om die reden is in 2013 de Veldnorm kindermishandeling en huiselijk geweld voor ziekenhuizen van kracht. Dit betekent dat er voor iedereen die met kinderen werkt een verplichte meldcode is bij een vermoeden van kindermishandeling.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel ze dan gerust aan de verpleegkundige van de Spoedeisende Hulp of de kinderafdeling van het Slingeland Ziekenhuis.

Contact Veilig Thuis
Bent u op zoek naar hulp of advies? Dan kunt u 24 uur per dag bellen met Veilig Thuis via telefoonnummer: 0800-2000.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 2201-feb 23