Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Algemeen

Cliëntenraad

Cliëntenraad

Samen voor goede ziekenhuiszorg

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Als patiënt van het Slingeland Ziekenhuis wilt u natuurlijk de beste zorg. Ook wilt u dat er naar u geluisterd wordt en dat u goede informatie ontvangt. Of u nu een (toekomstige) patiënt, een familielid of bezoeker bent: De Cliëntenraad is er voor u.

Waarom een Cliëntenraad
In Nederland kennen we de Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling (Wmcz). Deze wet schrijft voor dat zorginstellingen een cliëntenraad oprichten die de gemeenschappelijke belangen van hun cliënten behartigt. Met cliënten bedoelen we: (toekomstige) patiënten, hun familie en naasten en bezoekers.

Wat doet een Cliëntenraad
De Cliëntenraad heeft adviesrecht. Dat betekent dat zij het bestuur van het ziekenhuis én het bestuur van de medisch specialisten (Medisch Specialistisch Coöperatief MSC) adviseert over de dienstverlening en hoe deze zo goed mogelijk past bij de wensen en behoeften van cliënten. Dat doet de Cliëntenraad gevraagd en ongevraagd. Naast het adviesrecht heeft de Cliëntenraad ook het recht om mee te beslissen over zaken als klachtenregeling, voedingsbeleid en beleid ten aanzien van kwaliteit, veiligheid en hygiëne.

Onderwerpen
De Cliëntenraad is betrokken bij veel onderwerpen binnen het ziekenhuis. Onderwerpen die te maken hebben met het gemeenschappelijk belang van cliënten. Denk bijvoorbeeld aan:
Leden van de Cliëntenraad
In 2021 is er een nieuwe Cliëntenraad in het Slingeland Ziekenhuis aangetreden. Deze bestaat uit zeven leden, ondersteund door een ambtelijk secretaris. Alle leden wonen in het verzorgingsgebied van het Slingeland Ziekenhuis. Zij zijn niet beroepsmatig betrokken bij het ziekenhuis. Hierdoor hebben zij een onafhankelijke positie. Ieder lid heeft zijn eigen takenpakket dat aansluit bij de persoonlijke kennis, kunde en belangstelling. Leden worden voor maximaal twee keer vier jaar benoemd.

Hoe werkt de Cliëntenraad

De Cliëntenraad komt iedere maand bij elkaar om te overleggen over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Om tot adviezen aan het bestuur te komen gebruikt de Cliëntenraad onder andere informatie uit de Patiënt Ervaringsmonitor (PEM). Iedere twee maanden sluit de Raad van Bestuur van het ziekenhuis aan bij dit overleg.

De Cliëntenraad is geïnteresseerd in uw mening over onderwerpen die van belang zijn voor de cliënten van het Slingeland Ziekenhuis. Zo kunt ook u bijdragen aan een hoog kwaliteitsniveau van de zorgverlening. Nu en in de toekomst.

Contact met de Cliëntenraad

Heeft u een vraag of suggestie voor de Cliëntenraad? Wij horen het graag. U kunt ons op de volgende manieren bereiken:

mail: clientenraad@slingeland.nl

postadres:
Cliëntenraad Slingeland Ziekenhuis
Postbus 169
7000 AD Doetinchem

Individuele klacht

Wanneer u een individuele klacht heeft adviseren wij u dit eerst met uw behandelaar te bespreken. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis.


Foldernummer: 565-jan 23