Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Algemeen

Naar het ziekenhuis? Neem uw identiteitsbewijs mee

Informatie over legitimatie in het Slingeland Ziekenhuis

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Als u medische zorg krijgt, moet u zich kunnen legitimeren. Dit geldt ook in het Slingeland Ziekenhuis. Daarom vragen wij u om bij elk bezoek een geldig identiteitsbewijs te laten zien. Zo weten we dat we de juiste patiënt en het juiste dossier voor ons hebben. De legitimatieplicht geldt voor iedereen en voor alle leeftijden.

Een geldig identiteitsbewijs
Als geldig identiteitsbewijs kunt u de onderstaande documenten gebruiken:

Waarom is legitimatie belangrijk?
De belangrijkste reden voor legitimatie is uw eigen veiligheid. Zo kunnen gegevens niet verwisseld worden met die van andere patiënten. Daarnaast kan de zorgverzekeraar er voor kiezen behandelingen niet te vergoeden als een patiënt zich niet heeft gelegitimeerd.

De eerste keer in het Slingeland Ziekenhuis
Komt u voor het eerst in het Slingeland Ziekenhuis? Dan moet u zich eerst inschrijven. Wij registreren dan uw burgerservicenummer (BSN) en andere belangrijke gegevens in de ziekenhuisadministratie. Inschrijven kan bij de Inschrijfbalie in de centrale hal van ons ziekenhuis.

Uw gegevens aanpassen
Als uw gegevens wijzigen, bijvoorbeeld als u verhuist of verandert van huisarts, dan is het belangrijk dat wij dit weten. Dit kunt u doorgeven bij de Inschrijfbalie in de centrale hal of telefonisch via (0314) 32 99 11. U kunt uw gegevens ook aanpassen via het online patiëntenportaal Mijn Slingeland: www.mijnslingeland.nl

Patiëntensticker vervalt
Sinds oktober 2020 is het Slingeland Ziekenhuis helemaal over op identificatie met een geldig identiteitsbewijs. Hiermee vervalt de patiëntensticker op het afsprakenkaartje.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of wilt u meer informatie? U kunt uw vragen stellen bij de receptie of bellen naar (0314) 32 99 11.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 2307-sep 22