Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Algemeen

Uw opname in het Slingeland Ziekenhuis

Uw opname in het Slingeland Ziekenhuis

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
1. Het ziekenhuis

2. Voordat u wordt opgenomen
2.1 Verhinderd
2.2 Wat neemt u mee naar het ziekenhuis
2.3 Geld en kostbaarheden
2.4 Voorbereiding op een operatie
2.5 MRSA
2.6 Kosten
2.7 Gemengd verplegen
2.8 Vragen over uw opname

3. Uw opname
3.1 Parkeren
3.2 Waar melden

4. Uw verblijf
4.1 Ontvangst
4.2 Oproepsysteem verpleging
4.3 Artsenvisite
4.4 Maaltijdkeuze
4.5 Dieet
4.6 Trombose
4.7 In beweging blijven
4.8 Geneesmiddeleninformatie
4.9 Van de afdeling af
4.10 Inlichtingen voor familie
4.11 Bezoek
4.12 Mobiel bellen
4.13 Foto-, film- of geluidsopnamen maken
4.14 Roken
4.15 Sluitingstijd hoofdingang
4.16 Kwaliteit en veiligheid
4.17 Help mee aan een veilige behandeling

5. Medewerkers
5.1 Artsen
5.2 Verpleegkundigen
5.3 Verpleegkundig specialist
5.4 Physician assistant
5.5 Apothekersassistent
5.6 Paramedici
5.7 Opleidingsziekenhuis

6. Overige ondersteuning
6.1 Medisch maatschappelijk werk
6.2 Medische psychologie
6.3 Transferbureau Zorg
6.4 Geestelijke verzorging
6.5 De klachtenfunctionaris
6.6 De Cliëntenraad

7. Voorzieningen
7.1 Post
7.2 Televisie en radio
7.3 Internet
7.4 Patiëntenbibliotheek
7.5 Bezoekersrestaurant
7.6 Binnentuin
7.7 Winkel
7.8 Kapper
7.9 Beveiliging
7.10 Stiltecentrum
7.11 Zondagsvieringen
7.12 Islamitische gebedsruimte (mesçit)
7.13 Mariakapel

8. Weer naar huis
8.1 Ontslag
8.2 Medicijnen
8.3 Vervoer
8.4 Controle of nabehandeling
8.5 Nazorg
8.6 Overdracht aan huisarts
8.7 Complicaties
8.8 Tevredenheidsonderzoeken en de suggestiekaart

9. Uw rechten en plichten in het ziekenhuis
9.1 Rechten en plichten
9.2 Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen
9.3 Orgaan- en/of weefseldonatie
9.4 Gedragscode van het Slingeland Ziekenhuis

10. Mijn Slingeland


11. Stichting Vrienden van het Slingeland Ziekenhuis


Inleiding
U bent of wordt binnenkort opgenomen in het Slingeland Ziekenhuis. Alle medewerkers zijn erop gericht u de beste zorg te geven en uw verblijf zo prettig mogelijk te maken. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken in ons ziekenhuis.

1. Het ziekenhuis
Het Slingeland Ziekenhuis heeft ongeveer 280 bedden. Er zijn zo'n 2000 medewerkers in dienst en 150 medisch specialisten werkzaam. Vrijwel alle specialismen zijn vertegenwoordigd. Het Slingeland Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Het ziekenhuis leidt zowel artsen als verpleegkundigen op. De medewerkers die bij ons in opleiding zijn, werken altijd onder leiding en verantwoordelijkheid van professionals.

2. Voordat u wordt opgenomen

2.1 Verhinderd
Kunt u op de afgesproken datum niet komen? Laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de medewerkers van het Centraal Planbureau. Het telefoonnummer is (0314) 32 92 67.

2.2 Wat neemt u mee naar het ziekenhuis
Als u wordt geopereerd, kan het zijn dat u na de operatie op een andere verpleegafdeling verblijft dan ervoor. Wij adviseren u daarom om de spullen die u na de operatie nodig heeft door een naaste mee te laten nemen, zoals:
Denkt u bij een meerdaagse opname ook aan:
Handdoeken en washandjes zijn in het ziekenhuis aanwezig.

2.3 Geld en kostbaarheden
Wij raden u af geld, kostbaarheden en sieraden mee te nemen naar het ziekenhuis.

Bij een operatie dient u uw bril, lenzen, gehoorapparaat en gebitsprothese op de verpleegafdeling achter te laten. Uw eigendommen kunt u opbergen in het (nacht)kastje bij uw bed. Als u na de operatie naar een andere verpleegafdeling gaat, worden uw spullen opgeborgen in een tas met uw naam erop. Deze tas wordt naar de afdeling gebracht waar u na de operatie verblijft.

Bent u iets kwijtgeraakt? Informeer dan op de afdeling of het is gevonden. Het Slingeland Ziekenhuis is een openbaar gebouw en daarom niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

2.4 Voorbereiding op een operatie
Als u opgenomen wordt vanwege een operatie, is het belangrijk dat u rekening houdt met een aantal zaken.

Nuchter zijn
Het is belangrijk dat u nuchter bent op de dag van de operatie. Dat betekent dat u voor uw operatie niet alles mag eten en drinken. Dat geldt ook als alleen uw arm of been verdoofd wordt. Indien u niet nuchter bent, kan de maaginhoud in uw longen terechtkomen tijdens de operatie. Dat noemen we aspiratie. Dat kan een longontsteking veroorzaken. U kunt er zelfs aan overlijden. Voor uw opname krijgt u hier meer informatie over.

Ontharen
Door te ontharen kunt u kleine wondjes in de huid krijgen. Hierdoor ontstaan sneller infecties tijdens of na een operatie. Dit willen we zoveel mogelijk voorkomen. Daarom vragen wij u minimaal een week voor de operatie niet meer zelf het operatiegebied te ontharen. De chirurg bepaalt of het nodig is om te ontharen. Als dit het geval is, gebeurt dit vlak voor de operatie op het operatiecomplex.

Niet roken
Het is verstandig in de weken voor de operatie niet te roken. De ademhalingswegen van rokers zijn vaak geïrriteerd en daardoor gevoeliger voor ontstekingen. Bovendien kan hoesten na de operatie erg pijnlijk zijn. Lukt het niet om eerder te stoppen met roken? Rook dan in ieder geval niet meer in de 8 uren voor de opname.

Armen en handen warm houden
Houd uw armen en handen warm. Doe eventueel handschoenen aan als u naar het ziekenhuis komt. Op het operatiecomplex krijgt u namelijk een prik voor het infuus. Bij warme armen en handen zijn de bloedvaten beter zichtbaar en is de kans groter dat we een geschikt bloedvat vinden voor het infuus.

Schoon
Wij adviseren u om gedoucht, met schone nagels en schone kleren naar het ziekenhuis te komen. Hiermee verkleint u de kans op infecties. Poets ook uw tanden (maar zorg ervoor dat u de tandpasta niet doorslikt).

Kleding, sieraden, make-up, crème
Voor de operatie krijgt u een operatiehemd aan. Sieraden zoals een horloge, ringen, armbanden en piercings moet u afdoen. Draag ook geen make-up en nagellak en gebruik geen bodylotion of andere crèmes. Ook uw bril, lenzen en/of gebitsprothese moet u op de verpleegafdeling achterlaten.

2.5 MRSA
MRSA (Metilcilline Resistente Staphylococcus Aureus) is een bacterie die u op uw huid kunt dragen. Ongeveer 1 op de 3 mensen is drager van de MRSA-bacterie. Deze bacterie kan voor gezonde mensen geen kwaad. Dit ligt anders voor patiënten die een verminderde weerstand hebben. Zij kunnen een infectie oplopen. Een infectie met een MRSA-bacterie is moeilijk te behandelen omdat de MRSA-bacterie niet gevoelig is voor de antibiotica die wij in Nederland gebruiken. Het ziekenhuis wil daarom voorkomen dat MRSA wordt overgedragen op patiënten.

Sommige mensen hebben een verhoogde kans om drager te zijn van de MRSA-bacterie. Tot de risicogroep behoren:Als u tot deze risicogroep behoort, meldt u dit dan aan de medewerker zodra u in het ziekenhuis komt of als u telefonisch een afspraak maakt voor een onderzoek of behandeling. Wij willen graag onderzoeken of u daadwerkelijk drager bent van de bacterie.

Voor meer informatie kunt u de folder 'MRSA en geïsoleerd verplegen' lezen. Deze folder is te vinden op www.slingeland.nl.

2.6 Kosten
Ziekenhuizen gebruiken Diagnose Behandeling Combinaties (DBC's) om geleverde zorg in rekening te brengen. In een DBC is vastgelegd welke diagnose en behandeling bij uw zorgvraag horen. Uw totale behandeling (van het eerste consult bij de medisch specialist tot en met de laatste controle) kan bestaan uit meerdere DBC's.

Iedere DBC heeft een vaste prijs. Bij het vaststellen van die prijs is uitgegaan van een gemiddeld aantal behandelingen en/of onderzoeken die bij patiënten worden uitgevoerd. In de praktijk kan het zo zijn dat u meer of minder behandelingen en/of onderzoeken heeft gehad dan het gemiddelde waarop de DBC is gebaseerd. Toch blijft de prijs van de DBC dan hetzelfde.

De prijs van een behandeling kunt u opvragen bij de afdeling Debiteurenbeheer van het Slingeland Ziekenhuis, via tarieven@slingeland.nl.

Uitgebreide informatie over het betalen en vergoeden van ziekenhuiszorg vindt u in de folder 'Betalen en vergoeden van de ziekenhuiszorg'. Deze vindt u op www.slingeland.nl.

2.7 Gemengd verplegen
Om de wachttijden voor opname zo kort mogelijk te houden, worden patiënten in het Slingeland Ziekenhuis gemengd verpleegd. Dit betekent dat op veel afdelingen dames en heren gemengd op een kamer liggen. Heeft u daar bezwaar tegen? Meldt u dit dan één week voor u wordt opgenomen aan de medewerkers van het Centraal Planbureau. Zij zijn op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 92 67. De medewerkers van het Centraal Planbureau zullen dan hun uiterste best doen u een 'niet-gemengde' kamer toe te kennen. Of dit lukt, is echter niet te garanderen.

2.8 Vragen over uw opname
Als u verder nog vragen heeft over uw opname in het ziekenhuis, kunt u bellen naar de medewerkers van het Centraal Planbureau. Zij zijn op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 92 67.

3. Uw opname

3.1 Parkeren
U kunt de auto, tegen betaling, op de parkeerplaats van het ziekenhuis parkeren. Als u binnen 20 minuten weer vertrekt, hoeft u niet te betalen. U kunt dan direct met uw inrijkaart het parkeerterrein weer verlaten zonder deze bij de automaat af te stempelen. Het is ook mogelijk om een dag- of weekkaart te kopen.

Zie voor aanvullende informatie de informatie over betaald parkeren op de website www.slingeland.nl.

Parkeerplaatsen voor invaliden
Dichtbij de hoofdingang van het ziekenhuis is een aantal parkeerplaatsen gereserveerd voor invaliden. Voor deze plaatsen gelden dezelfde parkeertarieven als voor de overige plaatsen.

3.2 Waar melden
Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de medewerker van de receptie bij de hoofdingang. De medewerker vertelt u vervolgens waar u wordt verwacht.

4. Uw verblijf

4.1 Ontvangst
U heeft een opnamegesprek met een verpleegkundige op de afdeling. Het kan ook zijn dat u dit gesprek al in een eerder stadium op de polikliniek heeft gehad. In het opnamegesprek vraagt de verpleegkundige onder andere naar uw dieet en eventuele overgevoeligheid voor medicijnen, jodium, pleisters of iets anders. Op de opnamedag krijgt u een bandje met persoonsgegevens om uw pols of enkel. Wij doen dit omdat iedere patiënt onder alle omstandigheden herkenbaar moet zijn.

De apothekersassistent komt bij u langs om uw medicijngebruik met u door te nemen (tenzij u voorafgaand aan uw opname al op het medicatiespreekuur bent geweest).

4.2 Oproepsysteem verpleging
Op de telefoon naast uw bed zit een bel waarmee u een verpleegkundige kunt oproepen.

4.3 Artsenvisite
De artsen die u behandelen, komen op vastgestelde tijden op de afdeling. Zij bespreken de verdere behandeling met u en u kunt vragen stellen. Het verschilt per afdeling wanneer en hoe laat de artsen langskomen. Deze tijden zijn bekend op de afdeling. Wij raden u aan rond deze tijd op de afdeling te blijven zodat u de artsen niet misloopt.

4.4 Maaltijdkeuze
U heeft elke dag de mogelijkheid om zelf uw ontbijt, middag- en avondeten samen te stellen. In de ochtend en middag komt de medewerker Gastenservice met de broodserveerwagen langs. 's Avonds krijgt u de warme maaltijd die u heeft gekozen. Uw naaste kan tegen een vergoeding met u mee-eten. De medewerker Gastenservice kan u hier meer informatie over geven.

Bij een dagopname is geen warme maaltijd inbegrepen.

Patiënten en bezoekers mogen geen voedingsmiddelen meenemen naar het ziekenhuis die een risico kunnen vormen voor de gezondheid. Denkt u hierbij aan rauwe vleesproducten, eieren, salades, schaaldieren en zuivelproducten. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze stellen aan de medewerker Gastenservice van de verpleegafdeling.

4.5 Dieet
Bij opname vraagt de verpleegkundige of u een dieet volgt, vegetarisch eet of een aangepaste maaltijd wilt op grond van uw religie. Ook screent de verpleegkundige of u mogelijk ondervoed bent. De arts kan, in overleg met u, de diëtist vragen bij u langs te gaan om een dieet met u te bespreken. U kunt ook zelf aan de medewerker Gastenservice doorgeven dat u graag met een diëtist wilt overleggen.

4.6 Trombose
Bedrust, een operatie en een aantal aandoeningen vergroten het risico op trombose. Bij trombose ontstaat een bloedstolsel in een bloedvat, dat daardoor verstopt kan raken. Om trombose te voorkomen, worden veel patiënten behandeld met antistollingsmiddelen (bloedverdunners). Vaak gebeurt dit via een (eenmalige) injectie. U kunt zelf meehelpen aan het voorkomen van trombose door in beweging te blijven. Wanneer u bekend bent met een aandoening die het risico op trombose vergroot, mag u dat kenbaar maken bij de medisch specialist.

4.7 In beweging blijven
Het is belangrijk dat u tijdens en na uw opname in beweging blijft. Weinig bewegen en veel in bed liggen kan leiden tot een afname van spierkracht, spiermassa en conditie. Dit kan bij ouderen zelfs leiden tot functieverlies en soms tot een (blijvende) afname van zelfstandigheid. Bedrust en weinig bewegen vergroten ook de kans op het krijgen van trombose of doorligwonden. Deze complicaties kunnen worden voorkomen door al tijdens de opname veel te bewegen. Bijvoorbeeld door stukjes te lopen, op een stoel te zitten in plaats van in bed en de maaltijden aan tafel te eten. Lig alleen in bed wanneer dit echt nodig is. Het is daarbij belangrijk dat u zoveel mogelijk rechtop zit en uw tenen en voeten op en neer beweegt. Indien nodig kan uw arts een fysiotherapeut inschakelen om u te helpen met bewegen.

Op onze website kunt u een filmpje bekijken over hoe u tijdens uw ziekenhuisopname in beweging kunt blijven. Om het filmpje te bekijken gaat u naar www.slingeland.nl/uw-opname-in-het-ziekenhuis

Als u deze QR-code scant op uw mobiele telefoon, kunt u het filmpje direct bekijken:

4.8 Geneesmiddeleninformatie

U kunt aan de verpleegkundige schriftelijke informatie vragen over de medicijnen die u in het ziekenhuis gebruikt. In deze informatie staat de werking, de bijwerkingen, de gebruiksaanwijzing en overige informatie over de medicijnen vermeld. U kunt via de verpleegkundige ook een afspraak maken met de apothekersassistent of apotheker van het ziekenhuis als u vragen heeft over medicijnen.

4.9 Van de afdeling af
Als u de afdeling verlaat, wilt u dan doorgeven aan de verpleegkundige of de afdelingssecretaresse waar u naartoe gaat? Dan kunnen zij u bereiken als het nodig is. Dit in verband met eventuele onderzoeken of het bezoek van de arts.

4.10 Inlichtingen voor familie
De verpleegkundige die u verzorgt, houdt contact met uw naaste familie over uw toestand als u hier toestemming voor heeft gegeven. Om uw privacy te waarborgen en om te voorkomen dat er onnodig vaak dezelfde informatie wordt verstrekt, spreken wij met u een eerste en eventueel een tweede contactpersoon af. Alléén aan deze contactpersonen verstrekken wij informatie. Andere familie, vrienden of kennissen kunnen informatie inwinnen bij de contactpersonen.

4.11 Bezoek
Voor mensen die pas zijn geopereerd, een onderzoek achter de rug hebben of ernstig ziek zijn, kan bezoek vermoeiend zijn. Daarom vragen wij u:
 • niet meer dan twee bezoekers tegelijk te ontvangen;
 • duidelijk aan te geven wanneer bezoek u te druk wordt;
 • rekening te houden met de andere patiënten.
Als u overdag bezoek ontvangt, is het belangrijk dat u zich realiseert dat onderzoek, behandeling en de verpleegkundige zorg voorgaan. Meestal is bij de verpleegkundige bekend wanneer uw onderzoek of behandeling wordt uitgevoerd.

Voor alle afdelingen geldt dat er buiten de bezoektijden geen bezoek is toegestaan. Tijdens feestdagen zijn er aangepaste bezoektijden. Op de afdeling kunt u deze tijden opvragen.

Bezoektijden:
 • Afdelingen A1, B1, F1, N1, N2, SCU/CCU/EHH:
  13.30 - 14.15 uur (dagelijks)
  19.00 - 20.00 uur (dagelijks)
 • Afdeling A2 (Kort Verblijf Afdeling)
  19.00 - 20.00 (als er sprake is van een opname met overnachting)
 • Afdeling B2 (Gynaecologie, Verloskunde en Kraamzorg)
  10.00 - 20.00 uur (dagelijks)
 • Afdeling N0 ( Acute Opname Afdeling)
  11.00 - 20.00 uur (dagelijks)
 • Intensive Care ICU:
  10.45 - 11.30 uur (dagelijks)
  14.00 - 14.45 uur (dagelijks)
  19.00 - 20.00 uur (dagelijks)
 • Kinderafdeling B0:
  09.00 - 21.00 uur (dagelijks)
  Uiteraard mogen ouders doorlopend bij hun kind aanwezig zijn.
4.12 Mobiel bellen
U mag uw mobiele telefoon of tablet in het ziekenhuis gebruiken, behalve op het operatiecentrum. Er gelden wel een aantal regels ten aanzien van het gebruik:
 • Gebruik uw mobiele telefoon of tablet niet te dicht in de buurt van medische apparatuur (minimaal anderhalve meter afstand).
 • Houd rekening met uw omgeving. Zorg dat anderen geen hinder ondervinden van uw gesprek:
  • (video)bel niet op de speaker-stand. Gebruik eventueel oortjes of een koptelefoon;
  • zet het geluid uit op een meerpersoons patiëntenkamer;
  • respecteer de rust op de afdeling tussen 22.00 en 07.00 uur.
 • Wees voorzichtig met het opladen van de telefoon/tablet. Doe dit als u wakker bent en leg uw telefoon niet in bed.
 • Volg eventuele aanwijzingen van een medewerker op.
4.13 Foto-, film- of geluidsopnamen maken
U mag foto-, film- of geluidsopnamen maken in het Slingeland Ziekenhuis voor eigen gebruik. Hiervoor gelden een aantal richtlijnen. Zo bent u verplicht toestemming te vragen aan de personen die u filmt of fotografeert. Ook als u de foto-, film- of geluidsopnamen die u in het Slingeland Ziekenhuis heeft gemaakt op internet wil plaatsen, heeft u toestemming nodig van de persoon die in beeld is of op de geluidsopname te horen is. Kijk voor alle richtlijnen voor het maken van beeld- en geluidsopnamen op www.slingeland.nl.

4.14 Roken
Het gehele ziekenhuisterrein is rookvrij. Dat betekent dat het niet is toegestaan om op het terrein van het Slingeland Ziekenhuis te roken. Kunt u echt niet zonder sigaret? Overleg met uw hoofdbehandelaar op welke manier u geholpen kunt worden.

4.15 Sluitingstijd hoofdingang

De hoofdingang is gesloten van 22.45 - 06.45 uur. Tot 22.45 uur kunt u het ziekenhuis wel verlaten via de hoofdingang. Wilt u tussen 21.00 en 22.45 uur naar binnen? Druk dan op de bel. Na 22.45 uur kunt u alleen via de ingang van de Spoedeisende Hulp naar binnen en buiten.

4.16 Kwaliteit en veiligheid
Patiënten moeten erop kunnen rekenen dat het ziekenhuis goede en veilige zorg biedt. Het Slingeland Ziekenhuis werkt daarom mee aan landelijke afspraken om goede en veilige zorg te garanderen. Zorgverleners voeren op belangrijke momenten extra controles uit. Zo controleren verpleegkundigen en artsen voorafgaand aan een operatie meerdere keren of alles goed voorbereid is. Zorgverleners vragen u bijvoorbeeld meerdere keren naar uw naam en geboortedatum.

Dit is om er helemaal zeker van te zijn dat de juiste ingreep plaatsvindt bij de juiste patiënt.

Het Slingeland Ziekenhuis is in het bezit van een NIAZ-accreditatiebewijs. Dat betekent dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen die het Nederlands Instituut voor Accreditatie Ziekenhuis (NIAZ) heeft opgesteld.

4.17 Help mee aan een veilige behandeling
De Patiëntenfederatie Nederland heeft een aantal aandachtspunten opgesteld, waar u als patiënt zelf op kunt letten om uw behandeling zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen.

Bereid u goed voor op uw bezoek aan het ziekenhuis.
Zet uw vragen op papier en bespreek deze. Vertel wat uw verwachtingen en wensen zijn. Vraag iemand mee te gaan. Twee horen en onthouden meer dan één. Herhaal belangrijke informatie om te controleren of u het begrepen heeft. Geef aan als u iets niet begrijpt of ergens over twijfelt.
Om u goed te behandelen is het belangrijk dat uw zorgverlener alle informatie over uw gezondheidstoestand krijgt.

Neem uw actuele medicatieoverzicht mee naar het ziekenhuis.
Schrijf op welke medicijnen u met of zonder recept gebruikt. Vraag uw apotheek om uw actuele medicatieoverzicht. Neem dit altijd mee. Meld bij alle zorgverleners steeds als u allergisch bent voor bepaalde medicijnen of voedingsmiddelen.
Vraag na of u voor de behandeling met bepaalde medicijnen moet stoppen (bijvoorbeeld bloedverdunners). Vraag ook na of u zo nodig antibiotica moet hebben.


Bedenk of alles duidelijk is en geef toestemming.
U bent degene die beslist of de voorgestelde behandeling wordt ingezet en geeft hiervoor toestemming. Wilt u hierover eerst nadenken en nog niet meteen beslissen? Vraag uw zorgverlener dan bedenktijd. Spreek samen af hoe en wanneer u uw beslissing laat weten.
Weet wie uw vaste aanspreekpunt is. Bedenk ook of alles thuis geregeld is voor na uw operatie.


Bespreek vooraf het verloop van uw operatie.
Bespreek wat er voor, tijdens en na de operatie gebeurt. Bijvoorbeeld hoe lang de operatie duurt en welke complicaties kunnen optreden. Vraag hoe u zich moet voorbereiden, bijvoorbeeld of u nuchter moet zijn. Laat uw arts voor de operatie met een stift uw huid markeren waar u geopereerd wordt.
Krijgt u antibiotica? Dan moet u deze 15 tot 60 minuten voor de operatie krijgen. Vraag hier zo nodig naar.


Extra controlemomenten tijdens het operatieproces.
Als extra controle stellen zorgverleners u op verschillende momenten dezelfde vragen. Ook vragen ze naar bijzonderheden zoals temperatuursverhoging, eventuele allergieën en of u voor de operatie heeft gegeten.
Vlak voor uw operatie controleert het operatieteam nogmaals uw naam, geboortedatum en het te opereren lichaamsdeel. Vraag ernaar als dit niet gebeurt.

Meld onveilige of onhygiënische situaties.
Meld het als er iets gebeurt wat niet de bedoeling is. Stel vragen als iets anders gaat dan u verwacht. Bijvoorbeeld als uw medicijnen er anders uit zien. Meld het als iets niet goed schoon is. In een ziekenhuis kan hygiëne van levensbelang zijn. Geef het aan als uw zorgverleners niet hygiënisch werken. Attendeer hen hierop. Zo helpt u mee aan een veilige en schone zorgomgeving.Volg de instructies en adviezen goed op
Houd u aan de afspraken die u met de zorgverlener maakt over uw behandeling. Vraag wat u wel of niet mag doen. Laat het weten als u voor uw gevoel tegenstrijdige adviezen of informatie krijgt. Zorg dat u weet wanneer u voor controle terug moet komen en wanneer en bij wie u terecht kunt met vragen of problemen.

Als u denkt dat er iets fout is gegaan, bespreek dit dan met uw zorgverlener. Vraag: Wat is er gebeurd? Hoe kon het gebeuren? Wat zijn de gevolgen voor mij, nu en in de toekomst? Wat wordt eraan gedaan? Betrek eventueel een familielid of naaste bij dit gesprek.

5. Medewerkers

5.1 Artsen

De medisch specialist
Dit is een arts die opgeleid is in een bepaald specialisme. Eén of meerdere specialisten kunnen u behandelen. Een van deze specialisten is uw hoofdbehandelaar. Deze specialist is eindverantwoordelijk en tevens uw aanspreekpunt voor uw medische behandeling. De andere betrokken specialisten zijn de medebehandelaars. Indien uw hoofdbehandelaar afwezig is, neemt een waarnemend specialist de medische zorg (tijdelijk) over. Onderling hebben de medisch specialisten nauwe afstemming over uw behandeling. Via een verpleegkundige of afdelingssecretaresse is het mogelijk een afspraak met uw hoofdbehandelaar te maken.

De arts-assistent
Dit is een afgestudeerd arts, die (meestal) wordt opgeleid tot medisch specialist, huisarts of tropisch arts. De arts-assistent werkt onder toezicht van een specialist.

De co-assistent
Deze arts-in-opleiding werkt onder toezicht van de specialist en arts-assistent.

5.2 Verpleegkundigen
Met de verpleegkundigen heeft u het meeste contact. Zij zijn verantwoordelijk voor uw verzorging en verpleging. Tijdens de opname wordt u zo veel mogelijk door dezelfde verpleegkundige verzorgd en verpleegd.

5.3 Verpleegkundig specialist
De verpleegkundig specialist voert naast verpleegkundige taken ook medische taken uit onder supervisie van een medisch specialist.

5.4 Physician assistant
Een physician assistant is een zorgprofessional die zelfstandig medische taken overneemt van een medisch specialist.

Het verschil tussen een verpleegkundig specialist en een physician assistant is dat de verpleegkundig specialist meer vanuit een verpleegkundige invalshoek werkt en een physician assistant zich meer met medische zaken bezighoudt.

5.5 Apothekersassistent
De apothekersassistent bespreekt uw medicijngebruik met u. U kunt zelf ook een afspraak aanvragen met de apothekersassistent of apotheker. Vraagt u dit aan de verpleegkundige.

5.6 Paramedici
Uw hoofdbehandelaar kan besluiten paramedische zorgverleners bij uw behandeling te betrekken. Paramedische zorgverleners zijn bijvoorbeeld een fysiotherapeut, diëtist, logopedist of ergotherapeut.

Fysiotherapeut
De fysiotherapeut kijkt naar uw lichamelijke situatie en naar mogelijkheden waardoor u weer beter kunt bewegen. De behandeling heeft als doel het voorkomen, verminderen en opheffen van klachten.

Diëtist
De diëtist helpt u bij het samenstellen van een juiste voeding. Voeding kan een behandeling ondersteunen en bijdragen aan een sneller herstel.

Logopedist
Een logopedist begeleidt u bij spraak-, stem- of slikproblemen. Het doel is om met oefeningen en technieken uw spraak te verbeteren en/of te leren hoe u zo goed mogelijk kunt slikken en kauwen.

Ergotherapeut
De ergotherapeut bekijkt welke beperkingen u ervaart bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Bijvoorbeeld bij zelfverzorging, huishouden, werk en ontspanning. De ergotherapeut helpt bij het zoeken naar oplossingen zodat u deze activiteiten weer zo zelfstandig mogelijk kunt uitvoeren.

5.7 Opleidingsziekenhuis
Het Slingeland Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Daardoor komt het voor dat u soms met meer zorgverleners (co-assistenten, stagiaires) te maken krijgt dan voor uw behandeling strikt noodzakelijk is. Het kan ook voorkomen dat aan u meerdere keren dezelfde vraag wordt gesteld. Hiervoor vragen wij uw begrip.

6. Overige ondersteuning

6.1 Medisch maatschappelijk werk
Ziekte kan ingrijpende gevolgen hebben voor u en uw omgeving. Een maatschappelijk werker begeleidt patiënten (en hun naasten) die spanning en stressklachten ervaren die te maken hebben met de ziekte, de behandeling, de opname en/of het ontslag uit het ziekenhuis. Niet iedereen kan terecht bij de medisch maatschappelijk werker in het ziekenhuis. De maatschappelijk werker begeleidt oncologische patiënten, dialysepatiënten en patiënten waarbij de hulp van een medisch maatschappelijk werker niet kan wachten tot iemand weer thuis is.

Uw hoofdbehandelaar kan u verwijzen naar een medisch maatschappelijk werker. Raadpleeg voor meer informatie de folder 'Medisch maatschappelijk werker'.

6.2 Medische psychologie
De afdeling medische psychologie kan worden ingeschakeld bij patiënten met emotionele, gedragsmatige of cognitieve problemen. De medisch psychologen kunnen onderdeel zijn van het behandelteam. Raadpleeg voor meer informatie de folder 'Medische psychologie'.

6.3 Transferbureau Zorg
De medewerkers van het Transferbureau Zorg (de transferverpleegkundigen) helpen u bij het aanvragen van zorg als u na uw ziekenhuisopname vervolgzorg nodig heeft. Dat kan bijvoorbeeld gaan om persoonlijke verzorging of verpleging thuis of een opname in een zorginstelling. Om vroegtijdig op de hoogte te zijn van eventuele zorg die u nodig heeft na uw opname, heeft de transferverpleegkundige inzage in uw dossier op het moment dat u wordt opgenomen.

De transferverpleegkundige overlegt met de verpleegkundige van de afdeling welke zorg u nodig heeft, zodat de juiste vervolgzorg voor u wordt aangevraagd.

6.4 Geestelijke verzorging

Opname in een ziekenhuis is vaak ingrijpend. Er gebeurt veel en dit kan allerlei vragen oproepen. Vragen over uw eigen leven, zorgen over mensen met wie u verbonden bent. Het kan helpen daarover te praten. U kunt hiervoor een beroep doen op de geestelijk verzorging. De geestelijk verzorger luistert naar uw verhaal en zoekt met u naar wat voor u van waarde is. Hierbij wordt altijd uitgegaan van uw eigen levens- of geloofsovertuiging. Meer informatie, ook over het maken van een afspraak, staat in de folder 'Geestelijke verzorging'. Deze folder kunt u inzien op www.slingeland.nl.

Zondagsviering

Informatie over de viering vindt u bij paragraaf 7.11.

6.5 De klachtenfunctionaris
Als u een klacht heeft, kunt u deze bespreken met de klachtenfunctionaris. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door een e-mail te sturen met daarin uw contactgegevens. De klachtenfunctionaris neemt dan telefonisch contact met u op.

E-mail uw klacht naar: klachtenfunctionaris@slingeland.nl

Voor meer informatie kunt u kijken in de folder 'Een klacht'. Deze folder is ook te raadplegen op www.slingeland.nl.

6.6 De Cliëntenraad
In het ziekenhuis is een Cliëntenraad. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van mensen die zorg in het Slingeland Ziekenhuis krijgen. Deze raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van het Slingeland Ziekenhuis over zaken die het algemeen patiëntenbelang betreffen. De Cliëntenraad kunt u bereiken door te schrijven, te bellen of te e-mailen. Zij nemen dan op korte termijn contact met u op.

Slingeland Ziekenhuis
T.a.v. Cliëntenraad
Postbus 169
7000 AD Doetinchem
Telefoonnummer: (0314) 32 90 31
E-mailadres: clientenraad@slingeland.nl

Meer informatie vindt u ook op www.slingeland.nl.

7. Voorzieningen

7.1 Post
Uw post wordt op de afdeling bezorgd. Het is belangrijk dat de post als volgt wordt geadresseerd:

Uw naam
Afdeling
Slingeland Ziekenhuis
Postbus 169
7000 AD Doetinchem

U kunt ook zelf post versturen. Buiten bij de hoofdingang staat een brievenbus waar u uw gefrankeerde post in kunt (laten) doen.

7.2 Televisie en radio
De meeste bedden hebben de beschikking over een eigen televisietoestel en radio. U kunt hier gratis gebruik van maken.

7.3 Internet
Op de verpleegafdeling kunt u gratis gebruik maken van internet. Met uw eigen laptop, tablet of smartphone maakt u verbinding met het draadloze netwerk 'sz-open'. Vervolgens start u het internet op. Heeft u problemen met internet, dan kunt u dit melden bij de receptie (telefoonnummer 9#). Helaas is het voor patiënten op de CCU (Hartbewaking) niet mogelijk gebruik te maken van draadloos internet.

7.4 Patiëntenbibliotheek
Voor patiënten is een ruime keuze aan boeken te leen. Vrijwilligers komen op woensdagochtend met een boekenwagen bij u langs. Wanneer u weer naar huis gaat, dient u de geleende boeken aan de balie op uw afdeling af te geven.

7.5 Bezoekersrestaurant
Het bezoekersrestaurant bevindt zich vlakbij de centrale hal. U kunt er uw bezoek mee naartoe nemen om samen iets te eten of te drinken. U kunt er terecht voor onder andere koffie en broodjes. Kijk voor de actuele openingstijden op www.slingeland.nl/restaurant-voor-bezoekers.

7.6 Binnentuin
Bij het bezoekersrestaurant bevindt zich de binnentuin van het ziekenhuis. U kunt hier genieten van de buitenlucht. De binnentuin wordt door iedereen gebruikt: patiënten, bezoekers en personeel. In de zomer zijn er regelmatig exposities te bezichtigen in de tuin. De tuin is ook toegankelijk voor rolstoelgangers.

7.7 Winkel
In het restaurant van het ziekenhuis zit ook een winkeltje. U kunt er tijdschriften, kranten, cadeautjes, fruit, snoep etc. kopen. Als u iets wilt kopen en zelf niet in staat bent ernaar toe te gaan, kunt u het aan de medewerker Gastenservice van de afdeling vragen.

7.8 Kapper

Als u uw haren wilt laten knippen, mag u zelf een kapper vragen naar het ziekenhuis te komen. Wij raden u aan met de verpleegkundige te overleggen op welk tijdstip de kapper het beste kan komen. De secretaresse van de afdeling kan ook een afspraak voor u maken.

7.9 Beveiliging
De beveiligers in het ziekenhuis hebben als taak om het ziekenhuis te bewaken en te beveiligen. Hun doel is om patiënten, bezoekers en medewerkers een veilige omgeving te bieden op het terrein en in de openbare gebouwen van het ziekenhuis. Een ziekenhuis is een openbare ruimte waar iedereen toegang heeft. Pas als er sprake is van dreiging voor personeel en/of patiënten kan de beveiliging ingrijpen. In ernstige gevallen wordt de toegang voor desbetreffende patiënt of bezoeker tot het ziekenhuis ontzegd.

7.10 Stiltecentrum
Wilt u eens alleen zijn, dan kunt u in het stiltecentrum terecht. In het stiltecentrum is tevens een gedenkplek ingericht voor ouders van overleden kinderen. Het stiltecentrum is gelegen op de begane grond (route 124).

7.11 Zondagsvieringen
In het auditorium worden op zon- en feestdagen vieringen gehouden van 10.00 tot 11.00 uur. De vieringen zijn voor alle patiënten toegankelijk. Elke vrijdagmiddag gaan vrijwilligers de kamers langs om iedereen uit te nodigen. U kunt met uw bed of rolstoel naar de vieringen toe. De vrijwilligers zorgen ervoor dat u gehaald en gebracht wordt. De vieringen zijn ook te volgen op de ziekenhuisradio of televisie. De vieringen hebben een zo oecumenisch mogelijk karakter.

Voor rooms-katholieke patiënten is er iedere zondag de mogelijkheid om de communie te ontvangen. Als u niet naar de viering toe kunt komen, kunt u de communie op uw kamer ontvangen. De vrijwilligers overleggen dit op vrijdagmiddag met u. Na afloop van iedere viering is er gelegenheid om samen koffie te drinken.

7.12 Islamitische gebedsruimte (mesçit)
U kunt hier de rituele reinigingen en uw gebeden verrichten. De islamitische gebedsruimte bevindt zich op de begane grond (route 123).

7.13 Mariakapel
U kunt hier een kaars branden of bidden. U kunt ook aan de geestelijk verzorgers of vrijwilligers die betrokken zijn bij de zondagsviering, vragen hier een kaars te branden. De mariakapel bevindt zich op de begane grond (route 122).

8. Weer naar huis

8.1 Ontslag
Als u weer naar huis kunt, bespreekt uw behandelend arts dat van tevoren met u. Voor uw vertrek uit het ziekenhuis heeft u een ontslaggesprek met een verpleegkundige van de afdeling. In dit gesprek komen onder andere uw vertrek uit het ziekenhuis, controle en/of nabehandeling, leefregels en adviezen aan bod.

8.2 Medicijnen
Een apothekersassistent of verpleegkundige bespreekt met u wat er verandert in uw medicijngebruik: welke medicijnen zijn nieuw en met welke medicijnen kunt u stoppen. Voor nieuwe medicijnen wordt het recept doorgegeven aan uw eigen apotheek of aan apotheek Oude IJssel of het recept wordt aan u meegegeven. Apotheek Oude IJssel bevindt zich in het ziekenhuis (in het TEC-gebouw, boven de huisartsenpost). Een actueel medicatieoverzicht kunt u altijd opvragen bij uw eigen apotheek.

8.3 Vervoer
De verpleegkundige bespreekt met u hoe u naar huis gaat. Uw familie of een kennis kan u ophalen. Als het op medisch advies noodzakelijk is, regelt de verpleegkundige dat u met een ziekenauto naar huis wordt gebracht.

8.4 Controle of nabehandeling
De arts informeert u over een eventuele controle of nabehandeling. Voor controle wordt een afspraak gemaakt op de polikliniek. Nabehandeling houdt bijvoorbeeld in dat u een dieet dient te volgen of dat u een behandeling van een fysiotherapeut krijgt.

8.5 Nazorg
Na ontslag uit het ziekenhuis kan het zijn dat u vervolgzorg nodig heeft. De organisatie die deze vervolgzorg gaat bieden, dient dit tijdig voor uw ontslag te weten. De verpleegkundige van de afdeling helpt u bij het indienen van een aanvraag voor vervolgzorg. Deze aanvraag gaat naar de medewerkers van het Transferbureau Zorg in het Slingeland Ziekenhuis.

Meer informatie over zorg na een ziekenhuisopname vindt u in de folders 'Opname in een zorginstelling na een ziekenhuisverblijf', 'Zorg aan huis na een ziekenhuisopname' en 'Wat regelt u zelf als u zorg of ondersteuning nodig heeft'.

8.6 Overdracht aan huisarts
De medisch specialist informeert uw huisarts over uw behandeling en de nazorg.

8.7 Complicaties
U krijgt van de verpleegkundige instructies mee met wie u contact moet opnemen als er thuis complicaties optreden.

8.8 Tevredenheidsonderzoeken en suggestiekaart
Het is voor ons belangrijk te weten hoe u het verblijf in het ziekenhuis heeft ervaren. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit van de zorgverlening blijven verbeteren. Regelmatig sturen wij patiënten thuis een vragenlijst toe waarin wij vragen naar hun mening over onze zorgverlening. U ontvangt deze vragenlijst wanneer u een e-mailadres heeft laten registreren bij de balie of in Mijn Slingeland.

Daarnaast kunt u uw mening kwijt op het suggestieformulier 'Bent u tevreden? Kan het beter? Uw mening telt!'. Op de website www.slingeland.nl kunt u een digitaal suggestieformulier invullen (Ga naar Patiënt > Praktische zaken > Klacht of suggestie).

Als u ervaring van anderen wilt lezen of zelf uw ervaring wilt delen, dan kunt u dit doen op www.zorgkaartnederland.nl.

9. Uw rechten en plichten in het ziekenhuis
Patiënten hebben rechten en plichten in de gezondheidszorg.

9.1 Rechten en plichten
U heeft als patiënt recht op:
 • informatie;
 • het beslissen over eigen behandeling;
 • vrije keuze van zorgverlener;
 • vastlegging in, wijziging en vernietiging van uw dossier;
 • geheimhouding van gegevens;
 • beveiliging van persoonlijke gegevens;
 • het indienen van een klacht.
In het Slingeland Ziekenhuis is een functionaris gegevensbescherming werkzaam. Deze functionaris ziet er op toe dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt nageleefd. Ook houdt hij toezicht op de verwerking van persoonsgegevens in het ziekenhuis. Als u vragen heeft over de bescherming van uw medische gegevens en persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via informatiebeveiliging@slingeland.nl.

U heeft als patiënt de plicht om:
 • de zorgverlener duidelijk en volledig te informeren;
 • te betalen voor de behandeling;
 • mee te werken aan de behandeling;
 • u te identificeren.
Meer informatie vindt u in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder is op te vragen bij de verpleegkundige of in te zien op de website www.slingeland.nl.

9.2 Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen

Reanimeren is vaak zinvol en kan een mensenleven redden. Er zijn echter situaties waarin het redden van een leven niet mogelijk of gewenst is. In een dergelijke situatie kunnen de patiënt en/of de arts beslissen niet te reanimeren. Om een goede beslissing te kunnen nemen, is overleg tussen de patiënt en de arts en eventueel de familie noodzakelijk. Het is dus belangrijk dat u heeft nagedacht of u gereanimeerd wilt worden en dat u uw wensen met uw arts bespreekt. Zeker als u ernstig ziek bent of bij ingrijpende operaties.

Naast niet gereanimeerd willen worden, zijn er ook nog andere behandelbeperkingen, zoals niet beademd willen worden of geen bloedtransfusies willen krijgen. Meer informatie vindt u in de folder 'Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen'. Vraag uw arts naar deze folder of raadpleeg de folder op www.slingeland.nl.

9.3 Orgaan- en/of weefseldonatie
Als u orgaan- of weefseldonor bent, dan verzoeken wij u uw behandelend arts of verpleegkundige daarvan op de hoogte te stellen. Heeft u niets vastgelegd over orgaan- en/of weefseldonatie maar wilt u er wel meer over weten? Kijk dan op www.donorregister.nl.

9.4 Gedragscode van het Slingeland Ziekenhuis
In het ziekenhuis geldt de volgende gedragscode voor alle medewerkers, patiënten en bezoekers:
 • In de zorgverlening van het ziekenhuis staat de patiënt centraal.
 • Discriminatie is uit den boze. Iedereen heeft recht op gelijke behandeling. Er is respect voor elkaars levensbeschouwing, gewoonten, waarden en normen.
 • In het ziekenhuis worden agressie, geweld en bedreiging niet getolereerd. Of het nu gaat om schelden, schoppen, spugen, treiteren of welk agressief gedrag dan ook.
 • In het ziekenhuis gelden regels voor bescherming, veiligheid en privacy. Deze regels worden door iedereen nageleefd.
 • Seksuele intimidatie wordt niet geaccepteerd. Wat voor de één onschuldig lijkt, kan voor de ander intimiderend zijn. Het gaat erom wat de ander ervaart, dat is de norm.
 • Wees zorgvuldig met de eigendommen van andere mensen en met die van het ziekenhuis. Maak niets onnodig vuil of kapot. Iedereen die zich in het ziekenhuis bevindt, blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigendommen.
 • Eigen u geen spullen van een ander of van het ziekenhuis toe.
 • Iedereen werkt in het ziekenhuis met een positieve inzet. We denken mee, zijn collegiaal, maken duidelijke afspraken en komen deze na. We hebben respect voor de deskundigheid en opvattingen van anderen en voelen een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de prestaties van het ziekenhuis.

10. Mijn Slingeland

Als patiënt van het Slingeland Ziekenhuis kunt u uw eigen medisch dossier inzien in het online zorgportaal Mijn Slingeland. Ook kunt u er onder andere afspraken maken, herhaalrecepten aanvragen en contact hebben met uw zorgverleners via een elektronisch consult. Meer weten? Ga naar www.mijnslingeland.nl.

11. Stichting Vrienden van het Slingeland Ziekenhuis

De Stichting Vrienden van het Slingeland Ziekenhuis beheert de giften die aan het Slingeland Ziekenhuis worden geschonken vanuit het bedrijfsleven of door particulieren. De giften worden besteed aan voorzieningen die het verblijf van patiënten in het ziekenhuis veraangenamen. Meer informatie over de Stichting Vrienden van het Slingeland Ziekenhuis en doneren vindt u op www.slingeland.nl. Ga naar Over Slingeland > Algemeen > Stichting Vrienden.


Foldernummer: 111-jan 2023