Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst
Folder informatie logo

Slingeland Ziekenhuis folders

Zoek naar patiëntenfolders

Het kan voorkomen dat de folder die u zoekt er niet bij staat. In dit geval kunt u ook contact opnemen met de medewerkers van het Bureau Patiëntenvoorlichting, telefoon (0314) 32 96 37 of per e-mail patientenvoorlichting@slingeland.nl Zij zoeken voor u naar geschikte informatie en sturen dit naar u toe.De volgende 15 folders zijn voor u gevonden binnen het specialisme: Geriatrie.

Begeleiding bij het gebruik van dementiemedicatie
Delier (acute verwardheid) - Thuis en in het ziekenhuis
Familieparticipatie - Betrokkenheid van familie bij kwetsbare ouderen in het ziekenhuis
Flauwvallen (syncope)
Geheugenpolikliniek
Het gebruik van geheugenstrategieën
Milde geheugenproblemen (MCI)
Niet-motorische verschijnselen bij Parkinson - Wat kan de geriater voor u betekenen?
Orthostatische hypotensie
Polikliniek Geriatrie
Postprandiale hypotensie - Lage bloeddruk na het eten
Preoperatief onderzoek geriatrie
Spreekuur Kanker bij Ouderen
Valpolikliniek
Vrijheidsbeperkende maatregelen - Informatie voor naasten