Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Geriatrie

Valkliniek

Valkliniek

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

De huisarts of specialist heeft u voor een onderzoek naar de Valkliniek verwezen omdat u onlangs gevallen bent zonder duidelijke aanleiding of oorzaak. In deze folder leest u meer over de Valkliniek, de voorbereiding op deze afspraak en wat u tijdens uw bezoek kunt verwachten.

Vallen

Vallen vormt een groot gezondheidsprobleem bij ouderen. Het komt vaak voor en kan ernstige gevolgen hebben. Per jaar valt bijna een derde van de zelfstandig wonende ouderen. Meer dan de helft van de bewoners van een verzorgings- of verpleeghuis valt tenminste éénmaal. Van die mensen breekt 1-2% een heup en heeft 3-5% een ander soort botbreuk.

De Valkliniek

De Valkliniek is voor mensen van 65 jaar en ouder die recent voor de eerste keer zijn gevallen zonder duidelijke oorzaak of aanleiding. Soms onderzoeken wij ook jongere mensen.

Het doel van de Valkliniek is:

Op de Valkliniek onderzoekt een team zorgverleners u om de oorzaak van uw val op te sporen. Dit team van zorgverleners bestaat uit een geriater, een verpleegkundige geriatrie en een fysiotherapeut.

De bevindingen en diagnose worden met u besproken. Daarna maken wij in overleg met u een behandelplan.

Het onderzoek

U krijgt deze dag de volgende onderzoeken en gesprekken:

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer twee tot drie uur.

Uitslag onderzoek

Na het onderzoek maken we met u een nieuwe afspraak voor over ongeveer 2 weken. De geriater bespreekt met u en uw naast(n) de uitslag van het onderzoek en de adviezen. De arts die u verwezen heeft, ontvangt hierover bericht.

Behandeling

De geriater behandelt, indien mogelijk, de onderliggende oorzaken van uw valneiging. U krijgt adviezen of een verwijzing naar de fysiotherapeut. Zo nodig wordt uw medicatie aangepast.

Afspraak maken

Om een afspraak te maken is een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. Voor het maken of wijzigen van een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Geriatrie. Het secretariaat is op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 94 04.

Meenemen naar uw afspraak

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis:

Het is verstandig kostbaarheden thuis te laten. Wij vragen u iemand mee te brengen die ons, met uw instemming, ook kan informeren over uw gezondheid en omstandigheden, bijvoorbeeld een familielid.

Waar meldt u zich

U gaat via de hoofdingang het Slingeland Ziekenhuis binnen (zie plattegrond). U gaat direct naar links en volgt de borden naar route 116. U passeert het restaurant, trappenhuis en de liften. Voorbij de liften gaat u rechtsaf de gang in. De polikliniek Geriatrie (route 116) bevindt zich aan de rechterkant. Meldt u zich bij de secretaresse, daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.

De polikliniek Geriatrie vindt u bij route 116


Indien nodig spreken wij nog andere onderzoeken voor u af.

Vragen

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Geriatrie. Het secretariaat is op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 94 04.

Vergoeding onderzoek door de fysiotherapeut

Een vast onderdeel van uw onderzoek is het onderzoeken van uw mobiliteit en balans door de fysiotherapeut. Een bezoek aan de fysiotherapeut in het Slingeland Ziekenhuis wordt niet standaard vergoed door uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van hoe u verzekerd bent, betaalt u (een deel van) dit onderzoek mogelijk zelf. We raden u aan voorafgaand aan het onderzoek contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Als de kosten voor het onderzoek door de fysiotherapeut niet worden vergoed en u om die reden geen afspraak met de fysiotherapeut wilt, geeft u dit dan van tevoren door aan het secretariaat van de polikliniek Geriatrie.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.
Foldernummer: 285-jan 24