Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Geriatrie


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Valkliniek


Algemeen
De huisarts of specialist heeft u voor een onderzoek naar de Valkliniek verwezen omdat u onlangs gevallen bent zonder duidelijke aanleiding of oorzaak. In deze folder leest u meer over de Valkliniek, de voorbereiding op deze afspraak en wat u tijdens uw bezoek kunt verwachten.

Vallen
Vallen vormt een groot gezondheidsprobleem bij ouderen. Het komt vaak voor en kan ernstige gevolgen hebben. Per jaar valt bijna een derde van de zelfstandig wonende ouderen. Meer dan de helft van de bewoners van een verzorgings- of verpleeghuis valt tenminste éénmaal. Van die mensen breekt 1-2% een heup en heeft 3-5% een ander soort botbreuk.

De Valkliniek
De Valkliniek is voor mensen van 65 jaar en ouder die recent voor de eerste keer zijn gevallen zonder duidelijke oorzaak of aanleiding. Soms onderzoeken wij ook jongere mensen.

Het doel van de Valkliniek is:
  • snelle opsporing van de oorzaken van uw recente val of valneiging;
  • het vaststellen en behandelen van behandelbare oorzaken;
  • het voorkomen van een nieuwe val en/of letsel;
  • het behandelen of voorkomen van het ontstaan van valangst;
  • het vaststellen en behandelen van botontkalking (osteoporose).

Op de Valkliniek onderzoekt een team zorgverleners u om de oorzaak van uw val op te sporen. Dit team van zorgverleners bestaat uit een geriater, een verpleegkundige geriatrie en een fysiotherapeut.

De bevindingen en diagnose worden met u besproken. Daarna maken wij in overleg met u een behandelplan.

Het onderzoek
U krijgt deze dag de volgende onderzoeken en gesprekken:
Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer twee tot drie uur.

Uitslag onderzoek
Na het onderzoek maken we met u een nieuwe afspraak voor over ongeveer 2 weken. De geriater bespreekt met u en uw naast(n) de uitslag van het onderzoek en de adviezen. De arts die u verwezen heeft, ontvangt hierover bericht.

Behandeling
De geriater behandelt, indien mogelijk, de onderliggende oorzaken van uw valneiging. U krijgt adviezen of een verwijzing naar de fysiotherapeut. Zo nodig wordt uw medicatie aangepast.

Afspraak maken
Om een afspraak te maken is een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. Voor het maken of wijzigen van een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Geriatrie. Het secretariaat is op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 94 04.

Meenemen naar uw afspraak
Wat neemt u mee naar het ziekenhuis:
  • Een geldig legitimatiebewijs: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingenkaart. Komt u voor het eerst naar het Slingeland Ziekenhuis of zijn uw gegevens gewijzigd? Meldt u zich dan vóór uw afspraak bij de Inschrijfbalie in de centrale hal.
  • Het actuele medicatieoverzicht van uw apotheek. Dit overzicht kunt u op ieder moment opvragen bij uw eigen apotheek.
  • Alle medicijnen die u gebruikt (ook middelen als paracetamol en vitamines die u zelf bij de drogist of apotheek heeft gekocht).
  • Indien van toepassing: uw (lees)bril, hoorapparaat en/of loophulpmiddel (stok, rollator).

Het is verstandig kostbaarheden thuis te laten. Wij vragen u iemand mee te brengen die ons, met uw instemming, ook kan informeren over uw gezondheid en omstandigheden, bijvoorbeeld een familielid.

Waar meldt u zich
U gaat via de hoofdingang het Slingeland Ziekenhuis binnen (zie plattegrond). U gaat direct naar links en volgt de borden naar route 116. U passeert het restaurant, trappenhuis en de liften. Voorbij de liften gaat u rechtsaf de gang in. De polikliniek Geriatrie (route 116) bevindt zich aan de rechterkant. Meldt u zich bij de secretaresse, daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.

De polikliniek Geriatrie vindt u bij route 116

Indien nodig spreken wij nog andere onderzoeken voor u af.

Vragen
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Geriatrie. Het secretariaat is op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 94 04.

Vergoeding onderzoek door de fysiotherapeut
Een vast onderdeel van uw onderzoek is het onderzoeken van uw mobiliteit en balans door de fysiotherapeut. Een bezoek aan de fysiotherapeut in het Slingeland Ziekenhuis wordt niet standaard vergoed door uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van hoe u verzekerd bent, betaalt u (een deel van) dit onderzoek mogelijk zelf. We raden u aan voorafgaand aan het onderzoek contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Als de kosten voor het onderzoek door de fysiotherapeut niet worden vergoed en u om die reden geen afspraak met de fysiotherapeut wilt, geeft u dit dan van tevoren door aan het secretariaat van de polikliniek Geriatrie.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 285-aug 21