Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Geriatrie

Milde geheugenproblemen (MCI)

Milde geheugenproblemen (MCI)

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Uit onderzoek is gebleken dat er bij u sprake is van milde geheugenproblemen. In medische termen noemen we dit Mild Cognitive Impairment (MCI). In deze folder leest u hier meer over.

Wat is MCI
Bij MCI is er sprake van geheugenproblemen die verder gaan dan de vergeetachtigheid die op oudere leeftijd voorkomt. Toch zijn de problemen niet zo ernstig dat er sprake is van dementie.

Verschijnselen
De volgende verschijnselen kunnen tekenen zijn van MCI:

Mensen met MCI hebben vaak meer moeite met het uitvoeren van dagelijkse handelingen, maar kunnen meestal goed zelfstandig functioneren. Toch kunnen de klachten hinderlijk zijn waardoor gevoelens van somberheid of angst ontstaan. Mensen met MCI gaan hierdoor drukke of moeilijke situaties vaak uit de weg.

Mensen in de directe omgeving, zoals een partner of kind, vallen de geheugenproblemen vaak ook op.

Verschillen tussen MCI en dementie
Mensen met MCI kunnen over het algemeen goed zelfstandig functioneren. Bij dementie zijn de klachten zo ernstig dat deze het dagelijks leven verstoren. Zo hebben mensen met dementie moeite met het bedienen van apparaten en het organiseren van het dagelijks leven. Vaak zijn ze niet meer in staat om zelfstandig hun leven te leiden. Daarnaast zijn er vaak ook andere problemen dan alleen geheugenproblemen. Ook kunnen er veranderingen voorkomen in het gedrag en in het karakter.

Oorzaken MCI
MCI kan verschillende oorzaken hebben. Er kan sprake zijn van oorzaken die te behandelen zijn, zoals een schildklieraandoening, ernstige bloedarmoede, vitaminetekort of het gebruik van alcohol of een bepaald medicijn. MCI kan ook veroorzaakt worden door psychologische factoren, zoals een depressie of burn-out.

De oorzaak kan ook in de hersenen zelf liggen. Er kunnen bijvoorbeeld aanwijzingen zijn voor vaatproblemen in de hersenen. Dit kan tot gevolg hebben dat hersengebieden die een rol spelen bij het geheugen niet goed doorbloed zijn of dat er kleine infarcten optreden. MCI kan ook een voorstadium van de ziekte van Alzheimer zijn. De ziekte van Alzheimer wordt veroorzaakt door abnormale eiwitophoping in de hersenen.

Er kan ook sprake zijn van een combinatie van bovengenoemde oorzaken.

Vaststellen MCI
MCI wordt vastgesteld door een medisch specialist. Meestal is dit een geriater of een neuroloog. Dit gebeurt door middel van gesprekken, lichamelijk onderzoek, laboratoriumonderzoek, geheugenonderzoek en onderzoek naar medicijngebruik. Met deze onderzoeken kunnen ook mogelijke oorzaken van het geheugenverlies in kaart worden gebracht. Soms is aanvullend beeldvormend onderzoek nodig (MRI of CT-scan).

Verloop van MCI
MCI verloopt bij iedereen anders. Het is niet altijd te voorspellen hoe de geheugenproblemen zich ontwikkelen. Bij een groot deel van de mensen blijven de geheugenklachten stabiel, bij anderen worden de klachten erger. Een kleine groep herstelt van hun geheugenproblemen. Mensen met MCI hebben een grotere kans op het ontwikkelen van dementie dan leeftijdsgenoten zonder MCI.

Behandeling
Er zijn geen medicijnen waarmee MCI behandeld kan worden. Wel kunnen onderliggende problemen worden behandeld, zoals een hoge bloeddruk, schildklieraandoening of vitaminetekort. Soms kan het aanpassen van de medicijnen al helpen.

Meer informatie

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Geriatrie. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer
(0314) 32 94 04.


Foldernummer: 2274-okt 18