Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Geriatrie

Preoperatief onderzoek geriatrie

Preoperatief onderzoek geriatrie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Binnenkort wordt u (mogelijk) geopereerd. Om een totaaloverzicht van uw gezondheidsproblemen te krijgen, wordt u onderzocht op de polikliniek Geriatrie. Dit onderzoek wordt meestal uitgevoerd door een verpleegkundig specialist. Hij/zij is opgeleid om verpleegkundig en medisch onderzoek te doen en heeft waar nodig overleg met een geriater.

Het preoperatief onderzoek

De specialist heeft u naar de polikliniek Geriatrie verwezen om een totaaloverzicht van uw gezondheidssituatie te krijgen. Het doel van het onderzoek is om problemen vóór de operatie op te sporen en te behandelen. U zult daardoor de operatie en herstelfase zo goed mogelijk doorstaan en het ziekenhuis in een zo goed mogelijke conditie verlaten. Het kan ook zijn dat u veel bijkomende aandoeningen heeft waardoor het voor de specialist lastig kan zijn om af te wegen of een operatie in uw geval juist goed is of dat het misschien beter is om van de operatie af te zien. Door een totaaloverzicht van al uw relevante gezondheidsproblemen te maken kan de verpleegkundig specialist meedenken met u, eventueel uw familie en de verwijzend specialist.

Geriatrie is het medisch specialisme voor de oudere patiënt in het ziekenhuis. Geriatrie richt zich op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd.
Tijdens het onderzoek wordt gekeken naar:

Afspraak maken
De afspraak op de polikliniek Geriatrie wordt in overleg met u ingepland door de secretaresse van de arts die u naar ons verwijst.
Voorbereiding
Wat neemt u mee naar het ziekenhuis:
Het is verstandig kostbaarheden thuis te laten.
Wij vragen u iemand mee te brengen die ons, met uw instemming, ook kan informeren over uw gezondheid en omstandigheden, bijvoorbeeld een familielid.
Waar meldt u zich
U gaat via de hoofdingang het Slingeland Ziekenhuis binnen (zie plattegrond). U gaat direct naar links en volgt de borden naar route 116. U passeert het restaurant, trappenhuis en de liften. Voorbij de liften gaat u rechtsaf de gang in. De polikliniek Geriatrie (route 116) bevindt zich aan de rechterkant.

Meldt u zich bij de secretaresse, daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.

De polikliniek Geriatrie vindt u bij route 116

Het onderzoek
U krijgt deze dag de volgende onderzoeken en gesprekken:

Gesprek met de verpleegkundig specialist
In dit uitgebreide gesprek komen uw klachten, algemene gezondheid en eetpatroon aan de orde. Ook bespreken we uw medicijngebruik met u om na te gaan of alle medicijnen nog nodig zijn, of u bijwerkingen kunt hebben, of dat u bepaalde medicijnen nog niet gebruikt die juist wel belangrijk voor u zijn.

Gesprek met uw begeleider
De verpleegkundig specialist spreekt met uw begeleider over uw klachten en gezondheidstoestand. Soms vallen de mensen om u heen dingen op die u zelf misschien niet bemerkt heeft.

Lichamelijk onderzoek
De doktersassistente begeleidt u naar de onderzoekskamer. Indien nodig helpt ze u met uitkleden. Ze zal uw lengte meten, wegen en uw gezichtsvermogen en bloeddruk bepalen.

Meestal wordt er ook een hartfilmpje gemaakt. Vervolgens onderzoekt de verpleegkundig specialist onder andere uw hart, longen en buik. Ook beoordelen we uw kracht, coördinatie, balans en het lopen.
Bloedonderzoek
U laat bloed afnemen bij het Laboratorium Afname.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer twee tot drie uur.

Uitslag en behandeling
De uitslagen van de onderzoeken en het advies wordt met u besproken aan het einde van uw bezoek. De arts die u gaat opereren en de huisarts krijgen hierover bericht. Als het nodig is, wordt u tijdens uw opname in het ziekenhuis nog bezocht door het geriatrisch team.

Vragen
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Geriatrie. Het secretariaat is op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 94 04.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 1785-jul-23