Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Geriatrie

Preoperatief onderzoek geriatrie

Preoperatief onderzoek geriatrie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Binnenkort wordt u (mogelijk) geopereerd. Om een totaaloverzicht van uw gezondheidsproblemen te krijgen, wordt u onderzocht op de polikliniek Geriatrie. Dit onderzoek wordt meestal uitgevoerd door een verpleegkundig specialist. Hij/zij is opgeleid om verpleegkundig en medisch onderzoek te doen en heeft waar nodig overleg met een geriater.

Het preoperatief onderzoek

De specialist heeft u naar de polikliniek Geriatrie verwezen om een totaaloverzicht van uw gezondheidssituatie te krijgen. Het doel van het onderzoek is om problemen vóór de operatie op te sporen en te behandelen. U zult daardoor de operatie en herstelfase zo goed mogelijk doorstaan en het ziekenhuis in een zo goed mogelijke conditie verlaten. Het kan ook zijn dat u veel bijkomende aandoeningen heeft waardoor het voor de specialist lastig kan zijn om af te wegen of een operatie in uw geval juist goed is of dat het misschien beter is om van de operatie af te zien. Door een totaaloverzicht van al uw relevante gezondheidsproblemen te maken kan de verpleegkundig specialist meedenken met u, eventueel uw familie en de verwijzend specialist.

Geriatrie is het medisch specialisme voor de oudere patiënt in het ziekenhuis. Geriatrie richt zich op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd.

Tijdens het onderzoek wordt gekeken naar:

Afspraak maken

De afspraak op de polikliniek Geriatrie wordt in overleg met u ingepland door de secretaresse van de arts die u naar ons verwijst.

Voorbereiding

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis:
Het is verstandig kostbaarheden thuis te laten.
Wij vragen u iemand mee te brengen die ons, met uw instemming, ook kan informeren over uw gezondheid en omstandigheden, bijvoorbeeld een familielid.

Waar meldt u zich

U gaat via de hoofdingang het Slingeland Ziekenhuis binnen (zie plattegrond). U gaat direct naar links en volgt de borden naar route 116. U passeert het restaurant, trappenhuis en de liften. Voorbij de liften gaat u rechtsaf de gang in. De polikliniek Geriatrie (route 116) bevindt zich aan de rechterkant.

Meldt u zich bij de secretaresse, daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.

De polikliniek Geriatrie vindt u bij route 116

Het onderzoek

U krijgt deze dag de volgende onderzoeken en gesprekken:

Gesprek met de verpleegkundig specialist

In dit uitgebreide gesprek komen uw klachten, algemene gezondheid en eetpatroon aan de orde. Ook bespreken we uw medicijngebruik met u om na te gaan of alle medicijnen nog nodig zijn, of u bijwerkingen kunt hebben, of dat u bepaalde medicijnen nog niet gebruikt die juist wel belangrijk voor u zijn.

Gesprek met uw begeleider

De verpleegkundig specialist spreekt met uw begeleider over uw klachten en gezondheidstoestand. Soms vallen de mensen om u heen dingen op die u zelf misschien niet bemerkt heeft.

Lichamelijk onderzoek

De doktersassistente begeleidt u naar de onderzoekskamer. Indien nodig helpt ze u met uitkleden. Ze zal uw lengte meten, wegen en uw gezichtsvermogen en bloeddruk bepalen.

Meestal wordt er ook een hartfilmpje gemaakt. Vervolgens onderzoekt de verpleegkundig specialist onder andere uw hart, longen en buik. Ook beoordelen we uw kracht, coördinatie, balans en het lopen.

Bloedonderzoek

U laat bloed afnemen bij het Laboratorium Afname.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer twee tot drie uur.

Uitslag en behandeling

De uitslagen van de onderzoeken en het advies wordt met u besproken aan het einde van uw bezoek. De arts die u gaat opereren en de huisarts krijgen hierover bericht. Als het nodig is, wordt u tijdens uw opname in het ziekenhuis nog bezocht door het geriatrisch team.

Vragen

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Geriatrie. Het secretariaat is op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 94 04.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 1785-jan-24