Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Geriatrie

Polikliniek Geriatrie

Polikliniek Geriatrie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Uw huisarts of specialist heeft u voor onderzoek doorverwezen naar de geriater. In deze folder leest u meer over de voorbereiding op deze afspraak en wat u tijdens uw bezoek kunt verwachten.

Geriatrie

Geriatrie is het medisch specialisme voor de oudere patiënt in het ziekenhuis. Geriatrie richt zich op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd.

De geriater kijkt naar:
Het is niet altijd mogelijk om alle ziekten te genezen. Uitgangspunt is dat u zich zo zelfstandig mogelijk kunt redden en vooral dat u tevreden bent over uw leven.

Afspraak maken

Om een afspraak te maken is een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. Voor het maken of wijzigen van een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Geriatrie. Het secretariaat is op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 94 04.

Voorbereiding

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis:
Wij vragen u iemand mee te brengen die ons, met uw instemming, ook kan informeren over uw gezondheid en omstandigheden, bijvoorbeeld een familielid.

Waar meldt u zich

Bij het maken van de afspraak hoort u waar u zich moet melden. Dit is route 94 of route 116.

Route 94

U gaat via de hoofdingang het Slingeland Ziekenhuis binnen (zie plattegrond). U gaat direct naar links en volgt de borden naar route 94. U gaat voor de lift linksaf de gang in.Route 116

U gaat via de hoofdingang het Slingeland Ziekenhuis binnen (zie plattegrond). U gaat direct naar links en volgt de borden naar route 116. U passeert het restaurant, trappenhuis en de liften. Voorbij de liften gaat u rechtsaf de gang in. De polikliniek Geriatrie (route 116) bevindt zich aan de rechterkant.

Meldt u zich bij de secretaresse, daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.

Polikliniek Geriatrie vindt u bij route 116

Het onderzoek

Tijdens uw bezoek ziet u verschillende zorgverleners: de geriater, verpleegkundige en/of de doktersassistent. U krijgt deze dag de volgende onderzoeken en gesprekken:

Gesprek met de geriater en verpleegkundige

In dit uitgebreide gesprek komen uw klachten en algemene gezondheid aan de orde. Ook bespreekt de geriater uw medicijngebruik met u. Ze gaat na of alle medicijnen nog nodig zijn, of u bijwerkingen kunt hebben, of dat u bepaalde medicijnen nog niet gebruikt die juist wel belangrijk voor u zijn.

Gesprek met uw begeleider

De geriater en/of de verpleegkundige spreekt met uw begeleider over uw klachten en gezondheidstoestand. Soms vallen de mensen om u heen dingen op die u zelf misschien niet bemerkt heeft.

Lichamelijk onderzoek

De doktersassistente begeleidt u naar de onderzoekskamer. Indien nodig helpt ze u met uitkleden. Ze zal uw lengte meten, wegen en uw gezichtsvermogen en bloeddruk bepalen.

Meestal wordt er ook een hartfilmpje gemaakt en met een echoapparaatje onderzocht of u de blaas goed leeg kunt plassen. Vervolgens onderzoekt de geriater onder andere uw hart, longen en buik. Ook beoordelen we uw kracht, coördinatie, balans en het lopen.

Bloedonderzoek

U laat bloed afnemen bij het Laboratorium Afname.

Verder onderzoek

Ook andere zorgverleners kunnen worden betrokken, zoals de fysiotherapeut, de maatschappelijk werker of een andere specialist. Soms is verder onderzoek nodig, bijvoorbeeld een röntgenfoto of een onderzoek door de psycholoog. Meestal krijgt u hiervoor een afspraak op een andere dag.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer twee tot drie uur.

Vergoeding onderzoek door de fysiotherapeut

Eventueel onderzoekt de fysiotherapeut uw mobiliteit en balans. Een bezoek aan de fysiotherapeut in het Slingeland Ziekenhuis wordt niet standaard vergoed door uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van hoe u verzekerd bent, betaalt u (een deel van) dit onderzoek mogelijk zelf. We raden u aan voorafgaand aan het onderzoek contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Als de kosten voor het onderzoek door de fysiotherapeut niet worden vergoed en u om die reden geen afspraak met de fysiotherapeut wilt, geeft u dit dan van tevoren door aan het secretariaat van de polikliniek Geriatrie.

Uitslag en behandeling

We maken een nieuwe afspraak met u om de uitslagen en adviezen te bespreken. De gegevens van de onderzoeken bespreken we in ons team. De geriater overlegt met u welke klachten behandeld kunnen worden en op welke wijze. Uw huisarts krijgt hierover bericht en zal daarna uw behandeling voortzetten. Een enkele keer blijft iemand wat langer onder controle van de geriater.

Samenwerking met andere zorgverleners

Voor goede ouderenzorg is samenwerking nodig tussen ziekenhuis, huisarts, thuiszorg, verpleeghuis en andere zorgaanbieders. Wij informeren daarom alle bij u betrokken zorgverleners goed en overleggen met hen als dat nodig is. Als u niet wilt dat met bepaalde zorgverleners wordt overlegd, kunt u dit aangeven tijdens uw gesprek met de geriater.

Vragen

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Geriatrie. Het secretariaat is op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 94 04.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 51-jan 24