Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Geriatrie

Begeleiding bij het gebruik van dementiemedicatie

Begeleiding bij het gebruik van dementiemedicatie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

De klinisch geriater heeft u verteld dat u een dementie heeft. Zij heeft hiervoor medicijnen voorgeschreven. In deze folder leest u op welke manier u begeleid wordt bij het gebruik van de medicijnen en welke afspraken er plaatsvinden.

Begeleiding bij gebruik dementiemedicatie

Als u medicijnen heeft gekregen voor een dementie, wordt u door een verpleegkundige van het ziekenhuis begeleid bij het gebruik hiervan.

Instellen van de medicijnen

De geriater heeft met u gesproken over de werking van de medicijnen en een opbouwschema gemaakt. Het recept is digitaal naar de apotheek verstuurd. U kunt de medicijnen bij de apotheek ophalen.

Als u de medicijnen niet zelfstandig kunt gebruiken, kunt u thuiszorg aanvragen om hierbij te helpen. Thuiszorg kunt u aanvragen bij een thuiszorgorganisatie naar keuze.

Telefonische controle

In de periode dat uw medicijnen nog worden ingesteld, belt de klinisch geriater of de verpleegkundige u of uw contactpersoon op de afgesproken tijden. Afhankelijk van het soort medicijn, is dit om de twee of om de vier weken. Tijdens dit telefoongesprek vraagt de verpleegkundige of u last heeft van bijwerkingen. U kunt bijvoorbeeld last krijgen van misselijkheid, buikkrampen, diarree, verminderde eetlust, verwardheid of duizeligheid. Ook kunt u tijdens dit telefoongesprek vragen stellen, bijvoorbeeld over het medicatieschema. Afhankelijk van eventuele bijwerkingen en het effect van de medicijnen kan de verpleegkundige, in overleg met de klinisch geriater, uw medicatieschema aanpassen. Uw medicatie wordt zodanig ingesteld dat het beste effect optreedt met zo min mogelijk bijwerkingen.

Controleafspraak na een half jaar

Een half jaar nadat de juiste dosering van het medicijn voor u is vastgesteld, komt u bij de verpleegkundige op de polikliniek Geriatrie. Zij vraagt u en uw familie of verzorgende hoe het met u gaat, hoe u functioneert in het dagelijks leven, of er problemen zijn (geweest) en of de zorg zo goed mogelijk geregeld is. Tijdens dit bezoek doet u opnieuw een geheugentest. Neemt u altijd uw actuele medicatieoverzicht mee naar uw afspraak. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek.

Jaarlijkse controleafspraak

Een jaar na de eerste controle bij de verpleegkundige op de polikliniek, heeft u weer een controleafspraak bij de verpleegkundige. Aansluitend heeft u ook een kort gesprek met de geriater. Aan de hand van de uitslag van de testen, uw functioneren en het beloop in het afgelopen jaar beoordeelt de geriater of u doorgaat met het gebruiken van de medicatie. Deze afspraak duurt maximaal een uur. De controleafspraak met de verpleegkundige en de geriater vindt één keer per jaar plaats. Neemt u altijd uw actuele medicatieoverzicht mee naar uw afspraak. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek.

Waar meldt u zich in het ziekenhuis

Meldt u zich bij de polikliniek Geriatrie (begane grond, route 116 of 94, zie hiervoor uw afspraakbevestiging). Nadat u zich gemeld heeft, kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.

Verhinderd

Als u verhinderd bent om op de geplande afspraak op de polikliniek te komen, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de secretaresse van de polikliniek Geriatrie. Zij is op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 16.30 uur op telefoonnummer (0314) 32 94 04.

Vragen/problemen

Heeft u nog vragen of ontstaan er problemen met betrekking tot de medicijnen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de secretaresse van de polikliniek Geriatrie. Zij is op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 16.30 uur op telefoonnummer (0314) 32 94 04.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 1326-jan-24