Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Geriatrie


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Begeleiding bij het gebruik van dementiemedicatie


Algemeen
De klinisch geriater heeft u verteld dat u een dementie heeft. Zij heeft hiervoor medicijnen voorgeschreven. In deze folder leest u op welke manier u begeleid wordt bij het gebruik van de medicijnen en welke afspraken er plaatsvinden.

Begeleiding bij gebruik dementiemedicatie
Als u medicijnen heeft gekregen voor een dementie, wordt u door een verpleegkundige van het ziekenhuis begeleid bij het gebruik hiervan.
  • De verpleegkundige begeleidt u bij het instellen van de medicijnen.
  • De verpleegkundige bekijkt wat het effect of de eventuele bijwerkingen van de medicijnen zijn.
  • De verpleegkundige kan de informatie die u van de specialist heeft gekregen toelichten en aanvullende informatie geven over uw ziekte en/of behandeling.
  • De verpleegkundige begeleidt en adviseert u en uw familie of verzorgende, over het omgaan met de ziekte. In het dagelijks leven is dit niet altijd gemakkelijk.
  • De verpleegkundige kan ook adviseren bij het aanvragen van bijvoorbeeld thuiszorg of dagopvang, of het inschakelen van trajectbegeleiding.

Instellen van de medicijnen
De geriater heeft met u gesproken over de werking van de medicijnen en een opbouwschema gemaakt. Het recept is gefaxt naar de apotheek of aan uzelf meegegeven. U kunt de medicijnen bij de apotheek ophalen. Als u de medicijnen niet zelfstandig kunt gebruiken, kunt u thuiszorg aanvragen om hierbij te helpen. Thuiszorg kunt u aanvragen bij een thuiszorgorganisatie naar keuze.

Telefonische controle
In de periode dat uw medicijnen nog worden ingesteld, belt de klinisch geriater of de verpleegkundige u of uw contactpersoon op de afgesproken tijden. Afhankelijk van het soort medicijn, is dit om de twee of om de vier weken. Tijdens dit telefoongesprek vraagt de verpleegkundige of u last heeft van bijwerkingen. U kunt bijvoorbeeld last krijgen van misselijkheid, buikkrampen, diarree, verminderde eetlust, verwardheid of duizeligheid. Ook kunt u tijdens dit telefoongesprek vragen stellen, bijvoorbeeld over het medicatieschema. Afhankelijk van eventuele bijwerkingen en het effect van de medicijnen kan de verpleegkundige, in overleg met de klinisch geriater, uw medicatieschema aanpassen. Uw medicatie wordt zodanig ingesteld dat het beste effect optreedt met zo min mogelijk bijwerkingen.

Controleafspraak na een half jaar
Een half jaar nadat de juiste dosering van het medicijn voor u is vastgesteld, komt u bij de verpleegkundige op de polikliniek Geriatrie. Zij vraagt u en uw familie of verzorgende hoe het met u gaat, hoe u functioneert in het dagelijks leven, of er problemen zijn (geweest) en of de zorg zo goed mogelijk geregeld is. Tijdens dit bezoek doet u opnieuw een geheugentest. Neemt u altijd uw actuele medicatieoverzicht mee naar uw afspraak. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek.

Jaarlijkse controleafspraak
Een jaar na de eerste controle bij de verpleegkundige op de polikliniek, heeft u weer een controleafspraak bij de verpleegkundige. Aansluitend heeft u ook een kort gesprek met de geriater. Aan de hand van de uitslag van de testen, uw functioneren en het beloop in het afgelopen jaar beoordeelt de geriater of u doorgaat met het gebruiken van de medicatie. Deze afspraak duurt maximaal een uur. De controleafspraak met de verpleegkundige en de geriater vindt één keer per jaar plaats. Neemt u altijd uw actuele medicatieoverzicht mee naar uw afspraak. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek.

Waar meldt u zich in het ziekenhuis
Meldt u zich bij de polikliniek Geriatrie (begane grond, route 116/94). Nadat u zich gemeld heeft, kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.

Verhinderd
Als u verhinderd bent om op de geplande afspraak op de polikliniek te komen, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de secretaresse van de polikliniek Geriatrie. Zij is op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 16.30 uur op telefoonnummer (0314) 32 94 04.

Vragen/problemen
Heeft u nog vragen of ontstaan er problemen met betrekking tot de medicijnen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de secretaresse van de polikliniek Geriatrie. Zij is op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 16.30 uur op telefoonnummer (0314) 32 94 04.


Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 1326-jul 21