Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Geriatrie
Oncologie

Spreekuur Kanker bij Ouderen

Spreekuur Kanker bij Ouderen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

U heeft van uw arts gehoord dat u een kwaadaardige aandoening heeft. Daarom bent u verwezen naar het spreekuur Kanker bij Ouderen van de polikliniek Geriatrie. Op de polikliniek Geriatrie heeft u vooral te maken met de klinisch geriater (een arts die gespecialiseerd is in de oudere mens) en een verpleegkundige. In deze folder vindt u informatie over het spreekuur.

Behandeling van kanker

In het Slingeland Ziekenhuis worden de meeste soorten kanker behandeld. Hierbij werken chirurg, radioloog, patholoog, radiotherapeut, internist-oncoloog en verpleegkundigen nauw samen. Door deze samenwerking worden de krachten gebundeld en bieden wij u een snelle en effectieve behandeling. Ook de klinisch geriater kan bij de oudere patiënt deel uitmaken van deze samenwerking.

Het spreekuur Kanker bij Ouderen

Kanker is een ziekte die vaker voorkomt naarmate men ouder wordt. Hoe oudere patiënten de behandeling tegen kanker verdragen, kan heel verschillend zijn en is moeilijk in te schatten. Dit komt omdat ouderen vaker al andere en langer bestaande ziekten hebben. Daarnaast gebruiken zij soms meerdere medicijnen tegelijkertijd. Er kan ook sprake zijn van problemen met het lopen, de zelfredzaamheid, de voedingstoestand, het geheugen of bijvoorbeeld de stemming.

We brengen in kaart hoe het met uw gezondheid is gesteld, om u de juiste begeleiding te kunnen bieden. Ook kijken we samen met u wat de behandeling voor uw dagelijks leven betekent en wat uw wensen en verwachtingen zijn. Zo kan het zijn dat het voor u veel belangrijker is dat u zichzelf kunt blijven redden in het dagelijks leven dan dat uw leven verder verlengd wordt.

Door dit te verkennen kunt u samen met ons beslissen over op welke manier uw behandeling op maat gemaakt kan worden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een aanpassing in de behandeling die u krijgt tegen kanker, behandeling van bijkomende ziekten die u heeft, fysiotherapie, een verwijzing naar een diëtist of (extra) hulp thuis.

Voorbereiding op uw afspraak

Het is wenselijk dat u zich naar uw afspraak laat begeleiden door iemand die u goed kent en vertrouwt, zoals uw partner of een familielid. De persoon die u begeleidt, kan u eventueel helpen en aanvullende informatie geven als dat nodig is. Tevens kan hij of zij met u meeluisteren naar de informatie die u krijgt.

Het is de bedoeling dat u onderstaande zaken meeneemt bij een bezoek aan de polikliniek:

Waar meldt u zich

U gaat via de hoofdingang het Slingeland Ziekenhuis binnen (zie plattegrond). U gaat direct naar links en volgt de borden naar route 116. U passeert het restaurant, trappenhuis en de liften. Voorbij de liften gaat u rechtsaf de gang in. De polikliniek Geriatrie (route 116) bevindt zich aan de rechterkant.

Meldt u zich bij de secretaresse, daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.

Route naar de polikliniek Geriatrie

Verloop van het spreekuur

Tijdens uw bezoek aan de polikliniek maakt u kennis met de klinisch geriater (medisch specialist) en de verpleegkundige.

Er vinden twee gesprekken plaats: één met de klinisch geriater en één met de verpleegkundige. Als u hiervoor toestemming geeft, spreekt uw begeleider ook afzonderlijk van u met de klinisch geriater en de verpleegkundige.

Vervolgens gaat u met de polikliniekassistente naar de onderzoekskamer. Uw bloeddruk en gewicht worden gemeten en uw conditie wordt getest. Aansluitend onderzoekt de klinisch geriater u lichamelijk.

Na afronding van deze onderzoeken bespreekt de klinisch geriater de eerste bevindingen met u. Daarna overlegt de klinisch geriater zo nodig met de arts die u behandelt voor kanker. Alleen als het nodig is, blijft u onder controle bij de klinisch geriater op de polikliniek Geriatrie.

Filmpje

Op onze website kunt u een filmpje bekijken over het spreekuur Kanker bij Ouderen. Om het filmpje te bekijken gaat u naar oncologie.slingeland.nl > Poliklinieken > Spreekuur Kanker bij Ouderen.

Als u deze QR-code scant op uw mobiele telefoon kunt u het filmpje direct bekijken:
Als u deze QR-code scant komt u direct uit bij de video over het Spreekuur Kanker bij Ouderen

Vragen

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Geriatrie. Het secretariaat is op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 94 04.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.
Foldernummer: 2290-jan 24