Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Geriatrie

Geheugenpolikliniek

Geheugenpolikliniek

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Uw huisarts of specialist heeft u naar de Geheugenpolikliniek verwezen omdat u geheugenklachten heeft. Deze kunnen op elke leeftijd voorkomen en betekenen niet altijd dat er sprake is van dementie. Het is belangrijk dat ook lichte klachten worden onderzocht.

De Geheugenpolikliniek

In de Geheugenpolikliniek onderzoekt een team van zorgverleners de oorzaak van uw klachten. Dit team bestaat uit een klinisch geriater, een verpleegkundig consulent geriatrie en zo nodig een psycholoog en een maatschappelijk werker. De resultaten van het onderzoek worden met u besproken. Daarna maken wij in overleg met u een behandelplan en adviseren we u over hulp en begeleiding.

Als de oorzaak van uw geheugenklachten bekend is, kunnen we:

Afspraak maken

Om een afspraak te maken is een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. Voor het maken of wijzigen van een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Geriatrie. Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur, telefoonnummer (0314) 32 94 04.

Voorbereiding

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis:
Het is verstandig kostbaarheden thuis te laten.

Wij vragen u iemand mee te brengen die ons, met uw instemming, ook kan informeren over uw gezondheid en omstandigheden, bijvoorbeeld een familielid.

Waar meldt u zich

U gaat via de hoofdingang het Slingeland Ziekenhuis binnen (zie plattegrond). U gaat direct naar links en volgt de borden naar route 116. U passeert het restaurant, trappenhuis en de liften. Voorbij de liften gaat u rechtsaf de gang in. De polikliniek Geriatrie (route 116) bevindt zich aan de rechterkant.

Meldt u zich bij de secretaresse, daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.

De polikliniek Geriatrie vindt u bij route 116.

Het onderzoek

U krijgt deze dag de volgende onderzoeken en gesprekken:

Gesprek met de geriater en verpleegkundige

In dit uitgebreide gesprek komen uw klachten en algemene gezondheid aan de orde. Ook bespreekt de geriater uw medicijngebruik met u. Ze gaat na of alle medicijnen nog nodig zijn, of u bijwerkingen kunt hebben, of dat u bepaalde medicijnen nog niet gebruikt die juist wel belangrijk voor u zijn.

Gesprek met uw begeleider

De geriater en/of de verpleegkundige spreekt met uw begeleider over uw klachten en gezondheidstoestand. Soms vallen de mensen om u heen dingen op die u zelf misschien niet bemerkt heeft.

Lichamelijk onderzoek

De doktersassistente begeleidt u naar de onderzoekskamer. Indien nodig helpt ze u met uitkleden. Ze zal uw lengte meten, wegen en uw gezichtsvermogen en bloeddruk bepalen.

Meestal wordt er ook een hartfilmpje gemaakt en met een echoapparaatje onderzocht of u de blaas goed leeg kunt plassen.

Vervolgens onderzoekt de geriater onder andere uw hart, longen en buik. Ook beoordelen we uw kracht, coördinatie, balans en het lopen.

Bloedonderzoek

U laat bloed afnemen bij het Laboratorium Afname.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer tweeëneenhalf uur.

Uitslag en verder onderzoek

De uitslagen van de onderzoeken worden met u besproken aan het einde van uw bezoek. Vaak is verder onderzoek nodig. Dit wordt dan met u besproken. Verder onderzoek vindt meestal plaats op een andere dag en kan bestaan uit:

De uitslagen van de verdere onderzoeken en de adviezen worden daarna met u besproken, vaak tijdens een vervolgafspraak op de polikliniek.

De geriater overlegt met u welke klachten behandeld kunnen worden en op welke wijze. Uw huisarts krijgt hierover bericht.

Samenwerking met andere zorgverleners

Voor goede ouderenzorg is samenwerking nodig tussen ziekenhuis, huisarts, thuiszorg, verpleeghuis en andere zorgaanbieders. Wij informeren daarom alle bij u betrokken zorgverleners en overleggen met hen als dat nodig is. Als u niet wilt dat met bepaalde zorgverleners wordt overlegd, kunt u dit aangeven tijdens het gesprek met de geriater.

Vragen

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Geriatrie. Het secretariaat is op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 94 04.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.
Foldernummer: 722-jan 24