Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Geriatrie
Verpleegafdeling N1
Verpleegafdeling A2
Verpleegafdeling N0

Geriatrische Traumatologie

Geriatrische Traumatologie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

U bent via de Spoedeisende Hulp in het ziekenhuis opgenomen met een botbreuk. Omdat u 70 jaar of ouder bent, heeft u een verhoogde kans op complicaties na de operatie. Omdat er bij u een complicatie is opgetreden of omdat er andere problemen spelen die niet direct het gevolg zijn van de operatie zelf, neemt de geriater de behandeling over van de orthopeed of chirurg. De geriater is er speciaal voor ouderen in het ziekenhuis en wordt nu uw hoofdbehandelaar.

De zorg voor ouderen met een botbreuk noemen we geriatrische traumatologie. In deze folder leest u hier mee over.

Complicaties na trauma

Oudere patiënten hebben vaak al andere of langer bestaande aandoeningen. Hierdoor zijn ze kwetsbaar en lopen ze meer gezondheidsrisico’s. Door een intensieve samenwerking tussen chirurg, orthopeed en geriater, kan er op tijd worden ingespeeld als er een complicatie dreigt. Voorkomende complicaties zijn bijvoorbeeld een infectie, ondervoeding, bijwerkingen van medicatie of een delier (acute verwardheid). Ook is het verlies van spiermassa door langdurig in bed liggen een complicatie die regelmatig voorkomt. Het is daarom belangrijk dat u zo snel mogelijk na de operatie weer gaat bewegen. Daarmee verbetert ook uw conditie.

Intensieve samenwerking

De geriater werkt als uw hoofdbehandelaar intensief samen met de verschillende specialisten die bij uw behandeling betrokken zijn. Dit noemen we multidisciplinaire samenwerking. Deze samenwerking is erop gericht complicaties te voorkomen. En als ze zich toch voordoen, ze zo snel mogelijk te behandelen.

De volgende zorgverleners zijn betrokken bij uw behandeling:

Geriater

De geriater is uw hoofdbehandelaar. Hij of zij neemt de behandeling over van de orthopeed of chirurg. De geriater besteedt extra aandacht aan het voorkomen en behandelen van complicaties die niet direct het gevolg zijn van de operatie zelf. Daarnaast heeft hij of zij ook speciale aandacht voor de medicijnen die u gebruikt.

Orthopeed of chirurg

De orthopeed en/of chirurg is verantwoordelijk voor uw operatie.

Arts-assistent of physician assistent

De arts-assistent geriatrie of physician assistent geriatrie (PA) is als zaalarts verantwoordelijk voor uw dagelijkse medische zorg. Hij of zij loopt dagelijks visite onder supervisie van de geriater.

Het behandelteam bestaat verder uit verpleegkundigen van de afdeling, fysiotherapeuten en diëtisten.

Familieparticipatie

Uw naasten kunnen tijdens uw opname een belangrijke rol spelen in het voorkomen van sommige complicaties. Dit heet familieparticipatie. Familieparticipatie houdt in dat een naaste nauw betrokken is bij uw opname en regelmatig samen met u activiteiten onderneemt.

Activiteiten

Er zijn verschillende activiteiten die u samen met uw naasten kunt doen tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Denk aan wandelen, samen eten of een spelletje spelen. Bekende activiteiten en de aanwezigheid van een vertrouwd persoon hebben een positief effect op het herstel. Het biedt veiligheid, vertrouwen en rust. Hierdoor is de kans op compilaties kleiner.

Soms is het prettig dat uw naaste 24 uur per dag bij u aanwezig is, bijvoorbeeld als u angstig of onrustig bent. Ook dat is mogelijk.

Vrijwilligers

Naasten zijn niet altijd in staat om ondersteuning te bieden bij een opname. In dat geval is er een mogelijkheid om vrijwilligers te betrekken bij ondersteunende activiteiten.

Naar huis

Als u ontslagen wordt uit het ziekenhuis, bekijkt de verpleegkundige samen met u en uw familie welke nazorg u nodig heeft.

Meer informatie over familieparticipatie vindt u in de folder 'Familieparticipatie'. Op onze website kunt u ook een filmpje bekijken over wat familieparticipatie inhoudt. Het filmpje vindt u op www.slingeland.nl/familieparticipatie.

Behandelwens

Voor iedere behandeling die u in het ziekenhuis krijgt is uw toestemming nodig (mondeling of schriftelijk). In sommige gevallen kan de arts u niet om toestemming vragen, bijvoorbeeld als u niet bij bewustzijn bent. Als u van tevoren uw wensen kenbaar maakt, kan de arts ook in situaties waarin u geen toestemming kunt geven, hier rekening mee houden. Het is goed als u hier van tevoren over nadenkt. De arts bespreekt dit tijdens de opname met u. Meer informatie leest u in de folder ‘Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen’.

Vragen

Heeft u nog vragen na het lezen van deze folder? U kunt met uw vragen terecht bij de verpleegkundige op de afdeling.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.


Foldernummer: jan 24