Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Geriatrie
Neurologie

Multidisciplinaire Geheugenpolikliniek

Multidisciplinaire Geheugenpolikliniek

Voor mensen jonger dan 65 jaar

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Uw huisarts of specialist heeft u naar de Multidisciplinaire Geheugenpolikliniek verwezen omdat u mogelijk problemen heeft met uw hersenfuncties. Dit kan zich uiten in bijvoorbeeld vergeetachtigheid, woordvindproblemen of andere taalproblemen, moeite met het oplossen van problemen of verandering van gedrag.

De Multidisciplinaire Geheugenpolikliniek is er voor mensen jonger dan 65 jaar. Bij jongere mensen is het vaak lastiger een diagnose te stellen. Vaak hebben zij nog een baan, een werkende partner en soms ook nog jonge kinderen. Daarom hebben zij een aangepaste behandeling, begeleiding en zorg nodig.

Op de Multidisciplinaire Geheugenpolikliniek onderzoekt een team van zorgverleners de oorzaak van uw klachten. Dit team bestaat uit een klinisch geriater, een neuroloog en een verpleegkundig consulent geriatrie.

Afspraak maken

Om een afspraak te maken is een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. Voor het maken of wijzigen van een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Geriatrie. Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur, telefoonnummer (0314) 32 94 04.

Voorbereiding


Bloedonderzoek

U krijgt een aanvraagformulier voor bloedonderzoek thuisgestuurd. Zorgt u ervoor dat u uiterlijk 2 dagen vóór uw afspraak op de Multidisciplinaire Geheugenpolikliniek bloed laat prikken. Dit kunt u doen in het Slingeland Ziekenhuis of op één van de bloedafnamelocaties van het Slingeland Ziekenhuis.

Vragenlijsten

U krijgt van tevoren een aantal digitale vragenlijsten toegestuurd. Vul deze uiterlijk 2 dagen vóór uw afspraak in.

Neem een naaste mee naar uw afspraak

Wij vragen u iemand mee te nemen die ons, met uw instemming, ook kan informeren over uw gezondheid en omstandigheden. Bijvoorbeeld een familielid.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis

Waar meldt u zich


Indien u eerst een afspraak heeft bij de geriater:

Meldt u zich bij de secretaresse van de polikliniek Geriatrie (route 116). Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.

Indien u eerst een afspraak heeft bij de neuroloog:

Meldt u zich bij de secretaresse van de polikliniek Neurologie (route 38). Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.

Het eerste bezoek aan de multidisciplinaire geheugenpolikliniek

Het onderzoek start bij de geriater of bij de neuroloog. U wordt door beide medisch specialisten onderzocht.

Onderzoek door de geriater en geriatrie-verpleegkundige

Onderzoek door de neuroloog

Er vindt een gesprek plaats met de neuroloog over uw klachten. Vervolgens doet hij/zij neurologisch onderzoek.

MRI-scan hersenen

Meestal wordt er een MRI-scan van het hoofd gemaakt. Als u een MRI-scan krijgt, leest u in de afsprakenbrief hoe laat u op de afdeling Radiologie wordt verwacht (eerste verdieping, route 62).

Duur van het onderzoek

Houdt u er rekening mee dat u in totaal ongeveer 3,5 uur in het ziekenhuis bent.

Verder onderzoek en multidisciplinair overleg

In de week na uw eerste bezoek aan de Multidisciplinaire Geheugenpolikliniek, volgt er een neuropsychologisch onderzoek bij de psycholoog. Daarbij wordt uitgebreid gekeken naar uw hersenfuncties. Als dit onderzoek voor u niet van toepassing is, hoort u dat tijdig van ons.

Op de dag van uw eerste bezoek aan de Geheugenpolikliniek bespreken de betrokken zorgverleners de uitslagen met elkaar in een multidisciplinair overleg (MDO). Er wordt besproken of er redenen zijn om geen neuropsychologisch onderzoek te doen en of er nog andere onderzoeken nodig zijn.

Uitslag

Ongeveer twee weken na uw eerste afspraak op de polikliniek bespreekt de neuroloog of de geriater de uitslag van de onderzoeken met u. Mogelijk is er verder onderzoek nodig. Dit wordt dan met u besproken. Verder onderzoek vindt meestal plaats op een andere dag. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit een ruggenprik ter beoordeling van het hersenvocht, een andere hersenscan of een beoordeling door een andere zorgverlener.

Wij informeren uw huisarts over de onderzoeken en adviezen.

Vragen

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Geriatrie. Het secretariaat is op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 94 04.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.
Foldernummer: jan 24