Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Verpleegafdeling N0
Acute Opname Afdeling

Met spoed opgenomen in het ziekenhuis

Met spoed opgenomen in het ziekenhuis

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Inhoudsopgave

1. Algemeen

2. Verpleegafdeling N0, Acute Opname Afdeling
2.1 Eerste 48 uur
2.2 Bereikbaarheid

3. Benodigdheden in het ziekenhuis

4. Uw verblijf op verpleegafdeling N0
4.1 Opnamegesprek
4.2 Inlichtingen voor familie
4.3 Bezoek
4.4 Gemengd verplegen
4.5 Eenpersoonskamer
4.6 Oproepsysteem
4.7 Maaltijdkeuze
4.8 Koelkast
4.9 Helpen bij verzorging
4.10 Trombose
4.11 In beweging blijven
4.12 Van de afdeling af
4.13 Mobiel bellen
4.14 Foto's en/of video-opnamen maken
4.15 Roken

5. Medewerkers
5.1 Verpleegkundigen
5.2 Medewerker Gastensevice
5.3 Secretaresses
5.4 Teamleider
5.5 De medisch specialist
5.6 De arts-assistent
5.7 Medebehandelaars
5.8 Co-assistenten
5.9 Overige zorgverleners
5.10 Apothekersassistent
5.11 Opleidingsziekenhuis

6. Parkeren

7. MRSA-bacterie

8. Voorzieningen in het ziekenhuis

8.1 Post
8.2 Televisie en radio
8.3 Internet
8.4 Bezoekersrestaurant
8.5 Binnentuin
8.6 Winkel
8.7 Kapper
8.8 Beveiliging
8.9 Stiltecentrum
8.10 Zondagsvieringen
8.11 Islamitische gebedsruimte (mesçit)
8.12 Mariakapel

9. Overige ondersteuning
9.1 Transferbureau Zorg
9.2 Medisch maatschappelijk werk
9.3 Geestelijke verzorging
9.4 De klachtenfunctionaris
9.5 De Cliëntenraad

10. Uw rechten en plichten in het ziekenhuis
10.1 Rechten
10.2 Plichten
10.3 Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen
10.4 Orgaan- en/of weefseldonatie
10.5 Gedragscode van het Slingeland Ziekenhuis

11. Veiligheid
11.1 Kwaliteit en veiligheid
11.2 Help mee aan een veilige behandeling

12. Weer naar huis
12.1 Ontslaggesprek
12.2 Complicaties
12.3 Vervolgzorg
12.4 Medicijnen
12.5 Vervoer
12.6 Controle of nabehandeling
12.7 Overdracht aan huisarts

13. Tevredenheidsonderzoek en suggestiekaart

14. Mijn Slingeland

15. Stichting Vrienden van het Slingeland Ziekenhuis


1. Algemeen
U bent met spoed opgenomen in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken in ons ziekenhuis als u met spoed bent opgenomen op verpleegafdeling N0, de Acute Opname Afdeling.

2. Verpleegafdeling N0, Acute Opname Afdeling
Omdat u met spoed bent opgenomen, wordt u opgenomen op verpleegafdeling N0, de Acute Opname Afdeling. Een team van deskundige medewerkers staat hier dag en nacht klaar om gedurende de eerste 48 uur direct de juiste zorg te bieden. Wendy Rengelink is teamleider van deze afdeling.

2.1 Eerste 48 uur
U verblijft over het algemeen niet langer dan 48 uur op verpleegafdeling N0. Binnen deze periode wordt de benodigde (acute) zorg verleend, een diagnose gesteld en een behandelplan gemaakt. Na uiterlijk 48 uur gaat u naar een specialistische verpleegafdeling in het ziekenhuis, naar een andere zorginstelling (zoals een verzorgingshuis) of naar huis. Het overplaatsen naar een andere afdeling in het ziekenhuis gebeurt normaal gesproken tussen 11.00 en 12.00 uur en tussen 18.00 en 19.00 uur.

2.2 Bereikbaarheid
Verpleegafdeling N0 is 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 99 00.

3. Benodigdheden in het ziekenhuis
Omdat u met spoed bent opgenomen in het ziekenhuis, heeft u zich niet kunnen voorbereiden. Waarschijnlijk heeft u geen spullen meegenomen voor de overnachting. Mogelijk dat uw naaste voor u een aantal spullen kan meebrengen naar het ziekenhuis. Denk bijvoorbeeld aan:Handdoeken en washandjes zijn in het ziekenhuis aanwezig.

Geld en kostbaarheden
Wij raden u aan om geld, kostbaarheden en sieraden mee te geven aan een naaste. Helaas leert de ervaring dat het gevaar van zoekraken of diefstal aanwezig is. Het Slingeland Ziekenhuis is een openbaar gebouw en derhalve niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

4. Uw verblijf op verpleegafdeling N0

4.1 Opnamegesprek
U heeft een opnamegesprek met een verpleegkundige op de afdeling. In het opnamegesprek wordt uw ziektegeschiedenis en uw zorgbehoefte besproken. De verpleegkundige vraagt u onder andere naar eventuele overgevoeligheid voor medicijnen, jodium, pleisters of iets anders. Op de opnamedag krijgt u een bandje met persoonsgegevens om uw pols of been. Wij doen dit omdat iedere patiënt onder alle omstandigheden herkenbaar moet zijn. U wordt gescreend door de verpleegkundige of u mogelijk ondervoed bent. De arts kan, in overleg met u, de diëtist verzoeken bij u langs te gaan om een dieet met u te bespreken. De medewerker Gastenservice maakt u wegwijs op de afdeling en brengt u naar uw kamer. Zij zal met u bespreken of u een dieet volgt, vegetarisch eet of een aangepaste maaltijd wilt op grond van uw religie. U kunt ook zelf aan de medewerker Gastenservice doorgeven dat u graag met een diëtist wilt overleggen.

De apothekersassistent komt bij u langs om uw medicijngebruik met u door te nemen (tenzij dit al op de Spoedeisende Hulp is gebeurd).

4.2 Inlichtingen voor familie
De verpleegkundige spreekt met u af wie uw contactpersoon is. Deze contactpersoon kan altijd informeren hoe het met u gaat. De arts of verpleegkundige geeft, in verband met uw privacy, alleen informatie aan deze contactpersoon.

De contactpersoon kan andere belangstellenden op de hoogte houden.

In het eerste gesprek met de arts wordt meestal uw behandelplan besproken. Tijdens het opnamegesprek overlegt de verpleegkundige met u of hij/zij uw contactpersoon inlicht over het afgesproken behandelplan of dat u dat zelf wilt doen.

Daarnaast brengt de verpleegkundige uw contactpersoon op de hoogte, indien uw toestand verandert.

Uw contactpersoon kan afdeling N0 24 uur per dag bereiken op telefoonnummer (0314) 32 99 00.

4.3 Bezoek
Omdat het vooral in de eerste uren van een opname van belang kan zijn dat uw naasten betrokken worden bij de opname, zijn de bezoektijden van afdeling N0 hierop afgestemd. U kunt dagelijks van 11.00 uur tot 20.00 uur bezoek ontvangen, maar maximaal twee bezoekers tegelijk. Dit is om de overlast voor medepatiënten te beperken. Omdat er op de Acute Opname Afdeling 24 uur per dag zorg geleverd wordt, kan het zijn dat een medewerker van de afdeling uw bezoek vraagt om de kamer even te verlaten.

4.4 Gemengd verplegen
Om iedereen tijdig te kunnen behandelen, is er in het Slingeland Ziekenhuis sprake van 'gemengd verplegen'. Dit betekent dat dames en heren gemengd op een kamer liggen. Heeft u hier bezwaar tegen? Meld dit dan bij de verpleegkundige. Wij zullen ons best doen u een 'niet-gemengde' kamer toe te kennen. Of dit gaat lukken, is echter niet te garanderen.

4.5 Eenpersoonskamer
Verpleegafdeling N0 heeft een beperkt aantal eenpersoonskamers. Afhankelijk van uw situatie en de situatie op de afdeling, verblijft u op een eenpersoonskamer of op een kamer met meerdere personen.

4.6 Oproepsysteem

Als u hulp nodig heeft van een verpleegkundige of medewerker Gastenservice, kunt u gebruik maken van het oproepsysteem. U heeft hiervoor een afstandsbediening naast uw bed. De rode knop is bedoeld voor het oproepen van een verpleegkundige, bijvoorbeeld als u pijn heeft of naar het toilet moet. De knop met het uitroepteken gebruikt u als u een vraag heeft voor de medewerker Gastenservice, bijvoorbeeld als u iets wilt eten of drinken of uitleg wenst over de televisie.

4.7 Maaltijdkeuze
U heeft elke dag de mogelijkheid om zelf uw menu samen te stellen. Deze keuzemogelijkheid geldt voor zowel het ontbijt als het middag- en avondeten. In de ochtend komt de medewerker Gastenservice met de broodserveerwagen langs. Tussen de middag en in de avond kunt u kiezen uit of een warme maaltijd of een broodmaaltijd. Op de dag dat u bent opgenomen, krijgt u een standaard maaltijd aangeboden. Uw naaste kan tegen een vergoeding met u mee-eten. De medewerker Gastenservice geeft u hier meer informatie over.

4.8 Koelkast
Alle patiëntenkamers zijn voorzien van een koelkast. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken vragen wij u om de producten te voorzien van uw naam. Patiënten en bezoekers mogen geen voedingsmiddelen meenemen naar het ziekenhuis die een risico kunnen vormen voor de gezondheid. Denkt u hierbij aan rauwe vleesproducten, eieren, salades, schaaldieren en zuivelproducten. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze stellen aan de medewerker Gastenservice van de verpleegafdeling.

4.9 Helpen bij verzorging
Als u dit wenst kan uw naaste u helpen bij uw verzorging. Dit kan uw naaste bespreken met de verpleegkundige.

4.10 Trombose
Bedrust, een operatie en een aantal aandoeningen vergroten het risico op trombose. Bij trombose ontstaat een bloedstolsel in een bloedvat, dat daardoor verstopt kan raken. Om trombose te voorkomen, worden veel patiënten behandeld met antistollingsmiddelen (bloedverdunners). Vaak gebeurt dit via een (eenmalige) injectie. U kunt zelf meehelpen aan het voorkomen van trombose door in beweging te blijven.

4.11 In beweging blijven
Het is belangrijk dat u tijdens en na uw opname in beweging blijft. Weinig bewegen en veel in bed liggen kan leiden tot een afname van spierkracht, spiermassa en conditie. Dit kan bij ouderen zelfs leiden tot functieverlies en soms tot een (blijvende) afname van zelfstandigheid. Bedrust en weinig bewegen vergroten ook de kans op het krijgen van trombose of doorligwonden. Deze complicaties kunnen worden voorkomen door al tijdens de opname veel te bewegen. Bijvoorbeeld door stukjes te lopen, op een stoel te zitten in plaats van in bed en de maaltijden aan tafel te eten. Lig alleen in bed wanneer dit echt nodig is. Het is daarbij belangrijk dat u zoveel mogelijk rechtop zit en uw tenen en voeten op en neer beweegt. Indien nodig kan uw arts een fysiotherapeut inschakelen om u te helpen met bewegen.

Op onze website kunt u een filmpje bekijken over hoe u tijdens uw ziekenhuisopname in beweging kunt blijven. Om het filmpje te bekijken gaat u naar www.slingeland.nl/uw-opname-in-het-ziekenhuis

Als u deze QR-code scant op uw mobiele telefoon, kunt u het filmpje direct bekijken:
Als u de QR-code scant op uw mobiele telefoon kunt u het filmpje direct bekijken
4.12 Van de afdeling af

Als u de afdeling verlaat, wilt u dan doorgeven aan de verpleegkundige of de afdelingssecretaresse waar u naartoe gaat? Dan kunnen zij u bereiken als het nodig is. Dit in verband met eventuele onderzoeken of het bezoek van de arts.

4.13 Mobiel bellen
U mag uw mobiele telefoon of tablet in het ziekenhuis gebruiken, behalve op het operatiecentrum. Er gelden wel een aantal regels ten aanzien van het gebruik.
4.14 Foto-, film- of geluidsopnamen maken
U mag foto-, film- of geluidsopnamen maken in het Slingeland Ziekenhuis voor eigen gebruik. Hiervoor gelden een aantal richtlijnen. Zo bent u verplicht toestemming te vragen aan de personen die u filmt of fotografeert. Ook als u de foto-, film- of geluidsopnamen die u in het Slingeland Ziekenhuis heeft gemaakt op internet wil plaatsen, heeft u toestemming nodig van de persoon die in beeld is of op de geluidsopname te horen is. Kijk voor alle richtlijnen voor het maken van beeld- en geluidsopnamen op www.slingeland.nl.

4.15 Roken
Het gehele ziekenhuisterrein is rookvrij. Dat betekent dat het niet is toegestaan om op het terrein van het Slingeland Ziekenhuis te roken. Kunt u echt niet zonder sigaret? Overleg met uw hoofdbehandelaar op welke manier u geholpen kunt worden.

5. Medewerkers

Er zijn diverse medewerkers werkzaam op de verpleegafdeling.

5.1 Verpleegkundigen
Eén verpleegkundige is voor u en uw naasten het aanspreekpunt. Uw verpleegkundig aanspreekpunt wisselt per dienst. Zijn er problemen tijdens de opname of heeft u vragen over de thuissituatie en/of de zorg die u mogelijk nodig heeft als u weer naar huis gaat, dan kunt u deze met de verpleegkundige bespreken.

5.2 Medewerker Gastenservice
De medewerker Gastenservice voorziet u van eten en drinken, haalt desgewenst een krant en kan een boodschap voor u halen in de winkel van het ziekenhuis. Ten aanzien van de dienstverlening is deze medewerker uw aanspreekpunt. De medewerker komt regelmatig bij u langs.

5.3 Secretaresses
De secretaresse van de afdeling heeft niet alleen secretariële taken, maar is ook de receptionist van de afdeling. U en bezoekers kunnen hier terecht voor overige vragen.

5.4 Teamleider
De dagelijkse aansturing van het team van verpleegkundigen, secretaresses en medewerkers Gastenservice gebeurt door de teamleider.

5.5 De medisch specialist
Dit is een arts die is opgeleid in een bepaald specialisme. De specialist die eindverantwoordelijk is voor uw behandeling, is uw hoofdbehandelaar. Artsen (van verschillende specialismen) komen minimaal een keer per dag bij u.

5.6 De arts-assistent
Dit is een volledig bevoegd arts, die een opleiding volgt voor een bepaald specialisme. De arts-assistent werkt onder supervisie van een specialist.

5.7 Medebehandelaars
Een medebehandelaar is een specialist die door uw hoofdbehandelaar wordt gevraagd een aanvullend oordeel te geven.

5.8 Co-assistenten
Op de afdeling zijn ook co-assistenten werkzaam. Dit zijn studenten geneeskunde in de laatste fase van de studie. De co-assistent werkt onder supervisie van de specialist en arts-assistent.

5.9 Overige zorgverleners

Verder zijn er andere zorgverleners betrokken bij de behandeling zoals fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers en diëtisten.

5.10 Apothekersassistent
De apothekersassistent bespreekt uw medicijngebruik met u. U kunt zelf ook een afspraak aanvragen met de apothekersassistent of apotheker. Vraagt u dit aan de verpleegkundige.

5.11 Opleidingsziekenhuis
Het Slingeland Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Daardoor komt het voor dat u soms met meer zorgverleners (co-assistenten, stagiaires) te maken krijgt dan voor uw behandeling strikt noodzakelijk is. Het kan ook voorkomen dat aan u meerdere keren dezelfde vraag wordt gesteld. Hiervoor vragen wij uw begrip.

6. Parkeren
Als u met de auto naar de Spoedeisende Hulp bent gekomen, kunt u de auto tijdelijk gratis parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen naast de Spoedeisende Hulp. Daarna kan de auto, tegen betaling, op de parkeerplaats van het ziekenhuis worden geparkeerd. Het is ook mogelijk om een dag- of weekkaart te kopen.

Zie voor aanvullende informatie de informatie over betaald parkeren op de website www.slingeland.nl.

Parkeerplaatsen voor minder validen
Dichtbij de hoofdingang van het ziekenhuis is een aantal parkeerplaatsen gereserveerd voor minder validen. Voor deze plaatsen gelden dezelfde parkeertarieven als voor de overige plaatsen.

7. MRSA-bacterie
MRSA (Metilcilline Resistente Staphylococcus Aureus) is een bacterie die u op uw huid kunt dragen. Ongeveer 1 op de 3 mensen is drager van de MRSA-bacterie. Deze bacterie kan voor gezonde mensen geen kwaad. Dit ligt anders voor ziekenhuispatiënten die een verminderde weerstand hebben. Zij kunnen een infectie oplopen. Een infectie met een MRSA-bacterie is moeilijk te behandelen omdat de MRSA-bacterie niet gevoelig is voor de antibiotica die wij in Nederland gebruiken. Het ziekenhuis wil daarom voorkomen dat MRSA wordt overgedragen op ziekenhuispatiënten.

Sommige mensen hebben een verhoogde kans om drager te zijn van de MRSA-bacterie. Tot de risicogroep behoren:
Voordat u wordt opgenomen, wordt gevraagd of u tot deze risicogroep behoort. Wij willen dan graag onderzoeken of u daadwerkelijk drager bent van de bacterie. Voor meer informatie kunt u de folder 'MRSA en geïsoleerd verplegen' lezen. Deze folder is ook te vinden op www.slingeland.nl.

8. Voorzieningen in het ziekenhuis

8.1 Post
Als u post krijgt, wordt deze op de afdeling bezorgd. Het is belangrijk dat de post als volgt wordt geadresseerd:

Uw naam
Afdeling
Slingeland Ziekenhuis
Postbus 169
7000 AD Doetinchem

U kunt ook zelf post versturen. Buiten bij de hoofdingang is een brievenbus waar u uw gefrankeerde post in kunt (laten) doen.

8.2 Televisie en radio
Alle bedden hebben de beschikking over een eigen televisietoestel en radio. U kunt gratis gebruik maken van de televisie en radio.

8.3 Internet
Op de verpleegafdeling kunt u gratis gebruik maken van internet. Met uw eigen laptop, tablet of smartphone maakt u verbinding met het draadloze netwerk 'sz-open'. Vervolgens start u het internet op. Heeft u problemen met internet, dan kunt u dit melden bij de receptie (telefoonnummer 9#).

8.4 Bezoekersrestaurant
Het bezoekersrestaurant bevindt zich vlakbij de centrale hal. U kunt er uw bezoek mee naartoe nemen om samen iets te eten of te drinken. U kunt er terecht voor onder andere koffie en broodjes. Kijk voor de actuele openingstijden op www.slingeland.nl/restaurant-voor-bezoekers.

8.5 Binnentuin

Bij het bezoekersrestaurant bevindt zich de binnentuin van het ziekenhuis. U kunt hier genieten van de buitenlucht. De binnentuin wordt door iedereen gebruikt: patiënten, bezoekers en personeel. De tuin is ook toegankelijk voor rolstoelgangers.

8.6 Winkel
In het restaurant van het ziekenhuis zit ook een winkeltje. U kunt er tijdschriften, kranten, cadeautjes, fruit, snoep etc. kopen. Als u iets wilt kopen en zelf niet in staat bent ernaar toe te gaan, kunt u het aan de medewerker Gastenservice van de afdeling vragen.

8.7 Kapper

Als u uw haren wilt laten knippen, mag u zelf een kapper vragen naar het ziekenhuis te komen. Wij raden u aan met de verpleegkundige te overleggen op welk tijdstip de kapper het beste kan komen. De secretaresse van de afdeling kan ook een afspraak voor u maken.

8.8 Beveiliging
De beveiligers in het ziekenhuis hebben als taak om het ziekenhuis te bewaken en te beveiligen. Hun doel is om patiënten, bezoekers en medewerkers een veilige omgeving te bieden op het terrein en in de openbare gebouwen van het ziekenhuis. De beveiliging dient er niet voor om te bemiddelen in familieconflicten. Een ziekenhuis is een openbare ruimte waar iedereen toegang heeft. Pas als er sprake is van dreiging voor personeel en/of patiënten kan de beveiliging ingrijpen. In ernstige gevallen wordt de toegang voor desbetreffende patiënt of bezoeker tot het ziekenhuis ontzegd.

8.9 Stiltecentrum

Wilt u eens alleen zijn, dan kunt u in het stiltecentrum terecht. In het stiltecentrum is tevens een gedenkplek ingericht voor ouders van overleden kinderen. Het stiltecentrum is gelegen op de begane grond (route 124).

8.10 Zondagsvieringen
In het auditorium worden op zon- en feestdagen vieringen gehouden van 10.00 uur tot 11.00 uur. De vieringen zijn voor alle patiënten toegankelijk. Elke vrijdagmiddag gaan vrijwilligers de kamers langs om iedereen uit te nodigen. U kunt met uw bed of rolstoel naar de vieringen toe. De vrijwilligers zorgen ervoor dat u gehaald en gebracht wordt. De vieringen zijn ook te volgen op de ziekenhuisradio of televisie, via kanaal 18. De vieringen hebben een zo oecumenisch mogelijk karakter. Voor rooms-katholieke patiënten is er iedere zondag de mogelijkheid om de communie te ontvangen. Als u niet naar de viering toe kunt komen, kunt u de communie op uw kamer ontvangen. De vrijwilligers overleggen dit op vrijdagmiddag met u. Na afloop van iedere viering is er gelegenheid om samen koffie te drinken.

8.11 Islamitische gebedsruimte (mesçit)
U kunt hier de rituele reinigingen en uw gebeden verrichten. De islamitische gebedsruimte ligt op de begane grond. Vanaf het bezoekersrestaurant kunt u de routeborden naar de gebedsruimte volgen.

8.12 Mariakapel
U kunt hier een kaars branden of bidden. U kunt ook aan de geestelijk verzorgers of vrijwilligers die betrokken zijn bij de zondagsviering, vragen hier een kaars te branden. De mariakapel ligt op de begane grond. Vanaf het bezoekersrestaurant kunt u de routeborden volgen naar deze ruimte.

9. Overige ondersteuning

9.1 Transferbureau Zorg
De medewerkers van het Transferbureau Zorg (de transferverpleegkundigen) helpen u bij het aanvragen van zorg als u na uw ziekenhuisopname vervolgzorg nodig heeft. Dat kan bijvoorbeeld gaan om persoonlijke verzorging of verpleging thuis of een opname in een zorginstelling. Om vroegtijdig op de hoogte te zijn van eventuele zorg die u nodig heeft na uw opname, heeft de transferverpleegkundige inzage in uw dossier op het moment dat u wordt opgenomen.

De transferverpleegkundige overlegt met verpleegkundige van de afdeling welke zorg u nodig heeft, zodat de juiste vervolgzorg voor u wordt aangevraagd.

9.2 Medisch maatschappelijk werk
In het Slingeland Ziekenhuis zijn medisch maatschappelijk werkers werkzaam. De maatschappelijk werkers kunnen patiënten en/of naasten helpen bij twijfels, spanningen, zorgen of vragen die te maken hebben met uw ziekte, behandeling en verblijf in het ziekenhuis. De vragen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op uzelf, uw relatie, gezin, huishouding of uw werk. De maatschappelijk werkenden kunnen samen met u zoeken naar verbeteringen of oplossingen.

Als u en/of uw naasten een vertrouwelijk gesprek willen met een maatschappelijk werkende kunt u zelf, of via een verpleegkundige, contact opnemen met het secretariaat van het medisch maatschappelijk werk. Het secretariaat is op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 16.30 uur op telefoonnummer (0314) 32 91 95.

9.3 Geestelijke verzorging
Opname in een ziekenhuis is vaak ingrijpend. Er gebeurt veel en dit kan allerlei vragen oproepen. Vragen over uw eigen leven en/of zorgen over mensen met wie u verbonden bent. Het kan helpen daarover te praten. U kunt hiervoor een beroep doen op een geestelijk verzorger. De geestelijk verzorger luistert naar uw verhaal en zoekt met u naar wat voor u van waarde is en waar u zin aan beleeft. Hierbij wordt altijd uitgegaan van uw eigen levens- of geloofsovertuiging.

Afspraak maken
In ons ziekenhuis werken twee geestelijk verzorgers. Als u een van hen wilt spreken, kunt u aan de secretaresse of verpleegkundige vragen wie aan uw afdeling verbonden is. U kunt zelf of via de afdeling contact opnemen voor een afspraak. Zij zijn op werkdagen te bereiken op de telefoonnummers (0314) 32 91 81 of (0314) 32 91 82. Als u de geestelijk verzorger vanuit het ziekenhuis belt, hoeft u alleen de laatste vier cijfers van het telefoonnummer te bellen.

Een gesprek met uw eigen predikant, pastor, imam of contactpersoon van uw eigen levensbeschouwing is ook mogelijk. De geestelijk verzorger kan zo nodig contact voor u leggen.

Ziekenzalving
Als u de ziekenzalving wilt ontvangen, adviseren wij u om contact op te nemen met uw eigen parochie. Indien er in uw eigen parochie niemand beschikbaar is, kunt u rechtstreeks of via de verpleging contact opnemen met de geestelijk verzorgers.

9.4 De klachtenfunctionaris
Als u een klacht heeft, kunt u die mondeling, telefonisch of schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris. Vervolgens bespreekt de klachtenfunctionaris met u wat u met de klacht kunt doen. De klachtenfunctionaris onderneemt alleen actie als u daar toestemming voor geeft. Patiënten die opgenomen zijn, kunnen vanuit het ziekenhuis via een interne telefoonlijn bellen naar de klachtenfunctionaris op toestel 9121 of 9198.

Voor meer informatie vindt u in de folder 'Een klacht'. Deze folder is ook te raadplegen op www.slingeland.nl.

9.5 De Cliëntenraad
In het ziekenhuis is een Cliëntenraad. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van mensen die zorg in het Slingeland Ziekenhuis krijgen. Deze raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van het Slingeland Ziekenhuis over zaken die het algemeen patiëntenbelang betreffen. Meer informatie vindt u ook op de website: www.slingeland.nl.

10. Uw rechten en plichten in het ziekenhuis

Wist u dat u recht heeft op een second opinion bij een andere arts? Wist u dat u een overzicht kunt opvragen wie uw dossier hebben ingezien? Wist u dat uw behandelaar verplicht is om u duidelijk te informeren over onder andere het doel van een behandeling, alternatieve behandelingen, risico's en het te verwachten resultaat?

10.1 Rechten
U heeft als patiënt recht op:In het Slingeland Ziekenhuis is een functionaris gegevensbescherming werkzaam. Deze functionaris ziet er op toe dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt nageleefd. Ook houdt hij toezicht op de verwerking van persoonsgegevens in het ziekenhuis. Als u vragen heeft over de bescherming van uw medische gegevens en persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via informatiebeveiliging@slingeland.nl.

10.2 Plichten
U heeft als patiënt de plicht om:Het is belangrijk om uw rechten en plichten als patiënt te kennen. We raden u dan ook aan om kennis te nemen van de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Daarin zijn uw rechten en plichten uitgebreider beschreven. Deze folder is op te vragen bij de verpleegkundige of in te zien op de website www.slingeland.nl.

10.3 Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen
Reanimeren is vaak zinvol en kan een mensenleven redden. Er zijn echter situaties waarin het redden van een leven niet mogelijk of gewenst is. In een dergelijke situatie kunnen de patiënt en/of de arts beslissen niet te reanimeren. Om een goede beslissing te kunnen nemen, is overleg tussen de patiënt en de arts en eventueel de familie noodzakelijk. Het is dus belangrijk dat u heeft nagedacht of u gereanimeerd wilt worden en dat u uw wensen met uw arts bespreekt. Zeker als u ernstig ziek bent of bij ingrijpende operaties. Naast niet gereanimeerd willen worden, zijn er ook nog andere behandelbeperkingen, zoals niet beademd willen worden of geen bloedtransfusies willen krijgen. Meer informatie vindt u in de folder 'Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen'. Vraag uw arts naar deze folder of raadpleeg de folder op www.slingeland.nl.

10.4 Orgaan- en/of weefseldonatie
Het is belangrijk om stil te staan bij orgaan- en/of weefseldonatie. Bij deze donaties gaat het om het afstaan van organen en weefsel na het overlijden. Als u in het bezit bent van een donorcodicil dan verzoeken wij u uw behandelend arts of verpleegkundige daarvan op de hoogte te stellen. Heeft u niets vastgelegd over orgaan- en/of weefseldonatie maar heeft u daar wel behoefte aan? Kijk dan op www.donorregister.nl.

10.5 Gedragscode van het Slingeland Ziekenhuis
In het ziekenhuis geldt de volgende gedragscode voor alle medewerkers, patiënten en bezoekers:11. Veiligheid

11.1 Kwaliteit en veiligheid
Patiënten moeten erop kunnen rekenen dat het ziekenhuis goede en veilige zorg biedt. Het Slingeland Ziekenhuis werkt daarom mee aan landelijke afspraken om goede en veilige zorg te garanderen. Zorgverleners voeren op belangrijke momenten extra controles uit. Zo controleren verpleegkundigen en artsen voorafgaand aan een operatie meerdere keren of alles goed voorbereid is.
Zorgverleners vragen u bijvoorbeeld meerdere keren naar uw naam en geboortedatum. Dit is om er helemaal zeker van te zijn dat de juiste ingreep plaatsvindt bij de juiste patiënt.

Het Slingeland Ziekenhuis is in het bezit van een NIAZ-accreditatiebewijs. Dat betekent dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen die het Nederlands Instituut voor Accreditatie Ziekenhuis (NIAZ) heeft opgesteld.

11.2 Help mee aan een veilige behandeling

De Nederlandse Patiëntenfederatie heeft een aantal aandachtspunten opgesteld, waar u als patiënt zelf op kunt letten om uw behandeling zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen.

12. Weer naar huis

12.1 Ontslaggesprek

Het is niet altijd bekend hoe lang u in het ziekenhuis moet blijven. Als u weer naar huis kunt, bespreekt uw behandelend arts dat van tevoren met u. Voor uw vertrek uit het ziekenhuis heeft u een ontslaggesprek met een verpleegkundige van de afdeling. In dit gesprek komen onder andere uw vertrek uit het ziekenhuis, controle en/of nabehandeling, leefregels en adviezen aan bod. De verpleegkundige geeft u hierover ook een folder mee zodat u kunt nalezen wat is besproken.

12.2 Complicaties
U krijgt van de verpleegkundige instructies mee met wie u contact moet opnemen als er thuis complicaties optreden. Dit kan de verpleegafdeling, polikliniek of afdeling Spoedeisende Hulp zijn.

12.3 Vervolgzorg
Na ontslag uit het ziekenhuis kan het zijn dat u vervolgzorg nodig heeft. De organisatie die deze vervolgzorg gaat bieden, dient dit tijdig voor uw ontslag te weten. De verpleegkundige van de afdeling helpt u bij het indienen van een aanvraag voor vervolgzorg. Deze aanvraag gaat naar de medewerkers van het Transferbureau Zorg in het Slingeland Ziekenhuis.

Meer informatie over zorg na een ziekenhuisopname vindt u in de folders 'Opname in een zorginstelling na een ziekenhuisverblijf', 'Zorg aan huis na een ziekenhuisopname' en 'Wat regelt u zelf als u zorg of ondersteuning nodig heeft'.

12.4 Medicijnen

Bij ontslag naar huis schrijft de arts uw medicijnen voor. De apothekersassistente zal de medicijnen met u doornemen en met u overleggen waar u deze wilt ophalen. De medicijnen kunnen opgehaald worden bij Apotheek Oude IJssel, deze bevindt zich in het ziekenhuis (in het TEC-gebouw boven de huisartsenpost) of bij uw eigen apotheek. In beide gevallen zorgt de apothekersassistente dat de medicijnenlijst naar de juiste apotheek gefaxt wordt.

12.5 Vervoer
De verpleegkundige bespreekt met u hoe u naar huis gaat. Uw familie of een kennis kan u ophalen. Als het op medisch advies noodzakelijk is, regelt de verpleegkundige dat u met een ziekenauto naar huis wordt gebracht.

12.6 Controle of nabehandeling
De arts informeert u over een eventuele controle of nabehandeling. Voor controle wordt een afspraak gemaakt op de polikliniek. Nabehandeling houdt bijvoorbeeld in dat u een dieet dient te volgen of dat u een behandeling van een fysiotherapeut krijgt.

12.7 Overdracht aan huisarts
De medisch specialist informeert uw huisarts over uw ontslag. In deze ontslagbrief staat alles over uw behandeling en de nazorg.

13. Tevredenheidsonderzoek en suggestiekaart
Het is voor ons belangrijk te weten hoe u het verblijf in het ziekenhuis heeft ervaren. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit van de zorgverlening blijven verbeteren. Regelmatig sturen wij patiënten thuis een vragenlijst toe waarin wij vragen naar hun mening over onze zorgverlening. U ontvangt deze vragenlijst wanneer u een e-mailadres heeft laten registreren bij de balie of in Mijn Slingeland. Daarnaast kunt u uw mening kwijt op het suggestieformulier 'Bent u tevreden? Kan het beter? Uw mening telt!'. Op de website www.slingeland.nl kunt u een digitaal suggestieformulier invullen (Ga naar Patiënt > Praktische zaken > Klacht of suggestie).

Als u ervaring van anderen wilt lezen of zelf uw ervaring wilt delen, dan kunt u dit doen op www.zorgkaartnederland.nl.

14. Mijn Slingeland
Als patiënt van het Slingeland Ziekenhuis kunt u uw eigen medisch dossier inzien in het online zorgportaal Mijn Slingeland. U kunt er onder andere uitslagen bekijken, afspraken maken, herhaalrecepten aanvragen en contact hebben met uw zorgverleners via een elektronisch consult. Meer weten? Ga naar www.mijnslingeland.nl.

15. Stichting Vrienden van het Slingeland Ziekenhuis
De Stichting Vrienden van het Slingeland Ziekenhuis beheert de giften die aan het Slingeland Ziekenhuis worden geschonken vanuit het bedrijfsleven of door particulieren. De giften worden besteed aan voorzieningen die het verblijf van patiënten in het ziekenhuis veraangenamen. Meer informatie over de Stichting Vrienden van het Slingeland Ziekenhuis en doneren vindt u op www.slingeland.nl. Ga naar Over Slingeland > Algemeen > Stichting Vrienden


Foldernummer: 881-mrt 23