Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Hygiëne en Infectiepreventie

MRSA en geïsoleerd verplegen

MRSA en geïsoleerd verplegen

Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA)

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
U bent (mogelijk) drager van de MRSA-bacterie. Het kan zijn dat u deze bacterie heeft opgelopen tijdens een behandeling of opname in een buitenlands ziekenhuis of dat u elders met deze bacterie in aanraking bent gekomen (bijvoorbeeld via contact met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens).

In deze folder kunt u lezen wat MRSA is en welke gevolgen dit kan hebben voor uw opname en behandeling. Alle maatregelen die genomen worden zijn erop gericht om de verspreiding van MRSA in het ziekenhuis te voorkomen.

MRSA
De Meticilline Resistente Staphylococcus aureus (MRSA), is een stafylokok. Stafylokokken zijn bacteriën die veel voorkomen bij gezonde mensen, zonder dat zij daar last van hebben. De MRSA is een bijzondere stafylokok want hij is ongevoelig (resistent) voor behandeling met de meeste antibiotica. Een infectie met een MRSA bacterie is hierdoor moeilijk te behandelen.

Wat zijn de ziekteverschijnselen?
Mensen kunnen de MRSA-bacterie bij zich dragen zonder ziek te zijn. Die mensen noemen we MRSA-dragers. De MRSA-bacteriën zitten vooral op de huid en in de neus, maar kunnen ook in de keel, darmen en urine voorkomen.

MRSA kan infecties veroorzaken, zoals een wondinfectie of een steenpuist. In zeldzame gevallen komt een longontsteking, een urineweginfectie of bloedvergiftiging voor.

MRSA-onderzoek
Om na te gaan of u de MRSA-bacterie bij u draagt, maakt de verpleegkundige met een wattenstokje uitstrijken van uw keel, neus en anus. Soms wordt uw speeksel en urine onderzocht. Heeft u wonden of andere huidafwijkingen (zoals psoriasis en eczeem) dan worden daar ook uitstrijken van gemaakt. Het afnemen van deze uitstrijken doet geen pijn. De uitslag van deze uitstrijken is na 2 tot 5 dagen bekend.

Ook wordt meestal een sneltest gedaan. Binnen 3 uur is bekend of u de MRSA-bacterie bij u draagt. Indien de sneltest negatief is, worden de isolatiemaatregelen opgeheven. Bij een positieve sneltest blijven de isolatiemaatregelen van kracht en wachten we de definitieve kweekuitslagen af.

Isolatiemaatregelen tijdens een opname
De MRSA-bacterie wordt vooral via contact overgedragen. Patiënten in het ziekenhuis zijn erg gevoelig voor de MRSA-bacterie omdat hun weerstand (sterk) verminderd is. Zolang de uitslag van het MRSA-onderzoek niet bekend is of als de MRSA-bacterie bij u gevonden is, gelden strikte isolatiemaatregelen.

Dit betekent het volgende voor u:
  • U ligt op een eenpersoonskamer met sluis. Een sluis is een aparte ruimte tussen uw kamer en de gang. De deuren naar de gang mogen niet open staan of tegelijk geopend worden.
  • Op de kamerdeur hangt een kaart met voorschriften bedoeld voor medewerkers en bezoekers.
  • Alle medewerkers die in uw kamer komen dragen een beschermende jas met lange mouwen, muts, handschoenen en mond-neusmasker.
  • U mag deze kamer alleen verlaten voor een onderzoek, behandeling of operatie.
  • Wanneer u naar een andere afdeling gaat voor een onderzoek, behandeling of operatie, krijgt u schone kleding aan en wordt uw bed verschoont.
Mogelijk heeft u het gevoel dat u minder vaak een verpleegkundige of arts ziet. Zij proberen hun werkzaamheden zo in te plannen dat zij u minder vaak hoeven te bezoeken. De kans op verspreiding van de MRSA-bacterie wordt daardoor verkleind. Mocht u het gevoel krijgen dat u niet voldoende zorg krijgt, dan kunt u dit met de verpleegkundige bespreken.

Maatregelen voor bezoek
Tijdens uw verblijf kunt u gewoon bezoek ontvangen. Wij verzoeken uw bezoek wel eerst eventuele andere mensen te bezoeken en pas daarna naar u toe te komen. Bezoekers hoeven geen beschermende kleding te dragen. Wel wordt hen gevraagd bij binnenkomst en bij het verlaten van uw kamer de handen in te wrijven met handalcohol.

Behandeling van MRSA
Afhankelijk van uw situatie overweegt uw behandelend arts of een behandeling nodig is om de MRSA-bacterie kwijt te raken of de hoeveelheid MRSA-bacteriën te verminderen. Dit wordt ook wel dekolonisatie-behandeling genoemd. De behandeling houdt in dat u zich met een desinfecterende zeep wast en een speciale antibioticazalf aanbrengt in de neus. Soms wordt de behandeling aangevuld met een antibioticakuur. Hierna worden er opnieuw kweken afgenomen om te kijken of de behandeling effect heeft gehad.

Voor mensen die beroepsmatig in contact komen en/of woonachtig zijn op een bedrijf met varkens, vleeskalveren of vleeskuikens is behandeling alleen mogelijk als u niet meer in aanraking komt met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens en niet meer woonachtig of werkzaam bent op het bedrijf.

Weer naar huis
Het is mogelijk dat u naar huis mag terwijl de MRSA-bacterie nog niet verdwenen is. Dit is geen probleem voor de thuissituatie. Er bestaat geen risico voor gezonde mensen in uw omgeving. Als een dekolonisatie-behandeling mogelijk is, wordt dit na ontslag in overleg met uw huisarts gestart.

Wat betekent MRSA voor mijn dagelijks leven?
Als u MRSA-drager bent, kunt u gewoon naar uw werk, naar school of op bezoek bij vrienden en familie. Werkt u of uw huisgenoot in een ziekenhuis of verpleeghuis of heeft een van u een ander verzorgend beroep? Overleg dan met de bedrijfsarts of een arbodienst over eventuele maatregelen. Het is belangrijk dat u bij alle contacten die u heeft in de gezondheidszorg (ziekenhuis, verzorgingshuis, thuiszorg, huisarts) meldt dat u MRSA-drager bent.

Vragen
MRSA en alle bijbehorende maatregelen zijn ingrijpend voor u. Niet ieder ziekenhuis neemt dezelfde maatregelen bij MRSA, er kan een klein verschil in zitten. Dit kan onduidelijk voor u zijn. Als u vragen heeft, stel ze dan gerust aan de behandelend arts of de verpleegkundige. Meer specifieke informatie is te verkrijgen bij de deskundige infectiepreventie. U kunt de verpleegkundige vragen een afspraak voor u te maken.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 539-sep 22