Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kort Verblijf Afdeling
Verpleegafdeling A2

Kort Verblijf Afdeling

Kort Verblijf Afdeling

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Binnenkort wordt u opgenomen op de Kort Verblijf Afdeling van het Slingeland Ziekenhuis. U verblijft op onze afdeling voor een onderzoek, behandeling of operatie.

Wij, de medewerkers van de Kort Verblijf Afdeling, heten u alvast van harte welkom op onze afdeling. Door middel van deze folder willen wij u informeren over de gang van zaken vóór en tijdens uw opname.

Op onze afdeling verplegen wij patiënten 'gemengd'. Dit betekent dat op een kamer zowel mannen als vrouwen liggen. Als u hier bezwaar tegen heeft, bestaat de mogelijkheid dat u wordt opgenomen op een kamer met uitsluitend vrouwen of mannen. Geeft u dit dan minimaal een week voor de opnamedatum door aan de medewerkers van de Kort Verblijf Afdeling.

Grieperig of koorts
Als u de dagen voor uw opname grieperig bent of koorts heeft, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de secretaresse van uw behandelend arts. Het telefoonnummer staat op uw afsprakenkaartje.

Voorbereiding opname

Opnamedatum bij een onderzoek of behandeling

Op het moment dat uw arts op de polikliniek met u heeft afgesproken dat u wordt opgenomen voor een onderzoek of behandeling, krijgt u van de secretaresse van de polikliniek de datum en het tijdstip van uw opname te horen.

Opnamedatum bij een operatie
Als uw arts op de polikliniek met u heeft afgesproken dat u wordt opgenomen voor een operatie, wordt met u een voorlopige operatiedatum afgesproken. Eén werkdag voor de opnamedatum belt een medewerker van het Centraal Planbureau u om de datum en het tijdstip te bevestigen.

Wat neemt u mee
Kostbaarheden kunt u beter thuis laten. Bij verlies of diefstal kunt u het ziekenhuis niet aansprakelijk stellen.

Voorbereiding op een operatie

Centraal Planbureau
Wanneer de operatie gepland wordt, gaat u naar het Centraal Planbureau. Hier worden uw bloeddruk, hartslag, lengte en gewicht gemeten. Eventueel is er aanvullend onderzoek nodig, zoals een hartfilmpje of bloedprikken. Ook wordt u gevraagd om thuis een digitale vragenlijst in te vullen in het patiëntenportaal Mijn Slingeland. Het Centraal Planbureau maakt met u een afspraak voor de voorbereiding op de operatie. Deze voorbereiding kan een afspraak in het ziekenhuis op het Pre-operatief spreekuur of digitaal zijn. De keuze is afhankelijk van de operatie en uw gezondheidstoestand.

Afspraak op het pre-operatief spreekuur
Als de voorbereiding op uw operatie in het ziekenhuis plaatsvindt, heeft u een afspraak op het pre-operatief spreekuur. U heeft dan een gesprek met de apothekersassistent en de anesthesioloog. De apothekersassistent neemt uw medicijngebruik met u door. Neem voor deze afspraak altijd uw actuele medicatieoverzicht mee. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek. De anesthesioloog bespreekt met u op welke manier u wordt verdoofd tijdens de operatie en met welke medicijnen u eventueel (tijdelijk) dient te stoppen.

Meer informatie over de manier van verdoven vindt u in de folder Anesthesie. Deze folder staat voor u klaar in Mijn Slingeland. Hier vindt u ook een instructievideo over de pre-operatieve voorbereiding.

De voorbereiding op uw ziekenhuisopname en uw eventuele nazorg ontvangt u digitaal via Mijn Slingeland of er wordt een telefonische afspraak met u gemaakt.

Digitale voorbereiding
Als de voorbereiding op uw operatie digitaal plaatsvindt, hoeft u niet naar het ziekenhuis voor het pre-operatief spreekuur. U ontvangt alle informatie via Mijn Slingeland. Daarna volgt er een telefonische afspraak met de apothekersassistent en indien nodig een telefonische afspraak met de anesthesioloog en de verpleegkundige.

Voorlichtingsfilm
Ter voorbereiding op uw opname en operatie adviseren wij u de voorlichtingsfilm te bekijken op www.slingeland.nl (ga naar Patiënt > Opname in het ziekenhuis > Uw opname). Dit kunt u het beste doen voordat u de afspraak op het pre-operatieve spreekuur heeft. U bent dan beter voorbereid op de opname in het ziekenhuis.

De film geeft een indruk hoe uw dag verloopt als u wordt opgenomen en een operatie ondergaat. U krijgt onder andere informatie over:De film duurt ruim zes minuten.

Piercings
Tijdens de operatie is het niet toegestaan om iedere vorm van piercings in te houden. Is dit voor u een probleem dan kunt u bij uw piercingshop speciale operatiepiercings kopen. Deze mag u tijdens de operatie inhouden. Meldt u wel aan de verpleegkundige dat u een speciale operatiepiercing draagt.

Let op: In uw mond mag geen piercing zitten, ook geen speciale operatiepiercing.


Vervoer en opvang
Wij raden u aan om na het onderzoek of de behandeling niet zelf naar huis te rijden. Zorgt u ervoor dat iemand u ophaalt wanneer u het ziekenhuis weer verlaat. Bent u geopereerd? Dan is het belangrijk dat u de eerste 24 uur na een operatie niet alleen bent.

Opname
Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de medewerker van de receptie bij de hoofdingang. Vervolgens gaat u naar de Kort Verblijf Afdeling. Een verpleegkundige verwelkomt u op de afdeling. Meestal brengt de verpleegkundige u daarna naar de operatiekamer of onderzoekruimte. Soms gebeurt dit door een medewerker van de transportdienst.

Na behandeling, onderzoek of operatie
Na een onderzoek of behandeling brengt de verpleegkundige of een medewerker van de transportdienst u naar de afdeling terug. Na een operatie gaat u naar de uitslaapkamer. Zodra het kan, haalt de verpleegkundige u weer op. Na terugkomst op de afdeling begint u, afhankelijk van de ingreep, weer met drinken en/of eten. De verpleegkundige belt, als dit met u is afgesproken, uw contactpersoon om te vertellen hoe het met u gaat. U mag dan kort bezoek ontvangen.

Als u na de ingreep klachten heeft, stel dan de verpleegkundige daarvan op de hoogte. Hij of zij komt regelmatig bij u langs om te kijken of u iets nodig heeft. U kunt medicijnen krijgen tegen eventuele pijn of misselijkheid. Indien nodig controleert de verpleegkundige uw lichaamsfuncties, zoals het meten van uw bloeddruk of controle van het wondgebied.

Bezoek
Bekijk de actuele bezoekregeling op www.slingeland.nl/bezoektijden. Met uw contactpersoon wordt overlegd wanneer hij/zij u kan bezoeken. Te veel bezoek kan vermoeiend zijn en soms ook hinderlijk voor uw kamergenoten. Er zijn niet meer dan twee bezoekers tegelijk per patiënt toegestaan.

Mobiel bellen
U mag uw mobiele telefoon of tablet in het ziekenhuis gebruiken, behalve op het operatiecentrum. Er gelden wel een aantal regels ten aanzien van het gebruik.
  • Gebruik uw mobiele telefoon of tablet niet te dicht in de buurt van medische apparatuur (minimaal anderhalve meter afstand).
  • Houd rekening met uw omgeving, zorg dat anderen geen hinder ondervinden van uw gesprek:
    • (video)bel niet op de speaker-stand. Gebruik eventueel oortjes of een koptelefoon;
    • zet het geluid uit op een meerpersoons patiëntenkamer;
    • respecteer de rust op de afdeling tussen 22.00 en 07.00 uur.
  • Wees voorzichtig met het opladen van de telefoon/tablet. Doe dit niet 's nachts, maar als u wakker bent en leg uw telefoon niet in uw bed.
  • Volg eventuele aanwijzingen van een medewerker op.

Foto-, film- of geluidsopnamen maken
U mag foto-, film- of geluidsopnamen maken in het Slingeland Ziekenhuis voor eigen gebruik. Hiervoor gelden een aantal richtlijnen. Zo bent u verplicht toestemming te vragen aan de personen die u filmt of fotografeert. Ook als u de foto-, film- of geluidsopnamen die u in het Slingeland Ziekenhuis heeft gemaakt op internet wilt plaatsen, heeft u toestemming nodig van de persoon die in beeld is of op de geluidsopname te horen is. Kijk voor alle richtlijnen voor het maken van beeld- en geluidsopnamen op www.slingeland.nl.

Ontslag

In overleg met uw behandelend specialist wordt bekeken wanneer u naar huis mag. In de regel laten wij het moment van ontslag afhangen van uw conditie. De arts informeert uw huisarts over uw ontslag. In deze ontslagbriefstaat alles over uw behandeling en de nazorg.

Bij uw vertrek krijgt u één of meerdere van onderstaande folders:
Deze folders zijn op de afdeling aanwezig.

Indien van toepassing krijgt u:
Vragen
Heeft u nog vragen over uw opname, neemt u dan contact op met de Kort Verblijf Afdeling. Ons telefoonnummer is (0314) 32 93 62.

Heeft u nog vragen over uw operatie, onderzoek of behandeling dan kunt u contact opnemen met uw behandelend arts. Het telefoonnummer van de secretaresse staat op uw afsprakenkaartje.

Verhinderd
Als u om een bepaalde reden niet op de opnamedag kunt komen, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de medewerkers van het Centraal Planbureau. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur op telefoonnummer (0314) 32 91 76.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 183-okt 22