Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde
Verpleegafdeling B0

Uw kind in het Slingeland Ziekenhuis

Uw kind in het Slingeland Ziekenhuis

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Welkom

Uw kind wordt, of is, opgenomen op afdeling B0 van het Slingeland Ziekenhuis. Afdeling B0 bestaat uit drie units; de kinderafdeling, de kinderdagverpleging en de neonatologieafdeling. Op de kinderafdeling liggen kinderen van 0 tot en met 17 jaar.

Een kind kan de ziekenhuisopname over het algemeen beter verwerken als het weet wat er gaat gebeuren en waarom. Met de informatie in dit boekje willen wij u daarom bekend maken met de afdeling waar uw kind komt te liggen. U kunt deze informatie gebruiken als u uw kind voorbereidt op de opname.

Website

De afdeling Kindergeneeskunde heeft een eigen kenniscentrum:
https://kindergeneeskunde.slingeland.nl. Op deze website vindt u onder andere informatie over specialisten, onderzoeken, afdelingsinformatie en nieuwsberichten. Alle folders van Kindergeneeskunde kunt u hier digitaal opvragen.

Voorbereiding op de opname

Het is belangrijk dat u uw kind goed en vooral eerlijk voorbereidt op wat er gaat gebeuren. U kunt uw kind beetje bij beetje voorbereiden en uitleggen waarom het wordt opgenomen. Op die manier kunnen kinderen de informatie rustig verwerken.

Vertel wat er anders is dan thuis:Soms zult u bepaalde zaken een paar keer moeten vertellen, voordat uw kind het helemaal begrijpt.
Laat jonge kinderen indien mogelijk het verhaal zelf nog eens vertellen. Zo komt u er achter wat het kind niet begrepen heeft. Ook het naspelen met poppen en knuffels kan heel verhelderend zijn. Geef uw kind de kans om vragen te stellen. Vertel daarom niet vlak voor het slapen gaan over de ziekenhuisopname of operatie. Een kind kan namelijk allerlei dingen fantaseren.

Pre-operatief spreekuur

Indien uw kind wordt opgenomen vanwege een operatie, krijgt u een uitnodiging voor het pre-operatief spreekuur. Dit spreekuur is speciaal bedoeld voor de patiënten die een operatie ondergaan. De secretaresse van de specialist die uw kind gaat opereren, maakt in overleg met u een afspraak voor het pre-operatief spreekuur. U krijgt een vragenlijst mee met het verzoek deze thuis in te vullen en vervolgens mee te nemen naar het pre-operatief spreekuur.

De afspraak voor het pre-operatief spreekuur vindt 2 weken voor de opname plaats. Er is dan een gesprek met de medisch pedagogisch zorgverlener, een kinderverpleegkundige en de anesthesioloog. Voor kinderen vanaf 6 jaar hebben ouders/verzorgers in de meeste gevallen op een ander tijdstip een belafspraak met de anesthesioloog. Tijdens het pre-operatief spreekuur krijgt u informatie over de operatie en de voorbereiding hierop. De anesthesioloog bespreekt met u en uw kind de mogelijkheden die er zijn voor de narcose tijdens de operatie.

Mocht u verhinderd zijn voor de afspraak van het pre-operatief spreekuur, dan verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen met het secretariaat van de kinderafdeling. Het telefoonnummer is: (0314) 32 92 96.

Wat brengt u mee

Geld en kostbaarheden

Wij raden u af geld, kostbaarheden en sieraden mee te nemen naar het ziekenhuis. Helaas leert de ervaring dat het gevaar van zoekraken of diefstal aanwezig is. Het Slingeland Ziekenhuis is een openbaar gebouw en daarom niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Op de kamers zijn kluisjes aanwezig waar u uw eigendommen in kunt opbergen.

Opname

Misschien heeft u met de specialist die uw kind behandelt, al een afspraak gemaakt over de dag van opname. Indien uw kind op een wachtlijst staat, belt men u vanuit het ziekenhuis op over de opnamedatum. Wanneer u op die dag niet kunt komen, wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan het Centraal Planbureau?

Als uw kind in aanraking is geweest met besmettelijke ziekten (mazelen, rode hond, waterpokken, enz.) of niet goed in orde is (diarree, koorts, verkoudheid), belt u dan via de polikliniek naar de arts die uw kind behandelt. Dit is nodig om te overleggen of de opname wel door kan gaan. Het kan zijn dat de opname om die reden uitgesteld wordt. Heeft u verder nog vragen over de opname in het ziekenhuis, dan kunt u altijd bellen naar het Centraal Planbureau. Het telefoonnummer is: (0314) 32 91 76.

Dag van opname

Op de dag van de opname komt u met uw kind naar de afdeling B0. Hier controleert men de persoonlijke gegevens van uw kind, zoals naam, adres en geboortedatum. Op de afdeling krijgt uw kind een polsbandje met daarop zijn of haar naam en geboortedatum. Zo weten de artsen en kinderverpleegkundigen precies om welk kind het gaat, ook als het kind dat zelf niet kan zeggen.

Op de afdeling vindt er onder andere een opnamegesprek plaats. De kinderverpleegkundige vraagt daarin bijvoorbeeld over eet- en slaapgewoonten van uw kind. U kunt in dit gesprek alle dingen van uw kind vertellen, waarvan u denkt dat ze belangrijk zijn. Het is praktisch om dit thuis al op een lijstje te zetten. U en uw kind maken kennis met de mensen die op de afdeling werken. Eén van de kinderverpleegkundigen of de medewerker Gastenservice laat de kinderafdeling zien.

Medewerkers op de afdeling

Op de kinderafdeling werken verschillende zorgverleners en andere medewerkers.

Kinderartsen

Een kinderarts is een arts die is gespecialiseerd in kindergeneeskunde.

Hoofdbehandelaar en medebehandelaars

Eén of meerdere artsen behandelen uw kind. De arts die eindverantwoordelijk is voor de behandeling is de hoofdbehandelaar. Dit hoeft geen kinderarts te zijn. Het kan bijvoorbeeld ook een chirurg of KNO-arts zijn. De andere betrokken artsen noemen we medebehandelaars.

Als een kind jonger dan zes jaar wordt opgenomen door een andere specialist dan een kinderarts, wordt de kinderarts altijd in medebehandeling gevraagd.

Wanneer u een gesprek wenst met een arts, kunt u dat overleggen met de kinderverpleegkundige of de secretaresse van de afdeling. Bij een langdurige opname vindt het gesprek meestal plaats met de hoofdbehandelaar. Gedurende de avond en de nacht is de dienstdoende arts alleen voor dringende zaken beschikbaar.

De co-assistent

Deze arts-in-opleiding werkt onder toezicht van de specialist.

Kinderverpleegkundigen

Met de kinderverpleegkundigen heeft u het meeste contact. Zij zijn verantwoordelijk voor de verzorging en verpleging van uw kind. De kinderverpleegkundige is voor u de eerst aanspreekbare persoon.

Medisch pedagogisch zorgverlener

Medisch pedagogisch zorgverleners zijn speciaal opgeleid om kinderen te helpen de ziekenhuiservaringen te verwerken. Zij bereiden het kind voor op een onderzoek, behandeling en/of operatie en begeleiden het kind hierbij, samen met de kinderverpleegkundige. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag aanwezig van 08.00 tot 16.30 uur en op zaterdag van 08.00 tot 12.00 uur.

Als u vragen heeft hoe u uw kind het beste kunt begeleiden, kunt u contact opnemen met de medisch pedagogisch zorgverlener.

Gezondheidszorgpsycholoog Kind & Jeugd/orthopedagoog

Op de afdeling zijn een kinderpsycholoog, mevrouw E. Wijsman, en een orthopedagoog, mevrouw K. van Haren, werkzaam. Zij kunnen ook deel uitmaken van het behandelteam. Zij helpen zowel het kind als de ouders om te gaan met lichamelijke en emotionele klachten van het kind.

Medewerker Gastenservice

De medewerker Gastenservice brengt uw kind onder andere eten en drinken. Deze medewerker komt regelmatig langs om te vragen of zij iets voor uw kind of u kan betekenen. Ook houdt zij de kamer schoon.

Artsenvisite

De arts en kinderverpleegkundige bespreken iedere ochtend tijdens de visite met elkaar hoe het met de gezondheid van uw kind is. Eventueel passen zij, in overleg, de behandeling aan. De arts komt na afloop van de visite bij uw kind om de behandeling te bespreken. U heeft dagelijks contact met de kinderverpleegkundige over het verloop van de behandeling. U kunt op het planbord bij binnenkomst zien welke kinderverpleegkundige uw kind verzorgt.

Ook heeft u, wanneer mogelijk, wekelijks een gesprek met de kinderarts. Belangrijke uitslagen van onderzoeken of dringende zaken bespreekt de kinderarts direct met u. Als u vragen heeft over de behandeling kunt u via de kinderverpleegkundige een gesprek met de arts aanvragen.

Eenmaal per week wordt uw kind uitvoerig besproken. Bij deze bespreking zijn het volledige artsenteam, de kinderverpleegkundige en de medisch pedagogisch zorgverlener aanwezig. Indien nodig zal de psycholoog ook aanwezig zijn. Deze bespreking vind niet op de afdeling plaats.

Oproepsysteem

Als uw kind hulp nodig heeft van een kinderverpleegkundige of medewerker Gastenservice, kunt u gebruik maken van het oproepsysteem. Uw kind heeft hiervoor een afstandsbediening naast het bed. De rode knop is bedoeld voor het oproepen van een kinderverpleegkundige, bijvoorbeeld als uw kind pijn heeft. De knop met het uitroepteken gebruikt u als u een vraag heeft voor de medewerker Gastenservice, bijvoorbeeld als uw kind iets wilt eten.

Maaltijdkeuze

De medewerker Gastenservice komt elke dag langs om te vragen wat uw kind wil eten. Voor de warme avondmaaltijd is er een aantal keuzemogelijkheden. Uw kind kan zeggen als het iets niet lekker vindt.

In de ochtend is de deur van de keuken gesloten omdat de medewerker Gastenservice voeding klaarmaakt voor de zuigelingen. Wij verzoeken u dan niet te storen. In verband met de hygiëne vragen wij u de keuken niet te betreden.

Dieet

U kunt aan de medewerker Gastenservice of kinderverpleegkundige doorgeven of uw kind een dieet volgt. Ook met bepaalde voedingsgewoonten kan men rekening houden. Zo nodig bespreekt de arts met de ouders en het kind samen een dieet of dieetverandering. De medewerkers van de afdeling zijn altijd bereid om adviezen te geven of uit te leggen wat een bepaald dieet inhoudt.

Het is in het Slingeland Ziekenhuis in principe niet toegestaan om onverpakt en zelfbereid voedsel mee te brengen. Dit is niet toegestaan in verband met hygiëne en een eventueel dieet dat uw kind volgt.

Ondervoeding

Op de kinderafdeling onderzoeken wij alle kinderen vanaf 1 maand oud op ondervoeding. Wij berekenen dit door middel van gewicht, lengte en leeftijd. Als het nodig is, komt er een diëtiste in consult die de ondervoeding gaat behandelen. De kinderverpleegkundige stelt u hiervan dan op de hoogte. Hierover is ook een folder beschikbaar: 'Ondervoeding door ziekte bij kinderen'.

Was

De kleding van uw kind kan niet in het ziekenhuis gewassen worden. Wij verzoeken u daarom de was mee naar huis te nemen. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen.

Als uw kind een infectie heeft, was zijn/haar kleding dan op 60 graden.

Ouders in het ziekenhuis

U kunt zoveel als mogelijk bij uw kind zijn en wanneer u dat prettig vindt, voor uw kind zorgen. U kunt uw kind zelf wassen, aankleden, helpen met eten, meegaan naar onderzoeken en vooral dingen met uw kind doen, die u thuis ook samen doet.

Als uw kind geopereerd moet worden, mag één ouder mee om hem/haar naar de operatieafdeling te brengen. Diegene mag erbij blijven totdat hij/zij onder narcose gaat. Dit geldt ook in het geval van een spoedoperatie. Het dragen van sieraden is niet toegestaan. U mag geen foto's of opnames maken op de operatieafdeling.

Tijdens de operatie kunt u wachten bij de uitslaapkamer of op de afdeling. Zodra de operatie klaar is, mag één ouder bij het kind blijven op de recovery/uitslaapkamer. Als uw kind goed wakker is, gaat hij/zij terug naar de afdeling.

Meer informatie over de gang van zaken bij een operatie leest u in de folder 'Operatie van uw kind'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.

Zwangerschap

Als u zwanger bent, kunt u als uw kind met een kapje onder narcose gaat tijdens de inleiding van de narcose niet bij uw kind blijven. Dit in verband met het vrijkomen van gas. Het is raadzaam dat de andere ouder/verzorger met uw kind meegaat naar de operatiekamer.

Overnachten

In het Slingeland Ziekenhuis is het mogelijk dat één van de ouders dag en nacht bij het kind blijft. U kunt zelf het beste inschatten of dat nodig is. Eén van de ouders kan dan op een stretcher naast het bed van het kind slapen. Wij verzoeken u de stretcher de volgende ochtend voor 07.45 uur op te ruimen zodat er voldoende ruimte is voor de verzorging van uw kind en het schoonmaken van de kamer.

U mag gebruik maken van de douche op de kinderafdeling. De douche wordt tussen 8.30 en 11.00 gebruikt door de opgenomen kinderen.

's Morgens krijgt u op de afdeling een ontbijt. U kunt ontbijten op de kamer van uw kind. Wij verzoeken u vóór 09.15 uur te ontbijten. Rond dit tijdstip worden de etensbladen opgehaald.

Beide ouders mogen tijdens de lunch en/of het avondeten met hun kind mee-eten op de afdeling. U kunt hiervoor een maaltijdbon kopen bij de receptie in de centrale hal.

Bezoek

Ouders/verzorgers mogen de gehele dag op bezoek komen. 's Nachts mag één ouder aanwezig zijn. Het is voor de meeste kinderen prettiger als zij niet meer dan twee personen tegelijk op bezoek hebben. Er is een rustmoment voor de kinderen van 12.30 - 13.30 uur.

Bezoekt u een kind in een infectiekamer (box), dan mogen naast de ouders maximaal twee personen naar binnen. Was uw handen dan goed en gaat u daarna meteen van de kinderafdeling af.

De bezoektijden van de afdeling zijn: 09.00 - 21.00 (dagelijks)

Boxverpleging

In verband met een infectie of omdat uw kind beschermd moet worden tegen infecties van andere kinderen, wordt uw kind in een aparte kamer verpleegd. Uw kind dient op deze kamer te blijven. Voordat u de kamer binnengaat moet u een aantal maatregelen in acht nemen. U ziet op de kaart die aan de deur hangt welke maatregelen van toepassing zijn op uw kind. Broertjes en zusjes die op bezoek zijn geweest, mogen naderhand niet meer in de huiskamer komen.

Huiskamer

Overdag mogen de kinderen die dat kunnen naar de huiskamer. Ouders zijn van harte welkom. In de huiskamer is een televisie en een magnetron aanwezig. Ook is er spel- en knutselmateriaal aanwezig. Wij verzoeken u vriendelijk alles na gebruik weer op te ruimen.

U kunt gebruik maken van de koelkast aan het einde van de gang. Vermeld uw naam en de openingsdatum op het product. Er staat ook een apparaat waar u als ouders koffie, thee of chocolademelk kunt pakken. In verband met de kosten is dit alleen voor u en niet voor uw bezoek bestemd.

Kinderboerderij

De kinderafdeling heeft buiten een kinderboerderij met verschillende dieren. Kinderen mogen hier onder begeleiding van ouders of medewerkers de dieren aaien, uit de hokken halen en knuffelen. Let goed op het sluiten van de hokken! De kleine dieren, bijvoorbeeld konijnen, mogen meegenomen worden naar de kamer als de aandoening/allergie het toelaat.

MRSA

Wanneer uw kind de afgelopen twee maanden een keer in een buitenlands ziekenhuis heeft gelegen of wanneer een gezinslid beroepsmatig in contact komt met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens, bestaat de kans dat uw kind drager is van de MRSA-bacterie.

Uw kind wordt hier in strikte isolatie verpleegd totdat is aangetoond dat uw kind de MRSA-bacterie niet bij zich draagt. Geïsoleerd verplegen wil zeggen dat uw kind in een eenpersoonskamer met een sluis ligt.

De kinderverpleegkundige draagt een schort, masker, muts en handschoenen bij de verpleging van uw kind. Voor meer informatie kunt u de folder 'MRSA en geïsoleerd verplegen' raadplegen.

Help mee aan veilige zorg

Patiënten moeten erop kunnen rekenen dat het ziekenhuis goede en veilige zorg biedt. Het Slingeland Ziekenhuis werkt daarom mee aan landelijke afspraken om goede en veilige zorg te garanderen.

Er zijn een aantal aandachtspunten waar u als ouder/verzorger zelf op kunt letten om de zorg voor uw kind zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen:
Op onze website vindt u meer informatie over veilige zorg in het Slingeland Ziekenhuis. Ga naar www.slingeland.nl/veilige-zorg.

Onderwijs

Schoolgaande kinderen (zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs) die voor langere tijd in het ziekenhuis liggen, kunnen onderwijsbegeleiding in het ziekenhuis krijgen. Dit gebeurt in overleg met u, de medisch pedagogisch zorgverlener en de hoofdbehandelaar van uw kind. Als besloten is dat uw kind onderwijs krijgt terwijl het in het ziekenhuis ligt, is het belangrijk dat u het lesmateriaal meeneemt naar het ziekenhuis. De consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) zorgt voor een zo goed mogelijke voortzetting van het onderwijs. Uiteraard onderhoudt deze leerkracht ook contact met de thuisschool. Voor meer informatie kunt u kijken op www.ozl.nu.

Veranderd gedrag

Het is niet ongewoon dat uw kind zich door de ziekenhuisopname anders gaat gedragen. Bijvoorbeeld huilen, heel stil of juist heel erg druk is, erg afhankelijk is of juist niets van de ouders wil weten en soms agressief is. Dit is zijn/haar reactie op de ziekenhuisopname. Voor u als ouders kan dit moeilijk zijn, maar uit de reacties blijkt dat het kind u nodig heeft. Toon zoveel mogelijk begrip als u op kunt brengen en redelijk vindt. Meestal blijkt dit veranderde gedrag tijdelijk te zijn. U kunt hierover met de kinderverpleegkundige of de medisch pedagogisch zorgverlener praten.

Als u vragen heeft

Als u bezorgd bent over de gezondheidstoestand van uw kind of als u meer wilt weten, vraag het gerust en blijf niet te lang met uw zorgen of vragen rondlopen.

U kunt altijd bellen, maar liever niet van:
Dan dragen de kinderverpleegkundigen het werk aan elkaar over.
Het telefoonnummer is (0314) 32 92 96.

Winkel

In het restaurant van het ziekenhuis kunt u onder andere tijdschriften, kranten, fruit, snoep en speelgoed kopen.

Post

Ook kinderen krijgen graag post in het ziekenhuis. Vraag eventueel aan familieleden, vrienden of klasgenoten of ze uw kind een kaart sturen. Het adres is: Slingeland Ziekenhuis, kinderafdeling, Postbus 169, 7000 AD Doetinchem.

Via de website van het ziekenhuis, www.slingeland.nl, is het mogelijk een gratis kaart te sturen naar uw kind. U kunt een digitale kaart uitzoeken, daarbij een eigen boodschap intypen en deze versturen. De kaart wordt in het Slingeland Ziekenhuis geprint en per interne post bij uw kind bezorgd.

Mobiel bellen

Bij de couveuses mag u niet mobiel bellen. Dit is niet toegestaan vanwege de apparatuur. Verder op de afdeling is dit wel toegestaan. Houdt u wel rekening met de rusttijden van uw kind.

Geldautomaat

In de centrale hal staat een geldautomaat.

Bezoekersrestaurant

Het bezoekersrestaurant bevindt zich vlakbij de centrale hal. In dit zelfbedieningsrestaurant kunt u onder andere terecht voor koffie, broodjes, koeken en warme maaltijden. De openingstijden van het bezoekersrestaurant zijn: maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 20.15 uur, zaterdag en zondag: 13.30 - 20.15 uur. Als u het eten meeneemt naar de verpleegafdeling verzoeken wij u het serviesgoed weer terug te brengen naar het restaurant.

Foto-, film- of geluidsopnamen maken
U mag foto-, film- of geluidsopnamen maken in het Slingeland Ziekenhuis voor eigen gebruik. Hiervoor gelden een aantal richtlijnen. Zo bent u verplicht toestemming te vragen aan de personen die u filmt of fotografeert. Ook als u de foto-, film- of geluidsopnamen die u in het Slingeland Ziekenhuis heeft gemaakt op internet wilt plaatsen, heeft u toestemming nodig van de persoon die in beeld is of op de geluidsopname te horen is. Kijk voor alle richtlijnen voor het maken van beeld- en geluidsopnamen op www.slingeland.nl.

Uw mening telt
Het is voor ons belangrijk om te weten hoe u onze zorgverlening heeft ervaren. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit blijven verbeteren. Regelmatig sturen wij patiënten thuis een vragenlijst toe waarin wij vragen naar hun mening over onze zorgverlening. U ontvangt deze vragenlijst wanneer u een e-mailadres heeft laten registreren bij de balie of in Mijn Slingeland. Daarnaast kunt u uw mening kwijt op het suggestieformulier 'Bent u tevreden? Kan het beter? Uw mening telt!'. Het suggestieformulier is verkrijgbaar op verpleegafdelingen en poliklinieken. Op de website www.slingeland.nl kunt u een digitaal suggestieformulier invullen (ga naar Patiënt > Praktische zaken > Klacht of suggestie).

Wanneer u een klacht heeft, kunt u de folder 'Een klacht, wat zijn de mogelijkheden' raadplegen. Deze folder is verkrijgbaar op verpleegafdelingen en poliklinieken. Op onze website www.slingeland.nl kunt u de folder ook downloaden.

Informatie en toestemming

Kinderen en hun ouders hebben in het ziekenhuis rechten en plichten ten aanzien van informatie en toestemming. Hieronder staat beschreven welke dat zijn.

Informatie

Kinderen en hun ouders hebben er recht op dat zorgverleners duidelijke informatie geven over:
Bovengenoemde rechten zijn vastgelegd in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Toestemming

Het is afhankelijk van de leeftijd van het kind of hij/zij wel of geen toestemming mag geven voor een behandeling.

Kinderen tot 12 jaar

Voor kinderen onder de 12 jaar geldt dat de wettelijke vertegenwoordiger (ouders/verzorgers) toestemming dient te geven over de behandeling.

Kinderen van 12 tot 16 jaar

Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar geldt dat de ouders/verzorgers en het kind beiden toestemming dienen te geven voor de behandeling.

Wanneer een ouder toestemming geeft, en het kind toestemming weigert dan geeft de beslissing van het kind de doorslag. Wel moet de arts/zorgverlener overtuigd zijn van het feit dat het kind zijn/haar beslissing goed overziet.

Er zijn twee uitzonderingen waarbij de zorgverlener het kind kan behandelen zonder toestemming van ouders/verzorgers:

Kinderen vanaf 16 jaar

Kinderen vanaf zestien jaar zijn volgens de WGBO 'volwassen'. De jongere mag zelf beslissen om wel of geen toestemming te geven voor een behandeling. De informatievoorziening is gericht op de jongere en wordt alleen aan de ouders/verzorgers gegeven als de jongere daarmee instemt.

Een behandeling mag nooit plaatsvinden zonder toestemming. Uitzonderingen hierop zijn acute situaties of situaties waarin gevaar voor het kind ontstaat als hij/zij niet behandeld wordt.

Plichten

Het is volgens de WGBO de plicht van ouders en hun kinderen dat ze de arts en de kinderverpleegkundigen duidelijk en volledig informeren. Alleen dan kunnen de zorgverleners een goede diagnose stellen en een deskundige behandeling geven.

Op de website www.jadokterneedokter.nl vindt u meer informatie over rechten en plichten.

Ontslag

Afhankelijk van de specialist en de mogelijkheden hoort u meestal een dag van tevoren wanneer uw kind naar huis mag. Meestal kan uw kind de volgende dag voor 12.00 uur naar huis.

Als u uw kind komt ophalen, krijgt u van de kinderverpleegkundige:

Medicijnen

U krijgt uw eigen medicijnen terug, tenzij iets anders is afgesproken. Voor nieuwe medicijnen geeft de ziekenhuisapotheek het recept door aan apotheek Oude IJssel. Deze apotheek bevindt zich in het ziekenhuis (in het TEC-gebouw, boven de huisartsenpost). In overleg met de kinderverpleegkundige kunnen de recepten naar uw eigen apotheek worden gefaxt, zodat u ze daar op kunt halen.

Boeken

Boeken die over het ziekenhuis, opname, ziekte of operatie gaan, kunnen een hulpmiddel zijn bij de verwerking van de ziekenhuis­opname.

Relevante websites:
https://kindergeneeskunde.slingeland.nl
www.kindenziekenhuis.nl
www.jadokterneedokter.nl
www.halloziekenhuis.nl

Hoe gaan wij om met vertrouwelijke gegevens van uw kind
Zodra uw kind in het ziekenhuis komt, leggen wij persoonlijke gegevens over hem/haar digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die uw kind behandelt en de zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn mogen deze gegevens inzien. U mag de gegevens van uw kind inzien als uw kind jonger is dan 12 jaar. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan moet uw kind hiervoor toestemming geven.

Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', vraag ernaar bij uw zorgverlener). De kinderartsen vinden dat ook artsen die werkzaam zijn bij het consultatiebureau alle belangrijke medische informatie over uw kind moeten hebben. Deze informatie wordt daarom standaard doorgestuurd aan de arts van het consultatiebureau en zo nodig de schoolarts. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat mondeling én schriftelijk kenbaar maken bij de kinderarts die uw kind behandeld.

Daarnaast kunnen de huisarts, de huisartsenpost en de apotheker een samenvatting van de medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).Foldernummer: 574-dec 23