Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde
Verpleegafdeling B0

Operatie van uw kind

Operatie van uw kind

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Welkom

Uw kind wordt, of is, opgenomen op de Kinderdagverpleging of Kinderafdeling van het Slingeland Ziekenhuis. In deze folder kunt u meer lezen over de voorbereidingen en het verloop van de operatie van uw kind en het verblijf op de Kinderdagverpleging of Kinderafdeling.

Pre-operatief spreekuur

In de week voorafgaand aan de operatie wordt u samen met uw kind verwacht op het pre-operatief spreekuur. Het is aan te raden dat de ouder die op de dag van de operatie bij uw kind is, ook degene is die meekomt naar het pre-operatief spreekuur. Het is niet gewenst dat er broertjes/zusjes meekomen naar het pre-operatief spreekuur. Dit spreekuur verloopt als volgt:Belangrijk:
Eén werkdag voor de operatie krijgt u telefonisch bericht hoe laat u met uw kind verwacht wordt in het ziekenhuis.

Voorbereiding

Het is belangrijk dat u uw kind goed en vooral eerlijk voorbereidt op wat er gaat gebeuren. Het koffertje biedt materialen die u kunt gebruiken. Bij de bibliotheek zijn ook boeken te leen over kinderen en ziekenhuis.

U kunt uw kind over de voorbereiding laten navertellen. Zo komt u erachter wat uw kind niet begrepen heeft. Geef uw kind de kans om vragen te stellen. Vertel daarom niet vlak voor het slapen gaan over de operatie.

Voor meer informatie kunt u ook ons digitaal kenniscentrum over kindergeneeskunde raadplegen: https://kindergeneeskunde.slingeland.nl.

Narcose

De operatie gebeurt onder narcose. Door de narcose worden normale reflexen zoals hoesten en slikken onderdrukt en treedt enige verslapping van de spieren op. Voedsel dat in de maag zit kan daardoor teruglopen in de keelholte en vervolgens in de longen komen. Om dit te voorkomen moet uw kind 'nuchter' zijn, dat wil zeggen een lege maag hebben. U krijgt informatie mee waarop u kunt zien wat uw kind nog wel mag eten en/of drinken en vanaf wanneer uw kind nuchter moet zijn.

Medicijnen

Medicijnen kunnen bijna altijd volgens voorschrift doorgebruikt worden in overleg met de anesthesioloog, de kinderarts of andere behandelend arts:

Ziekte

Als uw kind ziek is of koorts heeft (boven 38 °C), kan de operatie niet doorgaan. Neemt u in dat geval contact op met de assistente van de arts die uw kind behandelt en maak een nieuwe afspraak.

Wanneer uw kind op de dag van de operatie ziek is, belt u dan de Kinderdagverpleging op telefoonnummer (0314) 32 92 31 of de Kinderafdeling op telefoonnummer (0314) 32 92 96.

Geld en kostbaarheden

Wij raden u af geld, kostbaarheden en sieraden mee te nemen naar het ziekenhuis. Helaas leert de ervaring dat het gevaar van zoekraken of diefstal aanwezig is.

Het Slingeland Ziekenhuis is een openbaar gebouw en daarom niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Wel is er een kluisje aanwezig in elke kledingkast.

Gang van zaken

Op de dag van de operatie wordt u met uw kind op het met u afgesproken tijdstip verwacht op de Kinderdagverpleging (route 101) of de Kinderafdeling (verpleegafdeling B0). De kinderverpleegkundige brengt u met uw kind naar een kamer waar een bed klaar staat voor uw kind. Uw kind krijgt een blauw operatiejasje aan. De kinderverpleegkundige stelt wat vragen en neemt de temperatuur op van uw kind. Uw kind krijgt een zetpil of smelttablet ter voorbereiding op de operatie.

Kinderen tot zes jaar krijgen in principe narcose door middel van een kapje. Kinderen ouder dan zes jaar, mogen hun voorkeur aangeven voor een kapje of een infuus. Oudere kinderen (vanaf ongeveer 12 jaar) gaan meestal met een infuus onder narcose. De anesthesioloog bepaalt op het pre-operatief spreekuur wat het uiteindelijk gaat worden.

Belangrijk: denkt u eraan als ouder/verzorger goed voor uzelf te zorgen op de dag van de operatie. Neemt u op tijd iets te eten en/of drinken, ook 's ochtends als uw kind nuchter moet blijven. Om uw kind te kunnen ondersteunen, is het belangrijk dat u zich fit voelt.

Naar de operatiekamer

Eén ouder mag mee naar de operatiekamer om bij het inleiden van de narcose aanwezig te zijn. Het is handig als u zich niet te warm kleedt, omdat u een overall over uw kleren moet aantrekken. Dit in verband met het infectiegevaar. Het dragen van sieraden is om dezelfde reden niet toegestaan.

Als u zwanger bent en uw kind gaat met een kapje onder narcose, dan mag u niet mee naar de operatiekamer. Dit in verband met het vrijkomen van gas. De andere ouder of verzorger moet dan mee naar de operatiekamer.

In de uitslaapkamer

Tijdens de operatie kunt u wachten in de wachtruimte bij de uitslaapkamer, zodat u direct na de operatie bij uw kind kunt zijn. Op de uitslaapkamer mag één ouder bij het kind zijn. Het gebruik van een fototoestel en mobiele telefoon is hier niet toegestaan.

Meestal is uw kind al wakker als u bij hem/haar in de uitslaapkamer komt. Als uw kind nog wel slaapt, heeft het soms een buisje in de mond. Dit buisje zorgt ervoor dat de ademweg vrij blijft. Daarnaast heeft uw kind meestal een 'knijpertje' aan de vinger. Hiermee wordt het zuurstofgehalte in het bloed gemeten. Als het nodig is kan uw kind via een kapje wat extra zuurstof krijgen. Dit is altijd tijdelijk. Als uw kind goed wakker is, is dit niet meer nodig. Als uw kind nog slaapt, laat het dan met rust. Hij/zij wordt vanzelf wakker.

Uw kind krijgt tijdens de operatie een infuus in de hand of arm. Na de operatie blijft het infuus in de hand of arm zitten om eventueel een snelwerkende pijnstilling toe te dienen. De kinderverpleegkundige verwijdert het infuus voordat uw kind weer naar huis gaat.

Tijdens het ontwaken uit de narcose kan uw kind ongecontroleerde bewegingen maken. Blijft u daarom bij uw kind in de uitslaapkamer. Ook in verband met de privacy van andere patiënten op de uitslaapkamer, vragen we u niet weg te lopen van uw kind. Let u erop dat uw kind niet uit bed valt als het bedhek omlaag is. Bij jongere kinderen die goed wakker zijn, is het mogelijk om ze op schoot te nemen.

Als uw kind wakker is, krijgt uw kind een waterijsje of een slokje water.

Terug op de afdeling

Uw kind verlaat de uitslaapkamer als het goed wakker is. Samen met uw kind gaat u weer naar de afdeling. U kunt hier de hele dag blijven met maximaal twee personen. Let op: het is niet toegestaan om broertjes en zusjes mee te nemen. Als u op de Kinderafdeling verblijft, is het mogelijk dat broertjes en zusjes later op de dag op bezoek komen.

Als u de hele dag blijft, adviseren wij u te ontbijten en een lunchpakket mee te nemen. Soep, thee en koffie zijn op de afdeling verkrijgbaar. U mag als u terug bent op de kamer uw mobiele telefoon gebruiken. U kunt gratis gebruik maken van ons draadloze netwerk 'sz-open'. Op de operatiekamer en de uitslaapkamer is het niet toegestaan uw mobiele telefoon te gebruiken.

Als er geen complicaties optreden mag uw kind naar huis nadat de arts uw kind heeft bezocht, of op de tijd die de kinderverpleegkundige met u afspreekt. Wij adviseren u om uw kind met twee personen op te halen, zodat één van u samen met uw kind achter in de auto kan gaan zitten.

Na de operatie

Vaak is het zo dat kinderen na de operatie veel behoefte hebben aan slaap. Laat uw kind in dat geval zoveel mogelijk in bed of op de bank rusten. Uw kind heeft veel indrukken opgedaan die verwerkt en afgereageerd moeten worden. Daarom kan het zijn dat uw kind zich tijdelijk anders gedraagt dan u gewend bent. In de folder 'Weer thuis' staat informatie over de gevolgen van een ziekenhuisopname voor een kind en hoe ouders hier bij thuiskomst van het kind mee om kunnen gaan. U krijgt de folder van de kinderverpleegkundige.

Foto-, film- of geluidsopnamen maken
U mag foto-, film- of geluidsopnamen maken in het Slingeland Ziekenhuis voor eigen gebruik. Hiervoor gelden een aantal richtlijnen. Zo bent u verplicht toestemming te vragen aan de personen die u filmt of fotografeert. Ook als u de foto-, film- of geluidsopnamen die u in het Slingeland Ziekenhuis heeft gemaakt op internet wilt plaatsen, heeft u toestemming nodig van de persoon die in beeld is of op de geluidsopname te horen is. Kijk voor alle richtlijnen voor het maken van beeld- en geluidsopnamen op www.slingeland.nl.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u deze dan aan de medewerkers van de Kinderdagverpleging. Zij zijn bereikbaar van 07.30 uur tot 15.00 uur op telefoonnummer (0314) 32 92 31. U kunt ook bellen naar de Kinderafdeling: (0314) 32 92 96.

Niet vergeten

De dag voordat u naar het ziekenhuis gaat, kunt u samen met uw kind alvast wat spulletjes in een tas of koffer pakken. Neem in ieder geval mee:Wilt u sieraden thuis laten en bij uw kind eventuele nagellak en mascara verwijderen?

Informatie en toestemming

Kinderen en hun ouders hebben in het ziekenhuis rechten en plichten ten aanzien van informatie en toestemming. Hieronder staat beschreven welke dat zijn.

Informatie

Kinderen en hun ouders hebben er recht op dat zorgverleners duidelijke informatie geven over:Bovengenoemde rechten zijn vastgelegd in de WGBO (Wet op de
Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Toestemming

Het is afhankelijk van de leeftijd van het kind of hij/zij wel of geen toestemming mag geven voor een behandeling.

Kinderen tot 12 jaar

Voor kinderen onder de 12 jaar geldt dat de wettelijke vertegenwoordiger (ouders/verzorgers) toestemming dient te geven voor de behandeling.

Kinderen van 12 tot 16 jaar

Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar geldt dat de ouders/verzorgers en het kind beiden toestemming dienen te geven voor de behandeling. Wanneer een ouder toestemming geeft, en het kind toestemming weigert dan geeft de beslissing van het kind de doorslag. Wel moet de arts/zorgverlener overtuigd zijn van het feit dat het kind zijn/haar beslissing goed overziet.

Er zijn twee uitzonderingen waarbij de zorgverlener het kind kan behandelen zonder toestemming van ouders/verzorgers:

Kinderen vanaf 16 jaar

Kinderen vanaf zestien jaar zijn volgens de WGBO 'volwassen'. De jongere mag zelf beslissen om wel of geen toestemming te geven voor een behandeling. De informatievoorziening is gericht op de jongere en wordt alleen aan de ouders/verzorgers gegeven als de jongere daarmee instemt.

Een behandeling mag nooit plaatsvinden zonder toestemming. Uitzonderingen hierop zijn acute situaties of situaties waarin gevaar voor het kind ontstaat als hij/zij niet behandeld wordt.

Plichten

Het is volgens de WGBO de plicht van ouders en hun kinderen dat ze de arts en de kinderverpleegkundigen duidelijk en volledig informeren. Alleen dan kunnen de zorgverleners een goede diagnose stellen en een deskundige behandeling geven.

Op de website www.jadokterneedokter.nl vindt u meer informatie over rechten en plichten.

Hoe gaan wij om met vertrouwelijke gegevens van uw kind
Zodra uw kind in het ziekenhuis komt, leggen wij persoonlijke gegevens over hem/haar digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die uw kind behandelt en de zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn mogen deze gegevens inzien. U mag de gegevens van uw kind inzien als uw kind jonger is dan 12 jaar. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan moet uw kind hiervoor toestemming geven.

Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', vraag ernaar bij uw zorgverlener). De kinderartsen vinden dat ook artsen die werkzaam zijn bij het consultatiebureau alle belangrijke medische informatie over uw kind moeten hebben. Deze informatie wordt daarom standaard doorgestuurd aan de arts van het consultatiebureau en zo nodig de schoolarts. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat mondeling én schriftelijk kenbaar maken bij de kinderarts die uw kind behandeld.

Daarnaast kunnen de huisarts, de huisartsenpost en de apotheker een samenvatting van de medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).


Foldernummer: 665-dec 23