Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Verpleegafdeling B2 Kraamzorg/Verloskunde
Verloskunde

Weer naar huis na een keizersnede

Weer naar huis na een keizersnede

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Binnenkort mag u weer naar huis. De verpleegkundige heeft u adviezen gegeven over wat u kunt doen om verder te herstellen na een keizersnede. In deze folder vindt u informatie over uw vertrek uit het ziekenhuis en u kunt de adviezen nalezen.

Ontslaggesprek
De verpleegkundige van de afdeling voert een ontslaggesprek met u. Hij/zij bespreekt met u uw vertrek uit het ziekenhuis, de controle, de nawerking van de anesthesie, de algemene leefregels en speciale instructies.

Uw vertrek uit het ziekenhuis

Kraamzorg
Afhankelijk van de duur van uw opname ontvangt u thuis nog een aantal dagen kraamzorg. Als uw ontslag bekend is, wordt in overleg met u het kraamcentrum ingelicht en een tijd afgesproken wanneer de kraamverzorgster bij u thuis komt.

Medicijnen
Een apothekersassistent of verpleegkundige bespreekt met u wat er verandert in uw medicijngebruik: welke medicijnen zijn nieuw en met welke medicijnen kunt u stoppen. Voor nieuwe medicijnen wordt het recept doorgegeven aan uw eigen apotheek of aan apotheek Oude IJssel of het recept wordt aan u meegegeven. Apotheek Oude IJssel bevindt zich in het ziekenhuis (in het TEC-gebouw, boven de huisartsenpost). Een actueel medicatieoverzicht kunt u altijd opvragen bij uw eigen apotheek.

Overdracht aan huisarts en verloskundige
Uw behandelend arts informeert uw huisarts en verloskundige schriftelijk. In deze digitale brief stelt hij uw huisarts en verloskundige op de hoogte van uw bevalling, behandeling en nazorg.

Controle en/of nabehandeling
De arts heeft met u gesproken over een controle of nabehandeling. Voor de controle maken wij een afspraak op de polikliniek Gynaecologie. De verpleegkundige bespreekt met u welke afspraken voor u gemaakt zijn.

Nawerking anesthesie
Afhankelijk van de soort verdoving kunnen de volgende nawerkingen optreden:Algemene leefregels
Om u een idee te geven wat u thuis wel en niet mag doen na een keizersnede, is een aantal leefregels opgesteld voor de eerste 6 weken na ontslag uit het ziekenhuis.

Tijdens de afspraak voor controle op de polikliniek bespreekt de gynaecoloog met u wat u weer mag en kunt doen. Als er bij deze controle geen bijzonderheden zijn, kunt u uw activiteiten weer rustig opbouwen. De wond is dan sterk genoeg, maar kan nog geruime tijd gevoelig zijn. Belangrijk hierbij is dat u zich niet forceert.

Voeding
U dient voorzichtig te zijn met zware maaltijden, vooral als u onder volledige narcose bent bevallen. Eet regelmatig kleine hoeveelheden licht verteerbaar voedsel en drink voldoende.

Roken
Roken, vooral kort na een keizersnede, veroorzaakt vaak klachten van duizeligheid, misselijkheid en braken. Ook raden wij roken af als u van plan bent om borstvoeding te gaan geven.

Alcohol
Het is beter de eerste week na uw keizersnede geen alcohol te nuttigen. Ook raden wij het drinken van alcohol af als u borstvoeding geeft. De alcohol komt namelijk in de borstvoeding terecht.

Medicijnen
Als u medicijnen gebruikt, is het belangrijk dat u de voorschriften in de bijsluiter opvolgt. De werking van medicijnen is doorgaans beter als u zich aan deze voorschriften houdt.

Als u diabetes mellitus heeft, kan het zijn dat uw diabetesregulatie verandert door de ingreep. Vooral als uw activiteiten of voedingsgewoonten (tijdelijk) veranderen. Handel als volgt:
  • Bij gebruik van tabletten mag u het gebruik voortzetten zoals is voorgeschreven.
  • Bij gebruik van insuline kunt u door middel van zelfcontrole en zelfregulatie uw diabetes regelen.
Heeft u vragen en bent u bij uw huisarts onder controle voor uw diabetes, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts. Bent u onder controle bij de internist en heeft u vragen, dan kunt u bellen met de diabetesverpleegkundige, tel. (0314) 32 96 69.

Luister naar uw lichaam
Het is belangrijk goed naar uw lichaam te luisteren. Het is normaal dat u sneller moe wordt en minder kunt dan u verwacht. Het beste is toegeven aan de moeheid en extra rust nemen. Uw lichaam geeft aan wat u wel en niet kunt.

Vaginale afscheiding
Het verlies van oud bloed of bruinige afscheiding is normaal na een bevalling. Deze afscheiding kan nog ongeveer 6 weken aanhouden. Gebruik geen tampons maar maandverband in verband met eventueel infectiegevaar.

Speciale instructies

Activiteiten
Wij adviseren u:Wondverzorging
Speciale maatregelenLichamelijke hygiëne Medicijnen
Oefeningen
Voor oefeningen kunt u de folder 'Oefenprogramma na een keizersnede' raadplegen. Deze folder is verkrijgbaar op de afdeling en te printen vanaf onze website www.slingeland.nl.

Complicaties
Na iedere operatie kunnen complicaties optreden. Het is belangrijk contact op te nemen met het ziekenhuis als er problemen ontstaan. Belt u wanneer u klachten krijgt als:
Als er problemen zijn wanneer u weer thuis bent, kunt u contact opnemen met uw verloskundige.

Eventuele volgende zwangerschap
Bij een eventuele volgende zwangerschap wordt vanaf 37 weken de zorg rondom de zwangerschap overgenomen door het ziekenhuis. U bevalt dan ook in het ziekenhuis.

Vragen
Als u uit het ziekenhuis bent en nog vragen heeft over de adviezen en instructies uit de folder, dan kunt u contact opnemen met uw verloskundige.

Uw mening telt
Het is voor ons belangrijk om te weten hoe u onze zorgverlening heeft ervaren. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit blijven verbeteren. Regelmatig sturen wij patiënten thuis een vragenlijst toe waarin wij vragen naar hun mening over onze zorgverlening. U ontvangt deze vragenlijst wanneer u een e-mailadres heeft laten registreren bij de balie of in Mijn Slingeland. Daarnaast kunt u uw mening kwijt op het suggestieformulier 'Bent u tevreden? Kan het beter? Uw mening telt!'. Het suggestieformulier is verkrijgbaar op verpleegafdelingen en poliklinieken. Op de website www.slingeland.nl kunt u een digitaal suggestieformulier invullen (ga naar Patiënt > Praktische zaken > Klacht of suggestie).

Wanneer u een klacht heeft, kunt u de folder 'Een klacht, wat zijn de mogelijkheden' raadplegen. Deze folder is verkrijgbaar op verpleegafdelingen en poliklinieken. Op onze website www.slingeland.nl kunt u de folder ook downloaden.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.
Foldernummer: 1557-jun 21