Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Verpleegafdeling N1

Verpleegafdeling N1: Cardiologie en Neurologie

Verpleegafdeling N1: Cardiologie en Neurologie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
U bent opgenomen op verpleegafdeling N1 van het Slingeland Ziekenhuis. Op deze afdeling worden hartpatiënten en neurologiepatiënten verpleegd.

In deze folder informeren wij u over de gang van zaken op deze verpleegafdeling.

Verpleegkundig aanspreekpunt
Bij de secretaresse en op de patiëntenkamer hangt een whiteboard. Hier vindt u de naam van de verantwoordelijk verpleegkundige. U kunt hem/haar aanspreken als u vragen heeft.

Artsen
Een arts heeft u doorverwezen naar de verpleegafdeling N1. Deze arts hoeft niet degene te zijn die u op de verpleegafdeling N1 behandelt. De kans is groot dat u met een andere arts te maken krijgt.

Zorgverleners op de afdeling
De arts die u heeft opgenomen is uw hoofdbehandelaar. Tijdens uw opname kunnen er ook artsen van een ander specialisme bij uw behandeling worden betrokken, mocht dat nodig zijn.

Elke werkdag is een zaalarts, verpleegkundig specialist en dienstdoende arts aanwezig op de afdeling. Zij houden toezicht op de behandeling van de opgenomen patiënten. In het weekend bezoekt de dienstdoende arts de afdeling.

De artsen bespreken elke werkdag de voortgang van de behandeling van de opgenomen patiënten. De zaalarts en de verpleegkundig specialisten zijn ook bij dit overleg aanwezig. Soms zijn ook andere zorgverleners (zoals fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en de coördinator hartrevalidatie en hartfalen) betrokken bij uw behandeling.


Medewerker Gastenservice

De medewerker Gastenservice voorziet u van eten en drinken. Ten aanzien van de dienstverlening is deze medewerker uw aanspreekpunt. Op het bord in uw kamer kunt u zien wie die dag dienst heeft. De medewerker Gastenservice komt regelmatig bij u langs.

Maaltijdkeuze
U heeft elke dag de mogelijkheid om zelf uw menu samen te stellen. In de ochtend en middag komt de medewerker Gastenservice met de broodserveerwagen langs. 's Avonds krijgt u de warme maaltijd die u heeft gekozen.

Uw naaste kan tegen een vergoeding met u mee-eten. De medewerker Gastenservice kan u hier meer informatie over geven.

Oproepsysteem
Als u hulp nodig heeft van een verpleegkundige of medewerker Gastenservice, kunt u gebruik maken van het oproepsysteem. U heeft hiervoor een afstandsbediening naast uw bed. De rode knop is bedoeld voor het oproepen van een verpleegkundige, bijvoorbeeld als u pijn heeft of naar het toilet moet. De knop met het uitroepteken gebruikt u als u een vraag heeft voor de medewerker Gastenservice, bijvoorbeeld als u iets wilt eten of drinken of uitleg wenst over de televisie.

Leerunit

Verpleegafdeling N1 is een leerunit voor verpleegkundigen in opleiding. Op deze leerunit worden stagiaires van de opleiding Verpleegkunde (HBO-niveau en MBO-niveau) opgeleid tot verpleegkundigen. Het is mogelijk dat u wordt verpleegd door deze stagiaires. U herkent de stagiaires aan hun blauwe jasjes. Ervaren verpleegkundigen begeleiden de stagiaires. De verpleegkundigen bewaken de kwaliteit van de zorg en blijven eindverantwoordelijk voor de patiëntenzorg. De verpleegkundigen leggen handelingen uit aan de stagiaires, bijvoorbeeld hoe een infuus wordt verwisseld. De handeling zelf kan daardoor iets langer duren. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Pijn
Als u pijnklachten heeft (bijvoorbeeld druk op de borst voelt, benauwd bent of plotseling heftige hoofdpijn krijgt), meldt u dit dan aan de verpleegkundige. Ook als dit 's avonds of 's nachts is, of als u niet zeker bent van uw klacht. We kunnen dan onder andere een hartfilmpje (ECG) maken. Iedere dag vraagt de verpleegkundige u een pijnscore aan te geven. Op die manier houden we in de gaten hoeveel pijn u heeft en kunnen we maatregelen nemen.

Belangrijk:
Het is van groot belang voor uw behandeling dat wij van al uw (pijn)klachten, hoe klein ook, volledig op de hoogte zijn.


Voorzieningen


Koelkast
Als u producten heeft meegenomen of heeft gekregen die koel moeten blijven, dan kunt u dat aangeven bij de medewerker Gastenservice. Er is een koelkast aanwezig. Zorgt u ervoor dat uw naam en de datum vermeld staan op de producten.

Klimaatbeheersing (in de zomer)
Vanwege de werking van de klimaatbeheersing moeten de ramen en deuren gesloten blijven. 's Nachts mogen de ramen wel geopend worden.

Bezoek
De bezoektijden van verpleegafdeling N1 zijn:

Dagelijks:
 • 13.30 - 14.15 uur
 • 19.00 - 20.00 uur


Bij uitzondering is het, alleen in overleg met de verpleegkundige, mogelijk op afwijkende tijden op bezoek te komen. Teveel bezoek kan vermoeiend voor u zijn en soms ook hinderlijk voor uw kamergenoten.

Er zijn niet meer dan 2 bezoekers per patiënt toegestaan. Tijdens de bezoekuren gaan de werkzaamheden op de afdeling door. Hierdoor komt het soms voor dat het bezoek gevraagd wordt de kamer tijdelijk te verlaten. Wij vragen dit om uw privacy te waarborgen.

Bloemen
De bezoekers kunnen zelf de bloemen verzorgen. Hiervoor is een speciale bloemenhoek ingericht in de spoelruimte. Plaats geen vazen op de lichtbakken boven het bed.Mobiel bellen
U mag uw mobiele telefoon of tablet in het ziekenhuis gebruiken, behalve op het operatiecentrum. Er gelden wel een aantal regels ten aanzien van het gebruik.
 • Gebruik uw mobiele telefoon of tablet niet te dicht in de buurt van medische apparatuur (minimaal anderhalve meter afstand).
 • Houd rekening met uw omgeving, zorg dat anderen geen hinder ondervinden van uw gesprek:
  • (video)bel niet op de speaker-stand. Gebruik eventueel oortjes of een koptelefoon;
  • zet het geluid uit op een meerpersoons patiëntenkamer;
  • respecteer de rust op de afdeling tussen 22.00 en 07.00 uur.
 • Wees voorzichtig met het opladen van de telefoon/tablet. Doe dit niet 's nachts, maar als u wakker bent en leg uw telefoon niet in uw bed.
 • Volg eventuele aanwijzingen van een medewerker op.

Foto-, film- of geluidsopnamen maken
U mag foto-, film- of geluidsopnamen maken in het Slingeland Ziekenhuis voor eigen gebruik. Hiervoor gelden een aantal richtlijnen. Zo bent u verplicht toestemming te vragen aan de personen die u filmt of fotografeert. Ook als u de foto-, film- of geluidsopnamen die u in het Slingeland Ziekenhuis heeft gemaakt op internet wilt plaatsen, heeft u toestemming nodig van de persoon die in beeld is of op de geluidsopname te horen is. Kijk voor alle richtlijnen voor het maken van beeld- en geluidsopnamen op www.slingeland.nl.

Inlichtingen aan naasten
De verpleegkundige die u verzorgt, is bereid uw naaste familie over uw toestand in te lichten. Dit gebeurt uiteraard alleen wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven. Om uw privacy te waarborgen en om te voorkomen dat er onnodig vaak dezelfde informatie wordt verstrekt, spreken wij met u een eerste en tweede contactpersoon af. Alleen aan deze contactpersonen verstrekken wij informatie.


Mondelinge informatie

De verpleegkundige kan informatie verstrekken aan uw contactpersoon tijdens het bezoekuur.

Informatie via de telefoon
De contactpersoon kan ook telefonisch contact opnemen met de verpleegafdeling N1 voor informatie. Het telefoonnummer van de afdelingssecretaresse is: (0314) 32 92 10 of (0314) 32 92 01.

Informatie over uitslagen en behandeling
Informatie over uitslagen van onderzoeken en het verloop van de behandeling mogen verpleegkundigen niet verstrekken. Alleen uw behandelend arts of verpleegkundig specialist verstrekt deze informatie.

Gesprek met de verpleegkundig specialist of de cardioloog
Wilt u of uw contactpersoon (met uw instemming) een gesprek met de verpleegkundig specialist of behandelend arts dan kunt u deze afspraak maken bij de verpleegkundige of secretaresse van de afdeling.

Helpen bij verzorging
Wij bieden familie of naasten de mogelijkheid om te helpen bij bepaalde zorg. Bijvoorbeeld door u te helpen bij het eten of uw haren te wassen. Als u een familielid graag wilt helpen met het eten of drinken, overleg dit dan met de verpleegkundige. Bij veel neurologische ziektebeelden komen namelijk slikstoornissen voor. Daarnaast is het soms ook mogelijk samen buiten te wandelen.

Familieparticipatie
Patiënten ouder dan 70 jaar hebben tijdens hun opname meer kans op complicaties, zoals vallen. Hierdoor functioneren ze na hun opname vaak minder goed en hebben ze meer zorg nodig. Een naaste van een patiënt kan tijdens de opname een belangrijke rol spelen in het voorkomen van deze complicaties. Dit heet familieparticipatie.


Familieparticipatie houdt in dat een naaste nauw betrokken is bij de opname en regelmatig activiteiten onderneemt met de patiënt, bijvoorbeeld wandelen, samen eten of een spelletje spelen. Bekende activiteiten en de aanwezigheid van een vertrouwd persoon hebben een positief effect op het herstel. Het biedt veiligheid, vertrouwen en rust. Hierdoor is de kans op complicaties kleiner. Daarnaast kan een naaste ervoor zorgen dat de patiënt stevige schoenen (die de hele voet omsluiten en een ruwe zool hebben) en eventueel een loopmiddel (zoals rollator of stok) meeneemt naar het ziekenhuis. Dit verkleint de kans op vallen.

Meer informatie over familieparticipatie vindt u in de folder 'Familieparticipatie'. Op onze website kunt u ook een filmpje bekijken over wat familieparticipatie inhoudt. Het filmpje vindt u op www.slingeland.nl/familieparticipatie.

Het Radboudhotel
Als de arts u voor een specifieke behandeling naar het Radboudumc in Nijmegen heeft verwezen, betekent dit soms dat u daar langere tijd moet verblijven. Dan kan het voor uw familie prettig zijn om dicht bij u in de buurt te zijn. Het Radboudumc heeft hiertoe een voorziening getroffen: familieleden kunnen enkele nachten in het 'ziekenhuishotel' doorbrengen. U kunt bij de secretaresse en/of de verpleegkundige een informatiefolder over het Radboudhotel opvragen. Als u naar een ander ziekenhuis gaat, kan de secretaresse eventueel informeren of er bij dat ziekenhuis ook een 'ziekenhuishotel' aanwezig is, of dat er andere mogelijkheden tot overnachting zijn.

Nazorg voor hartpatiënten

Telefonisch spreekuur

Als u na uw ontslag nog vragen, advies, informatie of begeleiding nodig heeft of als u wilt deelnemen aan de poliklinische hartrevalidatie, dan kunt u contact opnemen met de coördinator hartrevalidatie/consulent cardiologie. De coördinator/consulent heeft een telefonisch spreekuur en is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 - 09.00 uur op telefoonnummer (0314) 32 93 22. Vragen kunt u ook mailen naar: hartrevalidatie@slingeland.nl.


Afspraak maken

U kunt bovenstaand telefoonnummer ook gebruiken voor het maken van een afspraak met de consulent.

Voor meer informatie kunt u de folder 'Poliklinische hartrevalidatie' raadplegen. Deze folder is verkrijgbaar op de verpleegafdeling N1.

Algemene informatie
Op de afdeling vindt u schriftelijke informatie over ziekten en onderzoeken. De verpleegkundige kan u hier meer over vertellen. Folders van het Slingeland Ziekenhuis vindt u ook op www.slingeland.nl.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 621-jan 24