Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Verpleegafdeling N1

Verpleegafdeling N1: Neurologie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
U bent opgenomen op verpleegafdeling N1 van het Slingeland Ziekenhuis. Op deze afdeling worden neurologiepatiënten en hartpatiënten verpleegd.

In deze folder informeren wij u over de gang van zaken op de afdeling Neurologie. Voor hartpatiënten is er een aparte folder.

Verpleegkundig aanspreekpunt
Bij de secretaresse en op de patiëntenkamer hangt een whiteboard. Hier vindt u de naam van de verantwoordelijk verpleegkundige. U kunt hem/haar aanspreken als u vragen heeft.

Neurologen
In het Slingeland Ziekenhuis werken acht neurologen:
 • Mevr. E.H. van Keeken
 • Dhr. F. Sarihan
 • Mevr. dr. G. Pons van Dijk
 • Mevr. M.C. Siegersma
 • Mevr. J.A. van Vliet
 • Dhr. P.E. Vos
 • Dhr. C.M. Roosendaal
Zorgverleners op de afdeling
De neuroloog die u heeft opgenomen is uw hoofdbehandelaar. Tijdens uw opname kunnen er ook artsen van een ander specialisme bij uw behandeling worden betrokken, mocht dat nodig zijn.

Elke werkdag is een zaalarts, verpleegkundig specialist en dienstdoende neuroloog aanwezig op de afdeling. Zij houden toezicht op de behandeling van de opgenomen patiënten. In het weekend bezoekt de dienstdoende neuroloog de afdeling.

De neurologen bespreken elke werkdag de voortgang van de behandeling van de opgenomen patiënten. De zaalarts en de verpleegkundig specialisten zijn ook bij dit overleg aanwezig. Vaak zijn ook andere zorgverleners (zoals fysiotherapeuten, logopedisten of ergotherapeuten) betrokken bij uw behandeling.

Leerunit
De afdeling Neurologie op verpleegafdeling N1 is een leerunit voor verpleegkundigen in opleiding. Op deze leerunit worden stagiaires van de opleiding Verpleegkunde (HBO-niveau en MBO-niveau) opgeleid tot verpleegkundige. Het is mogelijk dat u wordt verpleegd door deze stagiaires. U herkent de stagiaires aan hun blauwe jasjes. Ervaren verpleegkundigen begeleiden de stagiaires. De verpleegkundigen bewaken de kwaliteit van de zorg en blijven eindverantwoordelijk voor de patiëntenzorg. De verpleegkundigen leggen handelingen uit aan de stagiaires, bijvoorbeeld hoe een infuus wordt verwisseld. De handeling zelf kan daardoor iets langer duren. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Medewerker Gastenservice
De medewerker Gastenservice voorziet u van eten en drinken, haalt desgewenst een krant en kan een boodschap voor u halen in de winkel van het ziekenhuis. Ten aanzien van de dienstverlening is deze medewerker uw aanspreekpunt. Op het whiteboard in uw kamer kunt u zien wie die dag dienst heeft. De medewerker Gastenservice komt regelmatig bij u langs.

Maaltijdkeuze
U heeft elke dag de mogelijkheid om zelf uw menu samen te stellen. In de ochtend en middag komt de medewerker Gastenservice met de broodserveerwagen langs. 's Avonds krijgt u de warme maaltijd die u heeft gekozen.

Uw naaste kan tegen een vergoeding met u mee-eten. De medewerker Gastenservice kan u hier meer informatie over geven. Als uw naaste een warme maaltijd wilt mee-eten, dan dient u dit al in de ochtend door te geven bij de medewerker Gastenservice.

Oproepsysteem
Als u hulp nodig heeft van een verpleegkundige of medewerker Gastenservice, kunt u gebruik maken van het oproepsysteem. U heeft hiervoor een afstandsbediening naast uw bed. De rode knop is bedoeld voor het oproepen van een verpleegkundige, bijvoorbeeld als u pijn heeft of naar het toilet moet. De knop met het uitroepteken gebruikt u als u een vraag heeft voor de medewerker Gastenservice, bijvoorbeeld als u iets wilt eten of drinken of uitleg wenst over de televisie.

Inlichtingen
De verpleegkundigen zijn bereid uw naaste familie over uw toestand of behandeling in te lichten. Dit gebeurt alleen wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven.

Om uw privacy te waarborgen en om te voorkomen dat er onnodig vaak dezelfde informatie wordt gegeven, spreken wij met u een eerste en tweede contactpersoon af. Alleen aan deze contactpersonen verstrekken wij informatie. Wij waarderen het als uw contactpersonen regelmatig contact opnemen met de verpleegkundige over hoe het gaat met de behandeling en de verzorging. Deze informatie kan ook telefonisch gegeven worden. De contactpersonen kunnen contact opnemen met de afdelingssecretaresse. Het telefoonnummer van de afdeling is: (0314) 32 92 01. Wij raden uw contactpersoon aan 's ochtends voor 07.30 of na 10.00 uur te bellen.

Informatie over uitslagen van onderzoeken en het verloop van de behandeling wordt alleen verstrekt door de zaalarts, verpleegkundig specialist of de hoofdbehandelaar. Wij adviseren u om twee dagen na de opname een afspraak met de behandelend neuroloog te plannen om opnameverloop, onderzoeken en eventueel nazorg te bespreken. De afspraak kunt u maken via de afdelingssecretaresse, telefoonnummer (0314) 32 92 01. Mocht er eerder een gesprek nodig zijn, dan laat de verpleegkundige u dat weten.

Helpen bij verzorging
Wij bieden familie of naasten de mogelijkheid om te helpen bij bepaalde zorg. Bijvoorbeeld door u te helpen bij het eten of uw haren te wassen. Als u een familielid graag wilt helpen met het eten of drinken, overleg dit dan met de verpleegkundige. Bij veel neurologische ziektebeelden komen namelijk slikstoornissen voor. Daarnaast is het soms ook mogelijk samen buiten te wandelen.

Soms kan het fijn zijn dat een familielid zoveel mogelijk aanwezig is. Dit geeft vaak veel rust. We noemen dit rooming-in (zie folder rooming-in). De verpleegkundige kan u hier meer over vertellen.

Bezoek
De bezoektijden van verpleegafdeling N1 zijn:

Dagelijks:
 • 13.30 - 14.15 uur
 • 19.00 - 20.00 uur

Bij uitzondering, alleen in overleg met de verpleegkundige, is het mogelijk op afwijkende tijden op bezoek te komen. Te veel bezoek kan vermoeiend voor u zijn en soms ook hinderlijk voor uw kamergenoten. Er zijn niet meer dan twee bezoekers per patiënt toegestaan.

Tijdens de bezoekuren gaan de werkzaamheden op de afdeling door. Hierdoor komt het soms voor dat het bezoek gevraagd wordt de kamer tijdelijk te verlaten. Wij vragen dit om uw privacy te waarborgen.

Bloemen
De bezoekers kunnen zelf de bloemen verzorgen. Hiervoor is een speciale bloemenhoek ingericht in de spoelruimte. Plaats geen vazen op de lichtbakken boven het bed.

Mobiel bellen
U mag uw mobiele telefoon of tablet in het ziekenhuis gebruiken, behalve op het operatiecentrum. Er gelden wel een aantal regels ten aanzien van het gebruik.
 • Gebruik uw mobiele telefoon of tablet niet te dicht in de buurt van medische apparatuur (minimaal anderhalve meter afstand).
 • Houd rekening met uw omgeving, zorg dat anderen geen hinder ondervinden van uw gesprek:
  • (video)bel niet op de speaker-stand. Gebruik eventueel oortjes of een koptelefoon;
  • zet het geluid uit op een meerpersoons patiëntenkamer;
  • respecteer de rust op de afdeling tussen 22.00 en 07.00 uur.
 • Wees voorzichtig met het opladen van de telefoon/tablet. Doe dit niet 's nachts, maar als u wakker bent en leg uw telefoon niet in uw bed.
 • Volg eventuele aanwijzingen van een medewerker op.

Foto-, film- of geluidsopnamen maken
U mag foto-, film- of geluidsopnamen maken in het Slingeland Ziekenhuis voor eigen gebruik. Hiervoor gelden een aantal richtlijnen. Zo bent u verplicht toestemming te vragen aan de personen die u filmt of fotografeert. Ook als u de foto-, film- of geluidsopnamen die u in het Slingeland Ziekenhuis heeft gemaakt op internet wilt plaatsen, heeft u toestemming nodig van de persoon die in beeld is of op de geluidsopname te horen is. Kijk voor alle richtlijnen voor het maken van beeld- en geluidsopnamen op www.slingeland.nl.

Ontslag
Vaak is van tevoren niet precies bekend hoe lang u in het ziekenhuis moet blijven. Als u weer naar huis kunt, bespreekt uw behandelend arts dat van tevoren met u en de verpleegkundige.

In de folder 'Weer naar huis' kunt u meer lezen over uw vertrek uit het ziekenhuis. Deze folder is verkrijgbaar op de verpleegafdeling. Ook kunt u de folder printen van onze website www.slingeland.nl.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 621-mrt 22