Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Cardiologie

Poliklinische hartrevalidatie

Poliklinische hartrevalidatie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

De cardioloog of verpleegkundig specialist cardiologie kan u verwijzen naar de poliklinische hartrevalidatie. Mogelijk bent u tijdens uw opname in het ziekenhuis al gestart met hartrevalidatie. Het is van belang dat u hiermee doorgaat als u weer thuis bent. Daarom bieden we u de mogelijkheid om een poliklinische hartrevalidatieprogramma in het ziekenhuis te volgen.

Ook als u niet opgenomen bent geweest, kan de cardioloog of verpleegkundig specialist u adviseren het poliklinische hartrevalidatieprogramma te volgen.

In deze folder vindt u informatie over de poliklinische hartrevalidatie.

Hartrevalidatie

Hartrevalidatie heeft enerzijds als doel u te ondersteunen bij uw herstel, anderzijds om u te helpen om (opnieuw) een gezonde en actieve leefstijl te ontwikkelen. U leert omgaan met uw hartklachten, angsten en onzekerheden. Ook uw omgeving ervaart mogelijk de gevolgen van uw situatie. U heeft misschien vragen over uw leefwijze, stoppen met roken, voeding, seksualiteit, omgaan met stress, werkhervatting, enzovoort.

Via poliklinische hartrevalidatie krijgen u en uw partner/naaste advies en ondersteuning om in uw leven weer de juiste balans te vinden. Een goed herstel is echter niet alleen afhankelijk van het aangeboden programma maar vooral ook van uw eigen inzet en motivatie.

Persoonlijk intakegesprek

Wij proberen het hartrevalidatieprogramma zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke situatie en mogelijkheden. Daarom heeft u eerst een intakegesprek met de coördinator hartrevalidatie. U kunt uw partner/naaste meenemen naar dit gesprek. Tijdens het intakegesprek bespreekt de coördinator aan de hand van de door u ingevulde vragenlijst(en) en uw verdere inbreng wat u wilt en kunt bereiken met de hartrevalidatie. Ook worden leefstijladviezen met u besproken. De coördinator neemt de programma's met u door en overlegt welke programma(s) het beste bij uw doelen aansluiten. Hierna worden eventueel vervolgafspraken voor u gemaakt.

Hartrevalidatieprogramma

Het revalidatieprogramma bestaat uit verschillende onderdelen. U bepaalt samen met de coördinator aan welke programma’s u gaat deelnemen. U kunt één of meerdere programma’s volgen.

Informatieprogramma

Dit programma bestaat uit drie afzonderlijke voorlichtingsvideo's. Elke video wordt verzorgd door een deskundige van een ander vakgebied. De deskundigen geven u kennis en inzicht in de aard van de ziekte, de risicofactoren, gezonde voeding en de psychosociale problemen die een hartziekte met zich mee kan brengen.

DeskundigeOnderwerp
De diëtist:Praktische voedingsadviezen, gezonde voeding, eet- en drinkgewoonten. Soorten vet en cholesterol, zoutgebruik en overgewicht.
De psycholoog:Geeft uitleg over de psychologische risicofactoren en gevolgen van hart- en vaatziekten. Hierbij komen onder andere de rol van stress en gevoelens van angst en somberheid aan bod.
De cardioloog:Medische achtergronden, behandelmethoden, risicofactoren en soorten medicijnen.

Als u deze voorlichtingsvideo's wilt volgen, worden deze na de intake klaargezet in Mijn Slingeland of naar u gestuurd via e-mail.

Bewegingsprogramma (FIT)

(Cardio)fysiotherapeuten leiden het bewegingsprogramma. Dit programma bestaat uit lichamelijke training. Dit programma vindt in groepsverband plaats. Tijdens de eerste training bepaalt de fysiotherapeut samen met u aan welke doelen u wilt gaan werken.

Door het weer beoefenen van uw sport of het oppakken van andere activiteiten kunt u:De programma's worden op verschillende inspanningsniveaus gegeven. Een poliklinische fietstest is nodig om uw niveau te bepalen. U oefent gedurende een aantal weken 2 keer per week (op vaste dagen en tijden). Iedere training duurt ongeveer 60 minuten.

Tijdens één van de bewegingsbijeenkomsten ervaart u ook wat ontspanningsoefeningen voor u kunnen betekenen. U krijgt één proefles ontspanning (AOT) aangeboden.

Ontspanningsprogramma (AOT)

(Cardio)fysiotherapeuten leren u hoe u beter om kunt gaan met spanning en bepaalde klachten. Ademhalingsoefeningen en lichamelijke bewustwording staan hierbij centraal. Dit programma volgt u in klein groepsverband.

U oefent 1 keer per week 1 uur (op een vaste dag en tijd), gedurende 5 weken.

Wilt u zowel het bewegingsprogramma als het ontspanningsprogramma volgen? Dan volgt u eerst het bewegingsprogramma. Het is niet mogelijk om alleen het ontspanningsprogramma te volgen.

Psycho-Educatieve Preventie module (PEP-module)

De PEP-module wordt verzorgd door de afdeling Medische Psychologie. Deze module is gericht op het omgaan met stress en herstel van het emotionele evenwicht, zodat u uw normale dagelijkse leven zo goed mogelijk kunt oppakken. Hierbij komt ook het omgaan met gevoelens van angst en somberheid aan bod. De module bestaat uit vijf bijeenkomsten in groepsverband. Voorafgaand aan de module vindt een individueel gesprek plaats met de psycholoog. Meer informatie over de PEP-module vindt u in de folder ‘Hartevalidatie: Psycho-Educatieve Preventie module (PEP-module)’ Om deel te kunnen nemen aan de PEP-module, heeft u een verwijzing nodig van de coördinator hartrevalidatie.

Verzekering

De zorgverzekeraars vergoeden deelname aan het hartrevalidatieprogramma vanuit de basisverzekering. Het vervoer naar het ziekenhuis om de hartrevalidatieprogramma's te volgen en de parkeerkosten worden niet vergoed.

Stoppen met roken

Roken vergroot de kans op hartklachten. De kans dat u opnieuw hartklachten krijgt, is veel kleiner als u stopt met roken. Als u advies en begeleiding nodig hebt bij het stoppen, dan kunt u terecht bij de polikliniek Stoppen-met-roken. Met een verwijzing van uw huisarts, specialist of coördinator hartrevalidatie, kunt u een afspraak maken via het secretariaat van de polikliniek Longgeneeskunde. Deze is van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 63. Mailen kan ook: stoprokenpoli@slingeland.nl.

Vragen

Tijdens de hartrevalidatieprogramma's zijn er voldoende mogelijkheden om antwoord te krijgen op vragen die u heeft. Als u vragen heeft, dan kunt u ook contact opnemen met de coördinator van het hartrevalidatieteam. De coördinator is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur op telefoonnummer (0314) 32 93 22. U kunt ook een e-mail sturen naar: hartrevalidatie@slingeland.nl.

Meer informatie

Onderstaande organisaties bieden goede informatie over hartaandoeningen en/of een gezonde leefwijze.

De Nederlandse Hartstichting

Heeft een speciale informatielijn waar mensen met een hartziekte en hun naasten terecht kunnen met vragen. Telefoonnummer 0900-3000 300 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur. Website: www.hartstichting.nl.

Harteraad

Is een patiëntenorganisatie van en voor mensen met een hart- of vaatziekte. Zij geven informatie en voorlichting over hart- en vaatziekten, organiseren regionale en landelijke contact- en informatiedagen en verspreiden informatiefolders en brochures. Telefoonnummer: (088) 11 11 600. Website: www.harteraad.nl.

Trimbos-instituut

Is het landelijk kenniscentrum voor onder andere stoppen met roken. Telefoonnummer: (0900) 19 95 (€ 0,10 ct p/m).
Website: www.rokeninfo.nl.

Het Voedingscentrum

Heeft verschillende folders en brochures over gezonde voeding en voeding voor mensen met hart- en vaatziekten. Telefoonnummer: (070) 306 88 88 (maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren). Website: www.voedingscentrum.nl.

Op de website van het ziekenhuis, www.slingeland.nl, staan folders over (cardiologische) aandoeningen, onderzoeken en behandelingen.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 1071-feb-24