Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde
Oogheelkunde

Strabismusoperatie bij kinderen

Strabismusoperatie bij kinderen

Scheelzienoperatie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Binnenkort wordt uw kind geopereerd aan de ogen. Tijdens deze operatie wordt het scheelzien (strabismus) bij uw kind zoveel mogelijk verholpen. De oogarts en orthoptist hebben u uitleg gegeven over deze ingreep. In deze folder vindt u meer informatie over de strabismusoperatie. In de folder 'Uw kind in het Slingeland Ziekenhuis' vindt u adviezen over de voorbereiding van uw kind op de operatie en over de gang van zaken op deze dag.

Scheelzien

Scheelzien of strabismus houdt in dat beide ogen niet in dezelfde richting kijken. Er bestaan verschillende vormen van scheelzien. In de folder 'Scheelzien' vindt u hier meer informatie over.

Strabismusoperatie

Vaak is het mogelijk om strabismus met een operatie te corrigeren. Het doel van de operatie is om de oogstand te verbeteren en daarmee de eventuele klachten van de afwijkende oogstand te verminderen. In sommige gevallen wordt de samenwerking tussen de ogen beter door een operatie.

Een strabismusoperatie is een operatie aan de spieren die voor de oogbewegingen zorgen. De hersenen en de ogen zorgen samen voor het recht kunnen zien.

Voorbereiding op de operatie

Voor de operatie gelden de volgende voorbereidingen:

Afspraak op het pre-operatief spreekuur in combinatie met kinderdagverpleging

Als de voorbereiding op de operatie van uw kind in het ziekenhuis plaatsvindt, heeft uw kind een afspraak op het pre-operatief spreekuur bij de kinderdagverpleging. U en uw kind hebben dan een gesprek met de apothekersassistent en de anesthesioloog. De apothekersassistent neemt het medicijngebruik van uw kind met u door. Neem voor deze afspraak altijd een actueel medicatieoverzicht mee. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek. De anesthesioloog bespreekt met u op welke manier uw kind verdoofd wordt tijdens de operatie en welke medicijnen (tijdelijk) niet gebruikt mogen worden.

Meer informatie over de manier van verdoven vindt u in de folder Anesthesie. Deze folder staat voor u klaar in de Mijn Slingeland omgeving van uw kind. Hier vindt u ook een instructievideo over de pre-operatieve voorbereiding.

De voorbereiding op de ziekenhuisopname van uw kind en eventuele nazorg ontvangt u digitaal via Mijn Slingeland, of er wordt een telefonische afspraak met u gemaakt.

Verloop van de operatie

Een strabismus operatie is een dagbehandeling. Het is zelden nodig om na de operatie een nacht in het ziekenhuis te blijven.
De operatie vindt plaats onder algehele verdoving (narcose) en duurt ongeveer 60 minuten.

De oogarts verplaatst de oogspieren zodat de balans tussen de ogen verandert. Omdat de spiertjes aan de buitenkant van de oogbol zitten, hoeft de arts niet in de oogbol zelf te opereren. Vaak is één operatie voldoende om een rechte oogstand te krijgen, soms zijn er meer operaties nodig. De oogstand kan namelijk nog veranderen in de loop van de tijd.

Narcose

Kinderen tot zes jaar krijgen in principe narcose door middel van een kapje. Kinderen ouder dan zes jaar mogen hun voorkeur aangeven voor een kapje of een prikje. De manier waarop de narcose wordt toegediend is besproken tijdens het pre-operatief spreekuur.

Infuus

Uw kind krijgt tijdens de operatie een infuus in de hand of arm. Dit is een dun slangetje in een bloedvat (een venflon) dat via een lange slang verbonden is met een vloeistofzak. Om de hand/arm waar de venflon in zit, doet de kinderverpleegkundige een verbandje. Na de operatie blijft de venflon in de hand of arm zitten om eventueel een snelwerkende pijnstilling toe te dienen.

Misselijkheid

Veel kinderen zijn misselijk na de operatie. Om dit te voorkomen krijgt uw kind voor de operatie een zetpil tegen de misselijkheid.

Na de operatie

De oogarts komt meestal direct na de operatie bij u in de wachtruimte van de uitslaapkamer. Hier vertelt de arts hoe de operatie is verlopen.

Na de operatie zijn de ogen van uw kind rood en gevoelig. Soms heeft uw kind moeite met het openhouden van de ogen. Daarnaast kan er wat bloederig vocht uit de ogen en/of neus komen. Ook kunnen de ogen wat trekkerig aanvoelen en kunnen de oogleden van uw kind wat opgezet zijn. Dit is normaal. Meestal verdwijnen deze klachten na een paar dagen vanzelf.

Uw kind kan de eerste paar dagen dubbelzien doordat de ogen aan de nieuwe oogstand moeten wennen. Hierbij kan uw kind wat oriëntatieproblemen hebben, bijvoorbeeld naast een stoel gaan zitten of tegen iets oplopen. Dit verdwijnt meestal na een paar dagen vanzelf.

Naar huis

Als alles goed gaat mag uw kind twee uur na terugkomst op de afdeling naar huis. De kinderverpleegkundige verwijdert de venflon bij uw kind voordat hij/zij naar huis gaat.
U heeft al een afspraak bij de orthoptist binnen een week na de operatie. De orthoptist controleert dan op de polikliniek Oogheelkunde de ogen van uw kind.

Weer thuis


Eten en drinken

Thuis mag uw kind voorzichtig weer eten en drinken (vla, yoghurt, beschuit). Gaat dit goed, dan kan uw kind weer gewoon eten en drinken. Bij aanhoudende misselijkheid is het verstandig de volgende dag de huisarts te raadplegen.

Oogdruppels

Start bij thuiskomst met de oogdruppels bij uw kind volgens de gebruiksaanwijzing. Gebruik de oogdruppels tot een week na de operatie. Als het oog erg rood is gebruikt u de oogdruppels tot twee weken na de operatie. De oogdruppels zorgen ervoor dat ontstekingen worden tegengegaan.

Soms geeft de oogarts nog extra zalf mee voor na de operatie. Deze zalf kunt u 's avonds gebruiken in plaats van een oogdruppel.

Oogoefeningen

Om zo goed mogelijk effect te hebben van de operatie, is het van belang dat u na de operatie oogoefeningen doet met uw kind. Deze worden voor de operatie aan u en uw kind uitgelegd door de orthoptist.

Overige adviezen

Om de ogen van uw kind goed te laten genezen, raden wij u aan om thuis onderstaande adviezen op te volgen:

Naar school

Zodra uw kind zich goed voelt mag hij/zij weer naar school. In verband met infectiegevaar is spelen in de zandbak en zwemmen de eerste drie weken niet toegestaan. Uw kind mag wel gewoon naar buiten.

Problemen/vragen na de operatie

Heeft u naar aanleiding van de operatie vragen of heeft uw kind medische zorg nodig, neemt u dan contact op met het secretariaat van de polikliniek Oogheelkunde, bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 96 14. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts via (0314) 32 99 11.

Indien het behandeltraject in het ziekenhuis al is beëindigd, dan kunt u met vragen en problemen contact opnemen met uw huisarts.

Resultaat van de operatie

Het resultaat van de operatie is nooit helemaal te voorspellen. De spieren en het aansturen van de spieren werkt bij iedereen iets anders.

Heel soms heeft de operatie te weinig effect. Het oog wijkt nog steeds af, maar iets minder erg. Soms heeft de operatie te veel effect. Dit betekent dat het scheelzien na de operatie doorschiet naar de andere kant. Dit kan snel na de operatie duidelijk worden, maar kan ook een paar maanden duren.

Het resultaat van een operatie is pas volledig te beoordelen na drie maanden. Mocht het resultaat van de operatie niet voldoende zijn, kan de orthoptist een aanvullende operatie adviseren.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan voordat uw kind wordt opgenomen. U kunt hiervoor bellen met de medewerkers van de polikliniek Oogheelkunde. Zij zijn op werkdagen van 09.00 tot 16.00 bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 96 14.

Nederlandse Vereniging van Orthoptisten (NVvO)

Wilt u meer weten over orthoptische aandoeningen? Op de website van de Nederlandse Verenigingen van Orthoptisten vindt u meer informatie: www.orthoptie.nl.

Hoe gaan wij om met vertrouwelijke gegevens van uw kind
Zodra uw kind in het ziekenhuis komt, leggen wij persoonlijke gegevens over hem/haar digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die uw kind behandelt en de zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn mogen deze gegevens inzien. U mag de gegevens van uw kind inzien als uw kind jonger is dan 12 jaar. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan moet uw kind hiervoor toestemming geven.

Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', vraag ernaar bij uw zorgverlener). De kinderartsen vinden dat ook artsen die werkzaam zijn bij het consultatiebureau alle belangrijke medische informatie over uw kind moeten hebben. Deze informatie wordt daarom standaard doorgestuurd aan de arts van het consultatiebureau en zo nodig de schoolarts. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat mondeling én schriftelijk kenbaar maken bij de kinderarts die uw kind behandeld.

Daarnaast kunnen de huisarts, de huisartsenpost en de apotheker een samenvatting van de medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).


Foldernummer: 740-feb-24