Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde

Synacthen-test bij kinderen

Synacthen-test bij kinderen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Binnenkort krijgt uw kind een synacthen-test. Met deze test doen we onderzoek naar de werking van de bijnieren. In deze folder leest u wat u en uw kind van deze test kunnen verwachten.

Cortisol tekort

De bijnieren liggen als kapjes boven op de nieren. De buitenste laag van de bijnier heet de bijnierschors. Deze produceert verschillende hormonen, waaronder het hormoon cortisol. Cortisol zorgt er onder andere voor dat de bloeddruk en het bloedsuikergehalte van uw kind op peil blijven. De bijnierschors maakt cortisol dankzij het hormoon ACTH. ACTH wordt gemaakt en afgegeven door de hypofyse. De hypofyse is een klein orgaan in de hersenen. Soms neemt de werking van de bijnierschors af, dan ontstaat er een tekort aan cortisol.

Synacthen-test

Met een synacthen-test kan worden onderzocht of het lichaam van uw kind voldoende cortisol aanmaakt. Tijdens deze test wordt via het infuus synacthen toegediend. Synacthen is kunstmatig ACTH. Synacthen stimuleert de bijnierschors om tijdelijk extra cortisol af te geven.

Indien uw kind voldoende cortisol kan aanmaken, stijgt de hoeveelheid cortisol na toediening van synacthen. Bij kinderen met een tekort aan cortisol, verandert de hoeveelheid cortisol niet of nauwelijks na toediening van het medicijn.

Voorbereiding

Uw kind heeft geen speciale voorbereiding nodig voor het onderzoek. Hij/zij mag vooraf en tijdens de test eten en drinken. Dagelijkse medicijnen kunnen gewoon ingenomen worden.

Opname

Uw kind verblijft voor deze test een ochtend in het Slingeland Ziekenhuis. U blijft gedurende het hele onderzoek bij uw kind.

Kleding

Zorg dat uw kind op de dag van het onderzoek gemakkelijk zittende kleding draagt.

Ziek of kinderziektes

De test kan niet doorgaan als uw kind:
Neemt u in bovenstaande gevallen contact op met de kinderafdeling, telefoonnummer (0314) 32 92 96.

Meenemen

Neem eventueel muziek, iPad/tablet of een boek mee, waar uw kind zich tijdens de test mee kan vermaken.

Uw kind voorbereiden

Om uw kind voor te bereiden op het onderzoek, kunt u uw kind vertellen dat:

Verloop van het onderzoek

Op de kinderafdeling krijgt uw kind aan de binnenkant van beide ellebogen of op de handen een pleister met verdovende zalf aangebracht. Na het inwerken van deze zalf, brengt de kinderverpleegkundige of de kinderarts in de behandelkamer een infuusnaald in de arm of in de hand. Er wordt dan ook wat bloed afgenomen. Daarna krijgt uw kind via het infuus het medicijn synacthen toegediend.

Na het toedienen van het medicijn, neemt de kinderverpleegkundige op verschillende tijdstippen bloed af om de hoogte van het cortisol te bepalen. Deze bloedafname gebeurt via een apart kraantje dat aan de infuusslang is gekoppeld.

Tijdens de test ligt uw kind op bed. Na afloop van de test verwijdert de kinderverpleegkundige het infuus.

De test duurt ongeveer 1,5 uur. Inclusief voorbereiding verblijft uw kind in totaal ongeveer 2,5 uur in het ziekenhuis.

Na de test

Na de test geef de kinderverpleegkundige aan wanneer u met uw kind naar huis kan gaan.

Bijwerkingen

Synacthen heeft geen bijwerkingen.

Uitslag

De behandelend kinderarts bespreekt met u de uitslag van de test tijdens een (telefonische) afspraak. Na het onderzoek wordt hiervoor een afspraak gemaakt. Het kan 2 weken duren voordat de uitslag van de test bekend is.

Vragen

Heeft u nog vragen na het lezen van deze folder? Neem dan contact op met de secretaresse van de polikliniek Kindergeneeskunde, telefoonnummer (0314) 32 95 92.

Hoe gaan wij om met vertrouwelijke gegevens van uw kind
Zodra uw kind in het ziekenhuis komt, leggen wij persoonlijke gegevens over hem/haar digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die uw kind behandelt en de zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn mogen deze gegevens inzien. U mag de gegevens van uw kind inzien als uw kind jonger is dan 12 jaar. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan moet uw kind hiervoor toestemming geven.

Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', vraag ernaar bij uw zorgverlener). De kinderartsen vinden dat ook artsen die werkzaam zijn bij het consultatiebureau alle belangrijke medische informatie over uw kind moeten hebben. Deze informatie wordt daarom standaard doorgestuurd aan de arts van het consultatiebureau en zo nodig de schoolarts. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat mondeling én schriftelijk kenbaar maken bij de kinderarts die uw kind behandeld.

Daarnaast kunnen de huisarts, de huisartsenpost en de apotheker een samenvatting van de medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).
Foldernummer: jan 24