Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde

Open provocatietest en/of introductie

Open provocatietest en/of introductie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Binnenkort krijgt uw kind een open provocatietest. Met deze test kunnen we nagaan of uw kind een allergie voor een bepaald voedingsmiddel heeft. In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

Waarom dit onderzoek?

Dit kan zijn omdat:
Met een open provocatietest kan een allergie worden vastgesteld of uitgesloten. Een bloedonderzoek of huidtest kunnen niet met zekerheid een allergie vaststellen.

Provocatietest

De provocatietest vindt plaats op de kinderafdeling in het Slingeland Ziekenhuis. Uw kind wordt ’s ochtends opgenomen en kan meestal in de loop van de middag weer naar huis. Tijdens de opname krijgt uw kind het betreffende voedingsmiddel toegediend. De kinderverpleegkundige observeert nauwkeurig hoe uw kind op de voeding reageert.

Voor het geven van het voedingsmiddel kan er gekozen worden voor verschillende vormen. Bij noten kan bijvoorbeeld worden gekozen voor hele noten of notenpasta. Het voedingsmiddel kan eventueel worden gemengd met appelmoes of met eigen voeding. Dit is onder andere afhankelijk van de leeftijd van uw kind en van de reactie die de kinderarts verwacht. Van tevoren spreekt de kinderarts met u af hoe de test wordt uitgevoerd.

Datum en tijdstip van de test en de uitslag

Voor de provocatietest wordt u samen met uw kind verwacht bij de balie van de kinderafdeling (B0). De test zal plaatsvinden op ............................................ om 08.30 uur.

De arts bespreekt de testuitslagen met u op ............................................. om ................. uur.

Voorbereiding

Het is belangrijk dat u zich als volgt op het onderzoek voorbereidt:

Medicijnen

Eczeem

Eczeem moet goed onder controle zijn. Hormoonzalf mag gebruikt worden tot avond voor de testdag.

Hooikoorts

Hooikoorts mag niet actief zijn. Neusspray mag gebruikt blijven worden.

Kinderziektes

Uw kind is niet ziek en heeft recent geen contact gehad met kinderziektes.

Vaccinaties

Uw kind mag geen vaccinaties 1 week voor en/of na het onderzoek krijgen.

Allergische reactie

Als er afgelopen maanden een allergische reactie heeft plaatsgevonden op een voedingsmiddel waarvan de arts nog niet op de hoogte is, geef dit dan aan bij de verpleegkundige of de arts.

Crème of zalf

Smeer uw kind op de dag van het onderzoek niet in met hormoonzalf of andere zalf/olie. Tenzij u dit met de kinderarts heeft afgesproken.

Eten en drinken

Het is belangrijk dat uw kind tijdens het onderzoek de testvoeding goed eet/drinkt. Geef uw kind daarom de ochtend van het onderzoek een licht ontbijt, qua hoeveelheid de helft van wat u uw kind normaal geeft. Bijvoorbeeld een beschuitje met jam zonder boter. Geef geen volle melkproducten, kaas of vette vleeswaren.

Wat neemt u mee

Neem eventueel een knuffel, slaapzakje, speen en/of eigen drinkfles mee. In overleg met de arts kunt u eigen potjes voeding meenemen. Uw kind moet dit al eerder zonder problemen hebben gegeten.

U kunt voor uzelf lunch van thuis meenemen of anders tegen betaling lunchen op de verpleegafdeling. U koopt de maaltijdbonnen bij de receptie in de centrale hal.

Waar meldt u zich

Op de dag van het onderzoek meldt u zich met uw kind op de afgesproken tijd op de kinderafdeling B0.

Het onderzoek

De kinderverpleegkundige die voor uw kind zorgt, verwelkomt u op de afdeling. Hij/zij controleert zo nodig eerst de temperatuur, bloeddruk, hartslag en ademhaling van uw kind. Ook neemt de kinderverpleegkundige een korte vragenlijst met u door. Nadat de kinderarts of de arts-assistent de huid heeft beoordeeld en naar de longen heeft geluisterd, begint de test.

Ongeveer elk halfuur krijgt uw kind een beetje meer voeding. In totaal ongeveer 6 tot 8 keer.
Het is belangrijk dat u alle reacties die u bij uw kind ziet, meldt bij de verpleegkundige. Tijdens het onderzoek mag uw kind water of thee zonder suiker en/of melk drinken. Uw kind mag zonder overleg niets anders eten of drinken. Als uw kind geen reactie krijgt, mag hij/zij 2 uur na de laatste testvoeding naar huis. Krijg uw kind wel een reactie, dan mag hij/zij 4 uur na de laatste medicatie naar huis.

Na het onderzoek

Heel af en toe is er thuis nog sprake van een allergische reactie. De heftigste reacties treden binnen 2 uur na inname van de testvoeding op. Bij optredende reacties kunt u altijd contact met ons opnemen.

Mogelijke reacties tijdens het onderzoek

We vinden het belangrijk dat uw kind zo min mogelijk last heeft van eventuele reacties op de voeding. Daarom starten we met een kleine hoeveelheid en bouwen dit langzaam op.

De volgende reacties kunnen optreden bij een allergie:

Als uw kind tijdens de test klachten krijgt die passen bij de allergie, dan wordt de test gestopt. Er bestaat een kleine kans dat er een heftige reactie optreedt. Omdat de test in het ziekenhuis plaatsvindt, kan deze reactie meteen worden behandeld. Soms brengt de arts uit voorzorg een infuus in bij uw kind.

Uitslag van het onderzoek

De uitslag van de test wordt aan het einde van de opname besproken of tijdens een telefonische afspraak binnen enkele dagen na de test. Wanneer er geen sprake is van een allergie mag uw kind gewoon het geteste voedingsmiddel gaan eten. Het is dan belangrijk om hier zo snel mogelijk mee te beginnen, om allergie later te voorkomen.

Wanneer er wel een reactie heeft plaatsgevonden, dan bespreekt de kinderarts met u of een aanpassing van het dieet nodig is en of uw kind medicatie krijgt voorgeschreven.

Vragen

Bij vragen, twijfel en/of optredende reacties thuis kunt u altijd contact met ons opnemen. Binnen kantooruren kunt u de polikliniek Kindergeneeskunde bellen op telefoonnummer (0314) 32 95 92. Buiten kantooruren kunt u bellen met de kinderafdeling op telefoonnummer (0314) 32 92 96.

Hoe gaan wij om met vertrouwelijke gegevens van uw kind
Zodra uw kind in het ziekenhuis komt, leggen wij persoonlijke gegevens over hem/haar digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die uw kind behandelt en de zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn mogen deze gegevens inzien. U mag de gegevens van uw kind inzien als uw kind jonger is dan 12 jaar. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan moet uw kind hiervoor toestemming geven.

Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', vraag ernaar bij uw zorgverlener). De kinderartsen vinden dat ook artsen die werkzaam zijn bij het consultatiebureau alle belangrijke medische informatie over uw kind moeten hebben. Deze informatie wordt daarom standaard doorgestuurd aan de arts van het consultatiebureau en zo nodig de schoolarts. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat mondeling én schriftelijk kenbaar maken bij de kinderarts die uw kind behandeld.

Daarnaast kunnen de huisarts, de huisartsenpost en de apotheker een samenvatting van de medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).Foldernummer: 2293-dec 23