Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Slaapcentrum Slingeland
Keel-, neus- en oorheelkunde
Longziekten
Neurologie

Polysomnografie in het ziekenhuis

Polysomnografie in het ziekenhuis

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Met u is afgesproken dat de polysomnografie (PSG) in het ziekenhuis plaatsvindt. Een polysomnografie is een onderzoek, waarbij tijdens de slaap allerlei gegevens worden geregistreerd. In deze folder vindt u informatie over dit onderzoek en de opname.

Polysomnografie
Het doel van een polysomnografie is om de oorzaak van uw slaap- of vermoeidheidsproblemen te achterhalen. Bij een polysomnografie wordt u één nacht in het ziekenhuis opgenomen.

Nadat uw arts het onderzoek met u besproken heeft, krijgt u van de secretaresse een brief of e-mail met de datum en tijd van uw opname en een uitnodiging voor de groepsvoorlichting.

Groepsvoorlichting
De groepsvoorlichting vindt vrijwel iedere week plaats via een Zoom meeting. Een OSAS (Obstructief Slaap Apneu Syndroom)-consulent die naast slaapapneu ook deskundig is op het gebied van snurken en andere slaapstoornissen, geeft u informatie over slaapproblemen en mogelijke behandelingen. Verder vertelt de OSAS-consulent wat u kunt verwachten van de opname en de polysomnografie. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen en kunt u ervaringen uitwisselen met medepatiënten.

Overlegt u met de secretaresse welke datum u het beste uitkomt.

Voorbereidingen
Het is belangrijk dat u thuis een aantal voorbereidingen treft: Wat neemt u mee
Op de dag van de opname neemt u het volgende mee naar het ziekenhuis: Parkeren
Op de dag van het onderzoek, reserveren wij voor u (of uw begeleider) een parkeerplaats dichtbij de ingang van het ziekenhuis. Rijdt u het parkeerterrein op en neem op de rotonde de eerste afslag rechts. Op dit terrein is een parkeerplaats gereserveerd voor slaaponderzoek. U herkent deze parkeerplaats aan een wit bord. U krijgt een parkeerkaart van ons thuisgestuurd. Deze plaatst u goed zichtbaar op het dashboard van de auto. Zo weten wij dat u bevoegd bent om op de gereserveerde parkeerplaats te parkeren. Let op: parkeren is niet gratis.

Waar meldt u zich
Op de dag van de opname meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de functieafdeling Neurologie (eerste etage, route 62). Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.

Het onderzoek
Tijdens het onderzoek registreren we het volgende bij u: de slaapduur, de diepte van de slaap, spieractiviteit, lichaamshouding, geluid van (eventueel) snurken, uw hartritme, uw buik- en borstademhaling, het zuurstofgehalte in uw bloed en de luchtstroom bij het in- en uitademen.

Aan de hand van uw klachten, kan de arts ook een nachtelijke video-opname met u afspreken.

Meetinstrumenten

Op de functieafdeling plaatst de klinisch neurofysiologisch laborant dopjes (elektroden) en andere meetinstrumenten op uw lichaam.

De laborant bevestigt het volgende:
  • elektroden op uw hoofd, rondom uw ogen en onder uw kin. Hiermee worden de slaapduur en de diepte van uw slaap bepaald.
  • elektroden op uw benen. Deze elektroden meten de spieractiviteit.
  • banden om uw buik en borst. Deze banden meten uw buik- en borstademhaling.
  • ECG-stickers op uw borst. Hiermee wordt uw hartritme geregistreerd.
  • sensoren onder uw neus. Hiermee wordt de luchtstroom bij het in- en uitademen vastgelegd.
  • een microfoontje op uw hals. Dit microfoontje legt het geluid van (eventueel) snurken vast.
  • een sensor aan uw vinger. Deze sensor meet het zuurstofgehalte in uw bloed.
Bij het plaatsen van de elektroden op het hoofd meet de laborant van tevoren de plaats uit en geeft deze aan met een potloodstreepje op de huid. De elektroden worden met klei of stukjes tape vastgeplakt op uw huid. De meetinstrumenten zijn verbonden met een recorder. De recorder slaat alle informatie op. De recorder wordt met een band om uw buik bevestigd, zodat u mobiel blijft.

Alle meetinstrumenten worden goed bevestigd. U hoeft niet bang te zijn dat deze losgaan tijdens het slapen. Na het bevestigen van alle meetinstrumenten, wordt u naar de verpleegafdeling gebracht.
's Nachts
's Nachts ligt u alleen op een kamer. Zo wordt u niet gestoord door medepatiënten. Bij uw bed is een 'bel' aanwezig. Hier kunt u op drukken als u 's nachts hulp nodig mocht hebben van een verpleegkundige.

De volgende ochtend
De volgende ochtend om 08.15 uur wordt u weer verwacht op de functieafdeling Neurologie. De laborant verwijdert de elektroden en andere meetinstrumenten. Als u dat wilt, kunt u op de afdeling ontbijten. Als u liever direct naar huis gaat, mag dat ook.

De uitslag

In een gezamenlijk overleg (multidisciplinair overleg) beoordelen de verschillende specialisten van het Slaapcentrum de uitkomst van uw slaaponderzoek. Met deze bevindingen kan de oorzaak van uw klachten worden achterhaald.

De uitslag krijgt u van één van de specialisten waarmee u een afspraak heeft of krijgt op het Slaapcentrum (longarts, neuroloog of KNO-arts). De secretaresse belt u de dag na het gezamenlijk overleg om deze afspraak te maken. De specialist bespreekt dan wat er aan uw klachten te doen is.

Website
Het Slaapcentrum van het Slingeland Ziekenhuis heeft een eigen kenniscentrum: https://slaapcentrum.slingeland.nl. Op deze website vindt u onder andere informatie over specialisten, ziekte/aandoeningen, onderzoeken en behandelingen.

Vragen
Heeft u vragen over uw opname of het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met het Slaapcentrum Slingeland. Het secretariaat is op werkdagen van 08.30 tot 16.30 bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 20.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 1666-feb-24