Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde

Polikliniek Kindergeneeskunde

Polikliniek Kindergeneeskunde

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Welkom op de polikliniek Kindergeneeskunde. In deze folder leest u hoe een bezoek op de polikliniek verloopt, hoe u een afspraak voor controle kunt maken en voor welke vragen u contact met ons kunt opnemen.

Afspraak maken

Wanneer u een afspraak wilt maken op de polikliniek Kindergeneeskunde, dan kan dat alleen als u bent doorverwezen door uw huisarts of specialist. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met medewerkers van de polikliniek Kindergeneeskunde op telefoonnummer: (0314) 32 95 92. De medewerkers van de polikliniek zijn bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Verhinderd

Als u op het afgesproken tijdstip bent verhinderd, neemt u dan tijdig contact op met de polikliniek Kindergeneeskunde op bovengenoemd telefoonnummer.

Route

U vindt de polikliniek Kindergeneeskunde op de begane grond. Vanaf de hoofdingang volgt u routenummer 114.

Wat neemt u mee bij uw polikliniekbezoek

U neemt mee:

Medewerkers


Kinderartsen

De kinderartsen houden zich bezig met het behandelen van kinderen in de leeftijd van 0 tot ongeveer 16 jaar. Daarbij gaat het niet alleen om zieke kinderen, maar ook om groei en ontwikkelingsproblemen bij kinderen. De kinderartsen van het Slingeland Ziekenhuis zijn werkzaam op de kinderafdeling, de kinderdagverpleging en de kraamafdeling (verpleegafdeling B2). Daarnaast zijn zij vooral werkzaam op de polikliniek Kindergeneeskunde.

Co-assistenten

Co-assistenten zijn artsen in opleiding. Zij hebben hun theorie al afgesloten. Wij bieden co-assistenten de kans om hier nieuwe patiënten te zien. Bij uw eerste polikliniekbezoek is het mogelijk dat een co-assistent uw kind eerst onderzoekt. Na het intake-gesprek zal de kinderarts uiteraard aansluiten om samen alles door te nemen.

Polikliniekassistenten

De polikliniekassistenten wegen en meten kinderen bij hun bezoek aan de polikliniek. Verder plannen zij afspraken in, beantwoorden (telefonische) vragen en zorgen voor de administratieve afhandeling van uw bezoek aan de polikliniek.

Uw bezoek op de polikliniek

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de polikliniekassistent. De assistente weegt en meet uw kind. Daarna neemt u weer plaats in de wachtruimte. Vervolgens haalt de kinderarts u daar op. De kinderarts verricht lichamelijk onderzoek bij uw kind. Daarnaast kan het nodig zijn aanvullende onderzoeken te doen. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld bloedonderzoek, urineonderzoek of röntgenonderzoek.

Langdurige onderzoeken waarbij het nodig is uw kind in het ziekenhuis op te nemen, gaan in samenwerking met de kinderafdeling B0. Er zijn fotoboeken beschikbaar die u met uw kind kunt inkijken om uw kind voor te bereiden op het onderzoek of de opname. (Een pedagogisch medewerker zal dit tijdens de opname ook doen). De polikliniekassisent plant voor u de onderzoeken en, zo nodig, de ziekenhuisopname in.

Afspraak voor controle

Een afspraak voor controle maakt u bij de polikliniekassistent aan de balie van de polikliniek.

Uiteraard kunt u ons ook bellen. Voor het maken van een vervolgafspraak kunnen wij u het snelst te woord staan als u belt tussen 09.00 en 11.00 uur of tussen 13.30 en 16.30 uur.

Recepten

Herhaalrecepten kunt u bestellen via onze receptenlijn. Als u uw bestelling vóór 12.00 uur inspreekt, liggen de medicijnen de volgende werkdag na 16.00 uur klaar bij uw apotheek. Onze receptenlijn is bereikbaar via telefoonnummer (0314) 32 95 92, bij het intoetsen van een '0' wordt u doorgeschakeld naar de receptenlijn.

Vragen

U kunt telefonisch contact met ons opnemen als u:

Let op

Als u vragen heeft over andere klachten dan de klacht of ziekte waarvoor uw kind bij ons onder behandeling is, dan dient u contact op te nemen met uw huisarts. Uw vragen kunnen wij dan niet in behandeling nemen. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur op telefoonnummer: (0314) 32 95 92.

Uw mening telt
Het is voor ons belangrijk om te weten hoe u onze zorgverlening heeft ervaren. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit blijven verbeteren. Regelmatig sturen wij patiënten thuis een vragenlijst toe waarin wij vragen naar hun mening over onze zorgverlening. U ontvangt deze vragenlijst wanneer u een e-mailadres heeft laten registreren bij de balie of in Mijn Slingeland. Daarnaast kunt u uw mening kwijt op het suggestieformulier 'Bent u tevreden? Kan het beter? Uw mening telt!'. Het suggestieformulier is verkrijgbaar op verpleegafdelingen en poliklinieken. Op de website www.slingeland.nl kunt u een digitaal suggestieformulier invullen (ga naar Patiënt > Praktische zaken > Klacht of suggestie).

Wanneer u een klacht heeft, kunt u de folder 'Een klacht, wat zijn de mogelijkheden' raadplegen.

Hoe gaan wij om met vertrouwelijke gegevens van uw kind
Zodra uw kind in het ziekenhuis komt, leggen wij persoonlijke gegevens over hem/haar digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die uw kind behandelt en de zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn mogen deze gegevens inzien. U mag de gegevens van uw kind inzien als uw kind jonger is dan 12 jaar. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan moet uw kind hiervoor toestemming geven.

Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', vraag ernaar bij uw zorgverlener). De kinderartsen vinden dat ook artsen die werkzaam zijn bij het consultatiebureau alle belangrijke medische informatie over uw kind moeten hebben. Deze informatie wordt daarom standaard doorgestuurd aan de arts van het consultatiebureau en zo nodig de schoolarts. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat mondeling én schriftelijk kenbaar maken bij de kinderarts die uw kind behandeld.

Daarnaast kunnen de huisarts, de huisartsenpost en de apotheker een samenvatting van de medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).


Foldernummer: 1750-feb-24