Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Verpleegafdeling B2 Kraamzorg/Verloskunde
Verloskunde

Verpleegafdeling B2 Kraamzorg/Verloskunde

Verpleegafdeling B2 Kraamzorg/Verloskunde

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Welkom
Wij heten u van harte welkom op de kraamafdeling (verpleegafdeling B2). Op deze afdeling bieden wij verpleegkundige zorg tijdens en rondom de bevalling aan zwangere vrouwen, kraamvrouwen en pasgeborenen. Daarnaast verplegen wij op deze afdeling patiënten met een gynaecologische aandoening. Voor hen is een aparte folder gemaakt, zie de folder 'Verpleegafdeling B2 Gynaecologie'.

Onze werkwijze is erop gericht om u zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundige te verplegen. Heeft u vragen, dan kunt u bij haar of hem terecht.

Op onze afdeling zijn niet alleen verpleegkundigen werkzaam, maar ook medewerkers Gastenservice, secretaresses, laboranten, verloskundigen, fysiotherapeuten, verschillende artsen en natuurlijk de gynaecoloog die u behandelt.

Als u, eventueel samen met uw partner, een gesprek wilt hebben met de gynaecoloog die u behandelt, kunt u dit afspreken via de verpleegkundige.

Een overzicht van alle gynaecologen binnen het Slingeland Ziekenhuis vindt u op gynaecologie.slingeland.nl.

De baby

Uw baby staat de gehele dag bij u op de kamer. Als u er toe in staat bent, mag u of uw partner zelf uw kindje verzorgen (onder andere: luier verschonen, temperaturen, in bad doen). De verpleegkundige ondersteunt u hierbij.

Wanneer uw kindje om medische redenen opgenomen blijft in het ziekenhuis, bekijkt de kinderarts of uw kindje samen met u op verpleegafdeling B2 kan verblijven of opgenomen wordt op de afdeling Neonatologie. Dit is afhankelijk van de zorg die uw kind nodig heeft.

Als uw baby op de afdeling Neonatologie verblijft, dan kunt u daar elk moment naar toe. Ook bestaat de mogelijkheid om uw kind te zien op een computer. Boven het wiegje/de couveuse hangt namelijk een camera.

Dagelijks bezoekt de kinderarts uw kind. Bij bijzonderheden zal de kinderarts u persoonlijk op de hoogte brengen.

Uw baby krijgt eigen kleertjes aan. Wij vragen u er op te letten dat de kleertjes niet in de ziekenhuiswas terecht komen.

Comfortkamers
Op afdeling B2 hebben we vier comfortkamers. De eerste nacht na de geboorte kunt u samen met uw partner en uw pasgeboren kindje op de comfortkamer verblijven. Omdat we alle ouders deze mogelijkheid willen bieden, kan het zijn dat u na één nacht wordt overgeplaatst naar een meerpersoonskamer. In overleg kan uw partner ook dan bij u op de kamer slapen.

De afdeling Neonatologie heeft twee comfortkamers. Als uw kindje is opgenomen op de afdeling Neonatologie streven we ernaar dat u samen met uw kindje (en eventueel partner) op een comfortkamer kan verblijven. Dit is afhankelijk van uw situatie en de beschikbaarheid. De verpleegkundige bespreekt dit met u.

Vergoeding
Het verschilt per verzekeraar hoeveel dagen opname in het ziekenhuis u vergoed krijgt. Laat u zich hierover informeren door uw zorgverzekeraar.

Mee-eten
Uw partner mag op de dag van de bevalling gratis mee-eten. Wanneer uw partner blijft slapen op afdeling B2, krijgt hij/zij 's morgens een ontbijt. Uw partner kan ook tegen een vergoeding mee-eten tijdens lunch en avondmaaltijd. De medewerker Gastenservice kan hier meer informatie over geven.

Algemeen Geld en kostbaarheden
Kostbaarheden kunt u beter thuis laten. Bij verlies of diefstal kunt u het ziekenhuis niet aansprakelijk stellen.

Bereikbaarheid

Onze afdeling is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Het telefoonnummer is: (0314) 32 92 81.

Oproepsysteem
Als u hulp nodig heeft van een verpleegkundige of medewerker Gastenservice, kunt u gebruik maken van het oproepsysteem. U heeft hiervoor een afstandsbediening naast uw bed. De rode knop is bedoeld voor het oproepen van een verpleegkundige, bijvoorbeeld als u pijn heeft of naar het toilet moet. De knop met het uitroepteken gebruikt u als u een vraag heeft voor de medewerker Gastenservice, bijvoorbeeld als u iets wilt eten of drinken of uitleg wenst over de televisie.

Bezoek

Na de bevalling is uw partner 24 uur per dag welkom op de afdeling.

Iedere dag tussen 10.00 en 20.00 uur is bezoek welkom op de verpleegafdeling. Op de verloskamer is geen bezoek mogelijk.

Ons advies is om de hoeveelheid bezoek te beperken. We adviseren maximaal 2 bezoekers per keer, naast de partner. Rust is belangrijk voor het herstel van u en uw baby. Wij vragen het bezoek de kamer te verlaten tijdens de verzorging of artsenvisite.

Is degene die u wil bezoeken verkouden? Of is er sprake van kinderen met kinderziektes? Overleg dan eerst met de verpleegkundige of zij naar het ziekenhuis mogen komen.

Foto-, film- of geluidsopnamen maken
U mag foto-, film- of geluidsopnamen maken in het Slingeland Ziekenhuis voor eigen gebruik. Hiervoor gelden een aantal richtlijnen. Zo bent u verplicht toestemming te vragen aan de personen die u filmt of fotografeert. Ook als u de foto-, film- of geluidsopnamen die u in het Slingeland Ziekenhuis heeft gemaakt op internet wilt plaatsen, heeft u toestemming nodig van de persoon die in beeld is of op de geluidsopname te horen is. Kijk voor alle richtlijnen voor het maken van beeld- en geluidsopnamen op www.slingeland.nl.

Help mee aan een veilige behandeling
Er zijn een aantal aandachtspunten waar u als patiënt zelf op kunt letten om uw opname zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen: Naar huis
In overleg met u belt de verpleegkundige of uzelf het kraamcentrum waar u zich heeft aangemeld. Er wordt dan meteen doorgegeven hoe laat u thuis bent en de kraamzorg bij u thuis verwacht wordt.

Vragen
Wij hopen u met deze folder voldoende inlichtingen te hebben gegeven. Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u altijd terecht bij
de verpleegkundige die u verzorgt.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 671-feb-24