Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Verloskunde
Verpleegafdeling B2 Kraamzorg/Verloskunde
Neonatologie

Hulp bij borstvoeding

Voor en na de bevalling

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
In deze folder kunt u lezen waar u terechtkunt met vragen over borstvoeding. Ter voorbereiding als u zwanger bent of als u al borstvoeding geeft. Een lactatiekundige kan uw vragen beantwoorden. Een lactatiekundige is gespecialiseerd in het begeleiden van moeder en kind bij borstvoeding.

De lactatiekundige
De lactatiekundige geeft u antwoord en advies wanneer u: Hulp bij borstvoeding in Doetinchem en omstreken
In de omgeving Doetinchem werken lactatiekundigen die u kunnen helpen bij het geven van borstvoeding. Zij kunnen u ook voorzien van persoonlijk advies bij de aanschaf van een kolfapparaat. Hieronder vindt u de contactgegevens:

Informatie over borstvoeding in het ziekenhuis
Gratis spreekuur op de polikliniek

De lactatiekundige van het ziekenhuis houdt op dinsdag en donderdag een gratis spreekuur. Er wordt informatie gegeven over het voeden van een baby (zowel borstvoeding als flesvoeding), babygedrag en het hechtingsproces in de eerste maanden. Een bezoek aan dit spreekuur wordt vaak gepland in combinatie met een controleafspraak bij de gynaecoloog of verloskundige. Ook als u geen controles in het ziekenhuis heeft of al bevallen bent, kunt u op dit spreekuur terecht. Er is een weegschaal aanwezig om uw baby te wegen. Het spreekuur wordt gehouden op de polikliniek Verloskunde (route 4, souterrain). Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0314) 32 93 33.

Telefonisch advies
Voor telefonisch advies kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur bellen naar onze lactatiekundige in het Slingeland Ziekenhuis, telefoonnummer (0314) 32 49 10 of (0314) 32 92 81.

Consult op de kraam- of couveuseafdeling
Op werkdagen bezoekt de lactatiekundige ook moeders op de kraamafdeling. Op die dagen bezoekt ze ook de couveuseafdeling B0.

Informatie op internet
Voor uitgebreide en betrouwbare informatie over borstvoeding kunt u terecht op de volgende websites:

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 1152-nov 22