Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Kindergeneeskunde
Chirurgie

Appendectomie bij kinderen

Blinde darm verwijderen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Bij een appendectomie wordt de appendix, beter bekend als 'blinde darm' verwijderd. De chirurg verwijdert de blinde darm als bij onderzoek op de polikliniek aanwijzingen zijn gevonden dat deze ontstoken is. Tijdens de operatie blijkt of de blinde darm werkelijk ontstoken is. Soms gebeurt het dat de blinde darm kapot is gegaan. De ontstoken blinde darminhoud komt dan in de vrije buikholte terecht. Dit noemen we een 'geperforeerde appendix'. Er is een groot verschil tussen de behandeling van een ontstoken blinde darm en een geperforeerde blinde darm. De arts zal u na de operatie vertellen of uw kind een ontstoken of een geperforeerde blinde darm heeft gehad.

Behandeling
De operatie gebeurt onder narcose. De chirurg maakt een kleine snee rechts in de onderbuik. Dat is de plaats van de blinde darm. De blinde darm wordt verwijderd en daarna wordt de huid weer gehecht. Tenslotte komt er een pleister op de wond.

Soms wordt de operatie uitgevoerd door middel van een kijkoperatie (laparoscopie). Bij een kijkoperatie worden via een aantal gaatjes in de buikwand instrumenten en een camera in de buik gebracht. De chirurg kan via de camera zijn/haar handelingen zien op een tv-scherm en zo de operatie uitvoeren. De buik van uw kind wordt hiervoor opgeblazen met lucht.

Eén ouder mag mee naar de operatiekamer. Na de operatie brengt een kinderverpleegkundige uw kind naar de uitslaapkamer zodat hij/zij rustig wakker kan worden. Hierbij mag ook één ouder aanwezig zijn.

Na de ingreep
Uw kind zal veel behoefte hebben aan slaap. Het zal zich nog niet de oude voelen, maar dat komt in de loop van de dagen vanzelf. Als uw kind een laparoscopie heeft gehad, kan uw kind last krijgen van de armen en/of schouders. Dit komt doordat de zenuwen geprikkeld zijn bij het opblazen van de buik. De behandeling na de operatie is afhankelijk van de toestand waarin de blinde darm was.


Ontstoken blinde darm

Uw kind heeft na de operatie een infuus in. Deze wordt over het algemeen de dag na de operatie verwijderd. Na de operatie mag uw kind eten en drinken. Uw kind kan beginnen met vloeibaar eten, zoals yoghurt en vla. Als dat goed gaat mag hij/zij licht verteerbaar eten. Ook mag uw kind uit bed, op een stoel zitten en een stukje over de gang lopen. De arts bepaalt wanneer uw kind naar huis mag. Meestal is dat één dag na de operatie.

Geperforeerde blinde darm
Als de blinde darm geperforeerd is geweest dan is de blindedarminhoud in de buikholte terecht gekomen. Tijdens de operatie probeert de chirurg de buikholte weer helemaal schoon te maken. Hij kan een drain achter laten in de wond, zodat vocht kan afvloeien.

Om nieuwe ontstekingen te voorkomen en/of te behandelen, wordt na de operatie nog een aantal dagen antibiotica via het infuus gegeven. De arts beslist hoelang dit nodig is, meestal is dat twee tot vijf dagen. Wanneer de arts besluit om uw kind twee dagen antibiotica te geven via het infuus, krijgt u alsnog antibiotica mee naar huis. Antibiotica zijn er in de vorm van tabletten en drankjes.

Eten en drinken wordt langzaam opgebouwd naar licht verteerbaar eten. Uw kind krijgt gedurende een aantal dagen een infuus zodat het voldoende vocht binnen krijgt. Als uw kind zich goed voelt mag het weer rondlopen en spelen. Het zal een paar dagen langer in het ziekenhuis moeten blijven.

Complicaties
Als uw kind weer thuis is zult u het wondje nog een paar dagen in de gaten moeten houden in verband met mogelijke complicaties. Neem contact op met uw huisarts als:Uw huisarts is op de hoogte van de situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Nazorg

De (soms doorzichtige) pleister op de wond kunt u laten zitten totdat uw kind op controle komt. Is de pleister losgegaan of vies geworden, dan mag u deze verwijderen en er een nieuwe pleister op doen. Let u er op dat de plakranden niet op de wond komen. Basisregel van de wondbehandeling: droog en schoon houden. Uw kind mag dus niet in bad. Douchen mag vanaf de derde dag na de operatie, maar niet langdurig en de straal niet op de wond richten. Als uw kind luiers draagt, dan kunt u deze het best wat vaker verwisselen. Uw kind mag twee weken niet zwemmen of sporten omdat er complicaties kunnen optreden. Het is aan te bevelen uw kind tot de controle thuis te houden van school.

Vragen
Heeft u nog vragen over de behandeling, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de secretaresse van de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer (0314) 32 99 88.

Hoe gaan wij om met vertrouwelijke gegevens van uw kind
Zodra uw kind in het ziekenhuis komt, leggen wij persoonlijke gegevens over hem/haar digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die uw kind behandelt en de zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn mogen deze gegevens inzien. U mag de gegevens van uw kind inzien als uw kind jonger is dan 12 jaar. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan moet uw kind hiervoor toestemming geven.

Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting). De kinderartsen vinden dat ook artsen die werkzaam zijn bij het consultatiebureau alle belangrijke medische informatie over uw kind moeten hebben. Deze informatie wordt daarom standaard doorgestuurd aan de arts van het consultatiebureau en zo nodig de schoolarts. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat mondeling én schriftelijk kenbaar maken bij de kinderarts die uw kind behandeld.

Daarnaast kunnen de huisarts, de huisartsenpost en de apotheker een samenvatting van de medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).Foldernummer: 640-jan 22