Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Keel-, neus- en oorheelkunde


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Operatie van het neustussenschot

Septumcorrectie


Algemeen
Uw behandelend arts heeft in overleg met u een operatie aan het neustussenschot afgesproken. Bij deze neusoperatie zet de arts uw neustussenschot recht. Deze operatie noemen we ook wel septumcorrectie. In deze folder vindt u informatie over de operatie, de voorbereiding en de nazorg.

De functie van de neus
De neus is er niet alleen voor de reuk. De neus is ook belangrijk voor de ademhaling. In de neus wordt de ingeademde lucht verwarmd, bevochtigd en gereinigd. De neus filtert een groot deel van de verontreinigde ingeademde lucht. Daarnaast heeft de neus een functie bij de stemvorming en voert de neus traanvocht af.

Scheve stand van het neustussenschot
Het neustussenschot (septum) zit tussen beide neushelften. Als uw neustussenschot scheef staat, kan dit de functie van uw neus verstoren. Het kan de volgende klachten geven:Afbeelding 1: onderaanzicht van de neus met een scheef neustussenschot
(bron: www.kno-care.nl)
Een scheve stand van het neustussenschot komt zeer vaak voor. Het rechtzetten van het neustussenschot is dan ook een veelvoorkomende operatie. Vaak wordt deze operatie uitgevoerd in combinatie met het verkleinen van de inwendige neusschelpen (zie folder 'Conchareductie').

Voorbereiding op de operatie

Pre-operatief spreekuur
Voordat u wordt opgenomen in het ziekenhuis heeft u een gesprek met een anesthesioloog en een verpleegkundige. Dit noemen we het pre-operatief spreekuur. Tijdens dit spreekuur wordt gekeken of er nog aanvullend onderzoek nodig is voor de operatie (bijvoorbeeld bloedprikken of een hartfilmpje). Ook bespreekt de anesthesioloog met u op welke manier u wordt verdoofd tijdens de operatie en met welke medicijnen u eventueel (tijdelijk) dient te stoppen. De verpleegkundige geeft uitleg over de opname en uw verblijf in het ziekenhuis. Ook legt de verpleegkundige uit wat u voor de operatie wel en niet mag eten en drinken.

Voorafgaand aan het pre-operatief spreekuur heeft u een afspraak op het medicatiespreekuur. Een apothekersassistent neemt uw medicijngebruik met u door. Neem voor deze afspraak altijd uw actuele medicatieoverzicht mee. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek.

Bovengenoemde afspraken worden gemaakt op het Centraal Planbureau.

Meer informatie over de manier van verdoven vindt u in de folder 'Anesthesie', verkrijgbaar bij het Bureau Patiëntenvoorlichting en te printen via de website www.slingeland.nl.

Opname
Het Centraal Planbureau regelt de datum van de operatie. Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de medewerker van de receptie bij de hoofdingang. De medewerker van de receptie vertelt u waar u vervolgens wordt verwacht.

U wordt voor één dag in het ziekenhuis opgenomen.

Nagelverzorging
Zorgt u ervoor dat uw nagels kort, schoon en zonder nagellak zijn als u geopereerd wordt. Dit is belangrijk om infecties te voorkomen. Ook kan het operatieteam aan de hand van uw nagels controleren hoe het zuurstofgehalte in uw bloed is. Kunstnagels hoeft u niet te verwijderen, maar meld het wel aan de verpleegkundige als u deze heeft.

Sieraden, gebitsprothese, gehoorapparaat, lenzen, bril, make-up
Doet u uw sieraden (zoals ringen en piercings) thuis alvast af. Om infecties en ander letsel te voorkomen, mag u deze niet dragen tijdens de operatie. Vanwege uw veiligheid mag u tijdens de operatie ook geen bril, lenzen, gebitsprothese, gehoorapparaat en make-up dragen.

De operatie
De KNO-arts maakt een kleine snee aan de binnenkant van de neus. Via deze snede zet de KNO-arts het kraakbeen en bot van het tussenschot recht.

Vervolgens krijgt u twee tampons in uw neus. Dit gaat het bloeden tegen en zorgt ervoor dat het slijmvlies weer goed vastgroeit. De tampons blijven twee tot drie dagen in uw neus zitten. Regelmatig worden aan beide kanten van het tussenschot plastic plaatjes bevestigd, om alles goed op de plaats te houden.

U krijgt aan de buitenzijde van de neus een gaasje en enkele pleisters, zodat het wondvocht wordt opgevangen. Er ontstaan geen littekens aan de buitenzijde van de neus omdat de operatie via uw neusgaten plaatsvindt.

De operatie duurt ongeveer 30 minuten.


Afbeelding 2:
Vooraanzicht van dwarsdoorsnede van de neus vóór de septumcorrectie
(bron: www.kno-care.nl)

Afbeelding 3:
Vooraanzicht van dwarsdoorsnede van de neus na de septumcorrectie (bron: www.kno-care.nl)


Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de uitslaapruimte van de operatieafdeling. Hier blijft u tot u goed wakker bent. Een verpleegkundige haalt u vervolgens op en brengt u naar de verpleegafdeling.

Infuus
Na de operatie heeft u een infuus in uw arm. Dit zorgt ervoor dat u voldoende vocht binnenkrijgt. Als het drinken, eten en plassen goed gaat, verwijdert de verpleegkundige het infuus.

Tampons
Omdat u tampons in uw neus heeft gekregen, kunt u een drukkend gevoel krijgen in uw neus. Ook kan het zijn dat u hoofdpijn heeft. U kunt niet door de neus ademen en krijgt daardoor een droge mond. Ook kunnen uw ogen gaan tranen. De onderkant van uw neus is bedekt met een gaasje. De verpleegkundige verschoont dit regelmatig.

Bedrust
Om de neus goed te laten genezen blijft u de eerste uren na de operatie in bed. Uw hoofd rust op een groot en een klein kussen. Een aantal uren na de operatie mag u weer uit bed, maar u dient nog wel rustig aan te doen.

Eten en drinken
Wanneer u weer trek heeft, kunt u gewoon eten en drinken.

Lichamelijke klachten
De pijn na de operatie is meestal gering en goed met pijnstillers te bestrijden. In en rondom de neus kan een doof gevoel optreden omdat kleine zenuwen zijn uitgeschakeld. Dit verdwijnt vanzelf, het normale gevoel komt terug binnen enkele weken tot maanden.

Ontslag
U mag dezelfde dag weer naar huis. De secretaresse van de verpleegafdeling maakt voor u een afspraak voor een controlebezoek bij de KNO-arts. Als u plastic plaatjes aan weerszijde van het tussenschot heeft, verwijdert de KNO-arts deze tijdens het controlebezoek.

Leefregels voor de eerste twee weken thuis
Om ervoor te zorgen dat uw neus goed geneest, zijn de onderstaande leefregels van belang.

Gebruik van neuszalf
Om de genezing te bevorderen, kunt u neuszalf gebruiken. Na de operatie kan uw KNO-arts u hiervoor een recept meegeven.

Voorkomen van druk in de neus
Voorkom dat er druk ontstaat in uw neus. Dit kunt u doen door:
Voorkomen van bloeding in de neus
Door warmte ontstaat verwijding van de bloedvaten waardoor een bloeding in uw neus kan optreden. U kunt dit voorkomen door:Werken en sporten
Meestal kunt u 1 week na de operatie weer werken. Met sporten dient u te wachten tot 2 weken na de operatie.

Pijnbestrijding
De verwachting is dat u geen pijn meer heeft als u thuis bent. Als u wel pijn heeft, kunt u 2 tabletten paracetamol à 500 mg innemen. Dit mag u maximaal 4 keer per dag doen.

Complicaties
Bij iedere operatie, ook een operatie aan de neus, is er sprake van enig risico. Er kan bijvoorbeeld een infectie optreden of een onverwachte bloeding. In de praktijk zijn complicaties bij een neusoperatie zeldzaam.

Problemen of vragen na uw opname
Neem bij problemen of vragen na uw opname in het ziekenhuis contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Vragen
Als u voorafgaand aan de operatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de medewerkers van het secretariaat van de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde. De secretaresse is op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 65.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 1510-jun 21