Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Keel-, neus- en oorheelkunde

Operatie van het neustussenschot

Operatie van het neustussenschot

Septumcorrectie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Uw behandelend arts heeft in overleg met u een operatie aan het neustussenschot afgesproken. Bij deze neusoperatie zet de arts uw neustussenschot recht. Deze operatie noemen we ook wel septumcorrectie. In deze folder vindt u informatie over de operatie, de voorbereiding en de nazorg.

De functie van de neus

De neus is er niet alleen voor de reuk. De neus is ook belangrijk voor de ademhaling. In de neus wordt de ingeademde lucht verwarmd, bevochtigd en gereinigd. De neus filtert een groot deel van de verontreinigde ingeademde lucht. Daarnaast heeft de neus een functie bij de stemvorming en voert de neus traanvocht af.

Scheve stand van het neustussenschot

Het neustussenschot (septum) zit tussen beide neushelften. Als uw neustussenschot scheef staat, kan dit de functie van uw neus verstoren. Het kan de volgende klachten geven:Afbeelding 1: onderaanzicht van de neus met een scheef neustussenschot
(bron: www.kno-care.nl)

Een scheve stand van het neustussenschot komt zeer vaak voor. Het rechtzetten van het neustussenschot is dan ook een veelvoorkomende operatie. Vaak wordt deze operatie uitgevoerd in combinatie met het verkleinen van de inwendige neusschelpen (zie folder 'Conchareductie').


Voorbereiding op de operatie


Centraal Planbureau

Wanneer de operatie gepland wordt, gaat u naar het Centraal Planbureau. Hier worden uw bloeddruk, hartslag, lengte en gewicht gemeten. Eventueel is er aanvullend onderzoek nodig, zoals een hartfilmpje of bloedprikken. Ook wordt u gevraagd om thuis een digitale vragenlijst in te vullen in het patiëntenportaal Mijn Slingeland. Het Centraal Planbureau maakt met u een afspraak voor de voorbereiding op de operatie. Deze voorbereiding kan een afspraak in het ziekenhuis op het Pre-operatief spreekuur of digitaal zijn. De keuze is afhankelijk van de operatie en uw gezondheidstoestand.

Afspraak op het pre-operatief spreekuur

Als de voorbereiding op uw operatie in het ziekenhuis plaatsvindt, heeft u een afspraak op het pre-operatief spreekuur. U heeft dan een gesprek met de apothekersassistent en de anesthesioloog. De apothekersassistent neemt uw medicijngebruik met u door. Neem voor deze afspraak altijd uw actuele medicatieoverzicht mee. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek. De anesthesioloog bespreekt met u op welke manier u wordt verdoofd tijdens de operatie en met welke medicijnen u eventueel (tijdelijk) dient te stoppen.

Meer informatie over de manier van verdoven vindt u in de folder Anesthesie. Deze folder staat voor u klaar in Mijn Slingeland. Hier vindt u ook een instructievideo over de pre-operatieve voorbereiding.

De voorbereiding op uw ziekenhuisopname en uw eventuele nazorg ontvangt u digitaal via Mijn Slingeland of er wordt een telefonische afspraak met u gemaakt.

Digitale voorbereiding

Als de voorbereiding op uw operatie digitaal plaatsvindt, hoeft u niet naar het ziekenhuis voor het pre-operatief spreekuur. U ontvangt alle informatie via Mijn Slingeland. Daarna volgt er een telefonische afspraak met de apothekersassistent en de anesthesioloog en indien nodig de verpleegkundige.

Opname

Het Centraal Planbureau regelt de datum van de operatie. Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de medewerker van de receptie bij de hoofdingang. De medewerker van de receptie vertelt u waar u vervolgens wordt verwacht.

U wordt voor één dag in het ziekenhuis opgenomen.

Nagelverzoring/sieraden

Zorgt u ervoor dat uw nagels kort, schoon en zonder nagellak zijn als u geopereerd wordt. Dit is belangrijk om infecties te voorkomen. Ook kan het operatieteam aan de hand van uw nagels controleren hoe het zuurstofgehalte in uw bloed is. Kunstnagels hoeft u niet te verwijderen, maar meld het wel aan de verpleegkundige als u deze heeft.

Doet u uw sieraden (zoals ringen en piercings) thuis alvast af. Om infecties en ander letsel te voorkomen, mag u deze niet dragen tijdens de operatie. Vanwege uw veiligheid mag u tijdens de operatie ook geen bril, lenzen, gebitsprothese, gehoorapparaat en make-up dragen.

De operatie

De KNO-arts maakt een kleine snee aan de binnenkant van de neus. Via deze snede zet de KNO-arts het kraakbeen en bot van het tussenschot recht.

Vervolgens krijgt u twee tampons in uw neus. Dit gaat het bloeden tegen en zorgt ervoor dat het slijmvlies weer goed vastgroeit. De tampons blijven twee tot drie dagen in uw neus zitten. Regelmatig worden aan beide kanten van het tussenschot plastic plaatjes bevestigd, om alles goed op de plaats te houden.

U krijgt aan de buitenzijde van de neus een gaasje en enkele pleisters, zodat het wondvocht wordt opgevangen. Er ontstaan geen littekens aan de buitenzijde van de neus omdat de operatie via uw neusgaten plaatsvindt.

De operatie duurt ongeveer 30 minuten.


Afbeelding 2:
Vooraanzicht van dwarsdoorsnede van de neus vóór de septumcorrectie
(bron: www.kno-care.nl)

Afbeelding 3:
Vooraanzicht van dwarsdoorsnede van de neus na de septumcorrectie (bron: www.kno-care.nl)


Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de uitslaapruimte van de operatieafdeling. Hier blijft u tot u goed wakker bent. Een verpleegkundige haalt u vervolgens op en brengt u naar de verpleegafdeling.

Infuus

Na de operatie heeft u een infuus in uw arm. Dit zorgt ervoor dat u voldoende vocht binnenkrijgt. Als het drinken, eten en plassen goed gaat, verwijdert de verpleegkundige het infuus.

Tampons

Omdat u tampons in uw neus heeft gekregen, kunt u een drukkend gevoel krijgen in uw neus. Ook kan het zijn dat u hoofdpijn heeft. U kunt niet door de neus ademen en krijgt daardoor een droge mond. Ook kunnen uw ogen gaan tranen. De onderkant van uw neus is bedekt met een gaasje. De verpleegkundige verschoont dit regelmatig.

Bedrust

Om de neus goed te laten genezen blijft u de eerste uren na de operatie in bed. Uw hoofd rust op een groot en een klein kussen. Een aantal uren na de operatie mag u weer uit bed, maar u dient nog wel rustig aan te doen.

Eten en drinken

Wanneer u weer trek heeft, kunt u gewoon eten en drinken.

Lichamelijke klachten

De pijn na de operatie is meestal gering en goed met pijnstillers te bestrijden. In en rondom de neus kan een doof gevoel optreden omdat kleine zenuwen zijn uitgeschakeld. Dit verdwijnt vanzelf, het normale gevoel komt terug binnen enkele weken tot maanden.

Ontslag

U mag dezelfde dag weer naar huis. De secretaresse van de verpleegafdeling maakt voor u een afspraak voor een controlebezoek bij de KNO-arts. Als u plastic plaatjes aan weerszijde van het tussenschot heeft, verwijdert de KNO-arts deze tijdens het controlebezoek.

Leefregels voor de eerste twee weken thuis

Om ervoor te zorgen dat uw neus goed geneest, zijn de onderstaande leefregels van belang.

Gebruik van neuszalf

Om de genezing te bevorderen, kunt u neuszalf gebruiken. Na de operatie kan uw KNO-arts u hiervoor een recept meegeven.

Voorkomen van druk in de neus

Voorkom dat er druk ontstaat in uw neus. Dit kunt u doen door:

Voorkomen van bloeding in de neus

Door warmte ontstaat verwijding van de bloedvaten waardoor een bloeding in uw neus kan optreden. U kunt dit voorkomen door:

Werken en sporten

Meestal kunt u 1 week na de operatie weer werken. Met sporten dient u te wachten tot 2 weken na de operatie.

Pijnbestrijding

De verwachting is dat u geen pijn meer heeft als u thuis bent. Als u wel pijn heeft, kunt u 2 tabletten paracetamol à 500 mg innemen. Dit mag u maximaal 4 keer per dag doen.

Complicaties

Bij iedere operatie, ook een operatie aan de neus, is er sprake van enig risico. Er kan bijvoorbeeld een infectie optreden of een onverwachte bloeding. In de praktijk zijn complicaties bij een neusoperatie zeldzaam.

Problemen of vragen na uw opname
Neem bij problemen of vragen na uw opname in het ziekenhuis contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Vragen

Als u voorafgaand aan de operatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de medewerkers van het secretariaat van de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde. De secretaresse is op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 65.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 1510-dec 23