Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Keel-, neus- en oorheelkunde


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Conchareductie

Verkleining van de inwendige neusschelpen


Algemeen
Uw behandelend arts heeft een neusoperatie voorgesteld vanwege uw reuk- en/of neusklachten. Bij deze neusoperatie, ook wel conchareductie of conchotomie genoemd, worden de inwendige neusschelpen verkleind (neusschelp=concha). In deze folder vindt u informatie over de operatie, de voorbereiding en de nazorg.

De functie van de neus
De neus is er niet alleen voor de reuk. De neus is ook belangrijk voor de ademhaling. In de neus wordt de ingeademde lucht verwarmd, bevochtigd en gereinigd. De neus filtert een groot deel van de verontreinigde ingeademde lucht. Daarnaast heeft de neus een functie bij de stemvorming en voert de neus traanvocht af.

Waarom een verkleining van de neusschelpen
Aan de binnenzijde van de neus bevinden zich botricheltjes met slijmvliesplooien eromheen, de zogenaamde neusschelpen. Aan beide zijden van uw neus heeft u 3 neusschelpen. Als het slijmvlies aan de binnenkant van de neus te dik is, kan de lucht moeilijk of niet door de neus worden in- en uitgeademd. Als behandeling met medicijnen te weinig resultaat oplevert, kan de KNO-arts de inwendige neusschelpen operatief verkleinen. Dit verbetert de doorstroom van lucht door de neus.


Afbeelding 1: Vooraanzicht van dwarsdoorsnede van de neus vóór de conchareductie. In de neus zijn slijmvliesplooien zichtbaar. De onderste neusschelp (concha) links in de figuur is vergroot en wordt tijdens de operatie verkleind (bron: www.kno-care.nl).Afbeelding 2: Vooraanzicht van dwarsdoorsnede van de neus ná de conchareductie. De onderste neusschelp (links in de figuur) is verkleind. Langs deze verkleinde neusschelp kan nu meer lucht stromen (bron: www.kno-care.nl).


Voorbereiding op de operatie

Voordat u wordt opgenomen in het ziekenhuis heeft u een gesprek met een anesthesioloog en een verpleegkundige. Dit noemen we het pre-operatief spreekuur. Tijdens dit spreekuur wordt gekeken of er nog aanvullend onderzoek nodig is voor de operatie (bijvoorbeeld bloedprikken of een hartfilmpje). Ook bespreekt de anesthesioloog met u op welke manier u wordt verdoofd tijdens de operatie en met welke medicijnen u eventueel (tijdelijk) dient te stoppen. De verpleegkundige geeft uitleg over de opname en uw verblijf in het ziekenhuis. Ook legt de verpleegkundige uit wat u voor de operatie wel en niet mag eten en drinken.

Voorafgaand aan het pre-operatief spreekuur heeft u een afspraak op het medicatiespreekuur. Een apothekersassistent neemt uw medicijngebruik met u door. Neem voor deze afspraak altijd uw actuele medicatieoverzicht mee. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek.

Bovengenoemde afspraken worden gemaakt op het Centraal Planbureau.

Meer informatie over de manier van verdoven vindt u in de folder 'Anesthesie', verkrijgbaar bij het Bureau Patiëntenvoorlichting en te printen via de website www.slingeland.nl.

Opname
Het Centraal Planbureau informeert u wanneer u wordt opgenomen en wanneer de operatie plaatsvindt. Op de dag van de operatie meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de medewerker van de receptie bij de hoofdingang. De medewerker van de receptie vertelt u waar u vervolgens wordt verwacht. U verblijft één dag in het ziekenhuis.

Nagelverzorging
Zorgt u ervoor dat uw nagels kort, schoon en zonder nagellak zijn als u geopereerd wordt. Dit is belangrijk om infecties te voorkomen. Ook kan het operatieteam aan de hand van uw nagels controleren hoe het zuurstofgehalte in uw bloed is. Kunstnagels hoeft u niet te verwijderen, maar meld het wel aan de verpleegkundige als u deze heeft.

Sieraden, gebitsprothese, gehoorapparaat, lenzen, bril, make-up
Doet u uw sieraden (zoals ringen en piercings) thuis alvast af. Om infecties en ander letsel te voorkomen, mag u deze niet dragen tijdens de operatie. Vanwege uw veiligheid mag u tijdens de operatie ook geen bril, lenzen, gebitsprothese, gehoorapparaat en make-up dragen.

De operatie
Tijdens de operatie verkleint de KNO-arts de inwendige neusschelpen. Dit doet de arts door de slijmvlieslaag van de inwendige neusschelpen dunner te maken, of een deel van de neusschelp weg te nemen. Hierdoor ontstaat meer ruimte in de neus. De operatie vindt plaats via de neusgaten. Er ontstaan dus geen uitwendige littekens. Waarschijnlijk krijgt u tijdelijk neustampons in uw neus omdat het slijmvlies in de neus gaat bloeden.

Na de operatie
Na de operatie gaat u naar de uitslaapruimte van de operatieafdeling. Hier blijft u tot u goed wakker bent. Een verpleegkundige haalt u vervolgens op en brengt u terug naar de verpleegafdeling. Na de operatie is meestal slechts 1 à 2 maal een pijnstiller nodig. Daarna heeft u weinig tot geen pijn meer.

Na de operatie heeft u een infuus in uw arm. Dit zorgt ervoor dat u voldoende vocht binnenkrijgt. Als het drinken, eten en urineren goed gaat, verwijdert de verpleegkundige het infuus.

Omdat u neustampons in uw neus heeft gekregen, kunt u een drukkend gevoel krijgen in de neus. Ook kan het zijn dat u hoofdpijn heeft. U kunt niet door de neus ademen en krijgt daardoor een droge mond. Ook kunnen uw ogen gaan tranen. De onderkant van de neus is bedekt met een gaasje. De verpleegkundige verschoont dit regelmatig.

Om de neus goed te laten genezen mag u de eerste uren na de operatie niet uit bed. Uw hoofd rust op een groot en een klein kussen.

Wanneer u weer trek heeft, mag u gewoon eten en drinken. Het eten en drinken moet echter wel afgekoeld zijn. Een aantal uren na de operatie mag u weer uit bed, maar u dient nog wel rustig aan te doen.

De dag na de operatie
De tampons worden de dag na de operatie uit de neus verwijderd, tenzij er andere afspraken met u zijn gemaakt. Hierna moet u een uur op bed blijven liggen. U mag de neus wel ophalen, maar niet snuiten. Om korstvorming tegen te gaan en ter verzorging van de wond in de neus brengt u neuszalf in. U krijgt hierover instructies van de KNO-arts.

Ontslag
U mag dezelfde dag weer naar huis. Het secretariaat van de afdeling maakt voor u een afspraak voor een controlebezoek bij de KNO-arts.

Richtlijnen voor de eerste twee weken thuis
Om ervoor te zorgen dat uw neus goed geneest, zijn de onderstaande richtlijnen van belang.

Voorkomen van druk in de neus
Voorkom dat er druk ontstaat in de neus. Dit kunt u doen door:Voorkomen van bloeding in de neus
Door warmte ontstaat verwijding van de bloedvaten waardoor een bloeding in de neus kan optreden.

U kunt dit voorkomen door:
Pijnbestrijding
De verwachting is dat u geen pijn meer heeft als u thuis bent. Als u wel pijn heeft, kunt u tot 4 x daags 2 tabletten paracetamol à 500 mg innemen.

Problemen of vragen na uw opname
Neem bij problemen of vragen na uw opname in het ziekenhuis contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Werken en sporten
Te verwachten valt dat u 1 week na de ingreep weer kunt werken. Met sporten moet u wachten tot 2 weken na de ingreep.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 1231-mrt 21