Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Keel-, neus- en oorheelkunde

Conchareductie

Conchareductie

Verkleining van de inwendige neusschelpen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Uw behandelend arts heeft een neusoperatie voorgesteld vanwege uw reuk- en/of neusklachten. Bij deze neusoperatie, ook wel conchareductie of conchotomie genoemd, worden de inwendige neusschelpen verkleind (neusschelp=concha). In deze folder vindt u informatie over de operatie, de voorbereiding en de nazorg.

De functie van de neus

De neus is er niet alleen voor de reuk. De neus is ook belangrijk voor de ademhaling. In de neus wordt de ingeademde lucht verwarmd, bevochtigd en gereinigd. De neus filtert een groot deel van de verontreinigde ingeademde lucht. Daarnaast heeft de neus een functie bij de stemvorming en voert de neus traanvocht af.

Waarom een verkleining van de neusschelpen

Aan de binnenzijde van de neus bevinden zich botricheltjes met slijmvliesplooien eromheen, de zogenaamde neusschelpen. Aan beide zijden van uw neus heeft u 3 neusschelpen. Als het slijmvlies aan de binnenkant van de neus te dik is, kan de lucht moeilijk of niet door de neus worden in- en uitgeademd. Als behandeling met medicijnen te weinig resultaat oplevert, kan de KNO-arts de inwendige neusschelpen operatief verkleinen. Dit verbetert de doorstroom van lucht door de neus.


Afbeelding 1: Vooraanzicht van dwarsdoorsnede van de neus vóór de conchareductie. In de neus zijn slijmvliesplooien zichtbaar. De onderste neusschelp (concha) links in de figuur is vergroot en wordt tijdens de operatie verkleind (bron: www.kno-care.nl).Afbeelding 2: Vooraanzicht van dwarsdoorsnede van de neus ná de conchareductie. De onderste neusschelp (links in de figuur) is verkleind. Langs deze verkleinde neusschelp kan nu meer lucht stromen (bron: www.kno-care.nl).

Voorbereiding op de operatie


Centraal Planbureau

Wanneer de operatie gepland wordt, gaat u naar het Centraal Planbureau. Hier worden uw bloeddruk, hartslag, lengte en gewicht gemeten. Eventueel is er aanvullend onderzoek nodig, zoals een hartfilmpje of bloedprikken. Ook wordt u gevraagd om thuis een digitale vragenlijst in te vullen in het patiëntenportaal Mijn Slingeland. Het Centraal Planbureau maakt met u een afspraak voor de voorbereiding op de operatie. Deze voorbereiding kan een afspraak in het ziekenhuis op het Pre-operatief spreekuur of digitaal zijn. De keuze is afhankelijk van de operatie en uw gezondheidstoestand.

Afspraak op het pre-operatief spreekuur

Als de voorbereiding op uw operatie in het ziekenhuis plaatsvindt, heeft u een afspraak op het pre-operatief spreekuur. U heeft dan een gesprek met de apothekersassistent en de anesthesioloog. De apothekersassistent neemt uw medicijngebruik met u door. Neem voor deze afspraak altijd uw actuele medicatieoverzicht mee. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek. De anesthesioloog bespreekt met u op welke manier u wordt verdoofd tijdens de operatie en met welke medicijnen u eventueel (tijdelijk) dient te stoppen.

Meer informatie over de manier van verdoven vindt u in de folder Anesthesie. Deze folder staat voor u klaar in Mijn Slingeland. Hier vindt u ook een instructievideo over de pre-operatieve voorbereiding.

De voorbereiding op uw ziekenhuisopname en uw eventuele nazorg ontvangt u digitaal via Mijn Slingeland of er wordt een telefonische afspraak met u gemaakt.

Digitale voorbereiding

Als de voorbereiding op uw operatie digitaal plaatsvindt, hoeft u niet naar het ziekenhuis voor het pre-operatief spreekuur. U ontvangt alle informatie via Mijn Slingeland. Daarna volgt er een telefonische afspraak met de apothekersassistent en de anesthesioloog en indien nodig de verpleegkundige.

Opname

Het Centraal Planbureau informeert u wanneer u wordt opgenomen en wanneer de operatie plaatsvindt. Op de dag van de operatie meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de medewerker van de receptie bij de hoofdingang. De medewerker van de receptie vertelt u waar u vervolgens wordt verwacht. U verblijft één dag in het ziekenhuis.

Nagelverzorging/sieraden

Zorgt u ervoor dat uw nagels kort, schoon en zonder nagellak zijn als u geopereerd wordt. Dit is belangrijk om infecties te voorkomen. Ook kan het operatieteam aan de hand van uw nagels controleren hoe het zuurstofgehalte in uw bloed is. Kunstnagels hoeft u niet te verwijderen, maar meld het wel aan de verpleegkundige als u deze heeft.

Doet u uw sieraden (zoals ringen en piercings) thuis alvast af. Om infecties en ander letsel te voorkomen, mag u deze niet dragen tijdens de operatie. Vanwege uw veiligheid mag u tijdens de operatie ook geen bril, lenzen, gebitsprothese, gehoorapparaat en make-up dragen.

De operatie

Tijdens de operatie verkleint de KNO-arts de inwendige neusschelpen. Dit doet de arts door de slijmvlieslaag van de inwendige neusschelpen dunner te maken, of een deel van de neusschelp weg te nemen. Hierdoor ontstaat meer ruimte in de neus. De operatie vindt plaats via de neusgaten. Er ontstaan dus geen uitwendige littekens. Waarschijnlijk krijgt u tijdelijk neustampons in uw neus omdat het slijmvlies in de neus gaat bloeden.

Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de uitslaapruimte van de operatieafdeling. Hier blijft u tot u goed wakker bent. Een verpleegkundige haalt u vervolgens op en brengt u terug naar de verpleegafdeling. Na de operatie is meestal slechts 1 à 2 maal een pijnstiller nodig. Daarna heeft u weinig tot geen pijn meer.

Na de operatie heeft u een infuus in uw arm. Dit zorgt ervoor dat u voldoende vocht binnenkrijgt. Als het drinken, eten en urineren goed gaat, verwijdert de verpleegkundige het infuus.

Omdat u neustampons in uw neus heeft gekregen, kunt u een drukkend gevoel krijgen in de neus. Ook kan het zijn dat u hoofdpijn heeft. U kunt niet door de neus ademen en krijgt daardoor een droge mond. Ook kunnen uw ogen gaan tranen. De onderkant van de neus is bedekt met een gaasje. De verpleegkundige verschoont dit regelmatig.

Om de neus goed te laten genezen mag u de eerste uren na de operatie niet uit bed. Uw hoofd rust op een groot en een klein kussen.

Wanneer u weer trek heeft, mag u gewoon eten en drinken. Het eten en drinken moet echter wel afgekoeld zijn. Een aantal uren na de operatie mag u weer uit bed, maar u dient nog wel rustig aan te doen.

De dagen na de operatie

De tampons worden enkele dagen na de operatie uit de neus verwijderd, tenzij er andere afspraken met u zijn gemaakt. Hierna moet u een uur op bed blijven liggen. U mag de neus wel ophalen, maar niet snuiten. Om korstvorming tegen te gaan en ter verzorging van de wond in de neus brengt u neuszalf in. U krijgt hierover instructies van de KNO-arts.

Ontslag

U mag dezelfde dag weer naar huis. Het secretariaat van de afdeling maakt voor u een afspraak voor een controlebezoek bij de KNO-arts.

Richtlijnen voor de eerste twee weken thuis

Om ervoor te zorgen dat uw neus goed geneest, zijn de onderstaande richtlijnen van belang.

Voorkomen van druk in de neus

Voorkom dat er druk ontstaat in de neus. Dit kunt u doen door:

Voorkomen van bloeding in de neus

Door warmte ontstaat verwijding van de bloedvaten waardoor een bloeding in de neus kan optreden.

U kunt dit voorkomen door:

Pijnbestrijding

De verwachting is dat u geen pijn meer heeft als u thuis bent. Als u wel pijn heeft, kunt u tot 4 x daags 2 tabletten paracetamol à 500 mg innemen.

Problemen of vragen na uw opname
Neem bij problemen of vragen na uw opname in het ziekenhuis contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Werken en sporten

Te verwachten valt dat u 1 week na de ingreep weer kunt werken. Met sporten moet u wachten tot 2 weken na de ingreep.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 1231-apr 24