Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kort Verblijf Afdeling
Verpleegafdeling A2

Weer naar huis met een drain

Weer naar huis met een drain

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
U bent onlangs geopereerd. Na de operatie heeft de chirurg één of meerdere dunne slangetjes (drains) in het wondgebied achtergelaten. De drain voert bloed en wondvocht af. U mag binnenkort met de drain(s) naar huis. In deze folder leest u hoe u thuis met de drain(s) dient om te gaan.

Werking van de drain
De drain zit meestal met een hechting vast in het wondgebied, zodat deze niet verschuift wanneer u zich beweegt. De drain is aangesloten op een vacuüm drainpot. Daardoor wordt het wondvocht afgezogen. Het wondvocht wordt opgevangen in de pot.

Aan de stand van de groene dop is te zien of de drainpot vacuüm is. Als de groene dop van de pot volledig naar beneden staat, is de pot vacuüm. De drain werkt dan goed. Staat de dop omhoog, dan is de pot niet vacuüm. De drain werkt dan niet goed.Controle en verzorging
Om de wond en de drain te controleren dient u dagelijks:
Om bij te houden hoeveel wondvocht uw lichaam afvoert:Door dit bij te houden kan de chirurg beoordelen wanneer de drain eruit mag.

Datumdrain 1drain 2drain 3drain 4

Leefregels

Wanneer u met een drain naar huis gaat, is het van belang dat u zich aan de volgende leefregels houdt. U mag niet:
 • douchen of baden;
 • zonnen of onder de zonnebank;
 • meer dan 5 kg tillen;
 • sporten.
Daarnaast is het is belangrijk om het rustig aan te doen. Let ook op dat u niet ergens achter blijft haken met de drain.

Problemen
Tijdens het dragen van de drain, kunnen de volgende problemen voorkomen:
 • De groene dop staat omhoog. De drainpot is niet meer vacuüm (zie afbeelding 2).
 • De drain lekt vocht bij de insteekplaats. De drain is waarschijnlijk verstopt geraakt.
 • De huid rondom de insteekplaats van de drain is rood en gezwollen.
 • De drain is losgeraakt van de drainpot.
 • De drain is losgeraakt uit de wond.
 • U hebt hoge koorts (hoger dan 38,5 graden Celsius).
 • Er komt plotseling meer wondvocht in de drainpot dan de voorgaande dagen.

Neem bij problemen of vragen na uw opname in het ziekenhuis contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Vervolgafspraken
De secretaresse van de verpleegafdeling heeft bij uw ontslag uit het ziekenhuis vervolgafspraken gemaakt voor:
 • controle van de wond en de drain;
 • het verwijderen van de drain en de hechtingen.

Uw mening telt
Het is voor ons belangrijk om te weten hoe u onze zorgverlening heeft ervaren. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit blijven verbeteren. Regelmatig sturen wij patiënten thuis een vragenlijst toe waarin wij vragen naar hun mening over onze zorgverlening. U ontvangt deze vragenlijst wanneer u een e-mailadres heeft laten registreren bij de balie of in Mijn Slingeland. Daarnaast kunt u uw mening kwijt op het suggestieformulier 'Bent u tevreden? Kan het beter? Uw mening telt!'. Het suggestieformulier is verkrijgbaar op verpleegafdelingen en poliklinieken. Op de website www.slingeland.nl kunt u een digitaal suggestieformulier invullen (ga naar Patiënt > Praktische zaken > Klacht of suggestie).

Wanneer u een klacht heeft, kunt u de folder 'Een klacht, wat zijn de mogelijkheden' raadplegen. Deze folder is verkrijgbaar op verpleegafdelingen en poliklinieken. Op onze website www.slingeland.nl kunt u de folder ook downloaden.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 1407- okt 22