Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Oogheelkunde

Amblyopie (lui oog)

Amblyopie (lui oog)

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Een amblyoop oog (lui oog) is een oog waarbij het vermogen om te zien achter gebleven is in de ontwikkeling. Het ontstaat vaak tijdens de kinderjaren. Het andere oog heeft meestal wel een goed gezichtsvermogen ontwikkeld. Heel zelden komt een lui oog van beide ogen voor. Een amblyoop oog ontstaat vaak doordat het beeld dat in het oog binnenkomt onderdrukt wordt in de hersenen. Het komt gemiddeld bij 2,5% van de bevolking voor. Erfelijkheid kan een rol spelen.

Oorzaken van amblyopie
Een amblyopie kan veroorzaakt worden door verschillende factoren:
  1. Scheelzien. Het beeld wordt onderdrukt om dubbelzien te voorkomen.
  2. Verschil in brilsterkte tussen de beide ogen (anisometropie). Het meest onduidelijke beeld wordt onderdrukt. Vaak is dit het oog met de hoogste bril afwijking.
  3. Een hoge brilsterkte van beide ogen.
  4. Een troebeling van de ooglens (aangeboren cataract) of hoornvliesafwijkingen of een hangend ooglid (ptosis). Het meest onduidelijke/ vervormde beeld wordt uitgeschakeld. We noemen dit een deprivatie amblyopie.
Deze oorzaken leiden alleen op een jonge leeftijd tot een amblyopie, wanneer het scherp zien nog in ontwikkeling is. Belangrijk is dan ook om zo snel mogelijk met de behandeling te starten. Na een bepaalde leeftijd is de gezichtsscherpte niet meer te verbeteren. Afhankelijk van de oorzaak is dat tot ongeveer 8 of 12 jaar.

Behandeling
De behandeling kan pas beginnen als de oorzaken van de amblyopie zijn vastgesteld en eventueel behandeld.
Bij de behandeling is van belang dat het kind leert om het amblyope oog te gaan gebruiken. Dit kunnen we doen door:
Keuze van de behandeling
De keuze van behandeling is afhankelijk van verschillende factoren. Deze zijn: de gezichtsscherpte, de oogstand, de samenwerking tussen de ogen, de brilafwijking, de leeftijd van het kind, de oorzaak van de amblyopie, het effect van de amblyopiebehandeling, te verwachten complicaties, de medische voorgeschiedenis, therapietrouw en eventuele huidproblematiek.

De controleafspraken bij de orthoptist hebben als doel: controle van bovengenoemde factoren. Afhankelijk van de bevindingen stelt de orthoptist de behandeling bij of wordt een andere behandelmethode gekozen. Als de maximale gezichtsscherpte is bereikt, wordt de behandeling afgebouwd.

Duur van de behandeling
Ook de duur van de behandeling is afhankelijk van dezelfde factoren die benoemd zijn bij de keus van behandeling. Amblyopiebehandeling kan wel enkele jaren duren. Dit heeft te maken met het feit dat het enige tijd kan duren voor de maximale gezichtsscherpte is bereikt. Daarnaast neemt het afbouwen ook langere tijd in beslag. Vooral omdat de ontwikkeling van het zien op kinderleeftijd langdurig beïnvloedbaar is.

Vragen
Wanneer u nog vragen heeft, stelt u deze dan aan de behandelend orthoptist bij uw volgende afspraak.

Nederlandse Vereniging van Orthoptisten (NVvO)
Wilt u meer weten over orthoptische aandoeningen? Op de website van de Nederlandse Verenigingen van Orthoptisten vindt u meer informatie: www.orthoptie.nl.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 1009-jun 22