Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde
Urologie

Circumcisie bij kinderen

Circumcisie bij kinderen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Binnenkort wordt uw kind opgenomen voor een circumcisie. De arts heeft u uitgelegd waarom en op welke wijze deze ingreep plaatsvindt. In deze folder vindt u aanvullende informatie over een circumcisie. In de folder 'Operatie van uw kind' vindt u adviezen over de voorbereiding van uw kind op de operatie en over de gang van zaken op deze dag.

Circumcisie
Bij circumcisie wordt er een stukje voorhuid van de penis verwijderd. Dit gebeurt soms om godsdienstige redenen, soms omdat het medisch noodzakelijk is. De medische reden kan zijn dat het nodig is om het vernauwde deel van de voorhuid te verwijderen omdat er anders problemen kunnen ontstaan, bijvoorbeeld een ontsteking van het eikeltje van de penis of bijvoorbeeld moeite met plassen.

Vergoeding
Bij een medische indicatie wordt deze ingreep vrijwel altijd vergoed. Informeert u voor de behandeling voor de zekerheid bij uw zorgverzekeraar.

De operatie
De operatie gebeurt onder narcose. De specialist verwijdert het bovenste stukje van de voorhuid van de penis. Het wondje wordt met een oplosbare hechting gesloten; deze verdwijnt dus vanzelf.

Na de operatie
De specialist komt meestal direct na de operatie bij u in de wachtruimte van de uitslaapkamer. Hier vertelt hij hoe de operatie is verlopen. Uw kind krijgt tijdens de operatie een infuus in de hand of arm. Na de operatie blijft het infuus in de hand of arm zitten om eventueel een snelwerkende pijnstiller toe te dienen. De kinderverpleegkundige verwijdert het infuus voordat uw kind weer naar huis gaat.

Na de operatie hoeft uw kind geen bedrust te houden. Hij zal nog niet helemaal de oude zijn, maar dat komt in de loop van de dagen vanzelf. Ongeveer een week na de operatie kan uw kind weer naar school. Wacht u met fietsen, sporten of meedoen met gymnastiek tot twee weken na de operatie.

De penis kan de eerste dagen wat opgezet en pijnlijk zijn, vooral bij het plassen. Ook kan er verkleuring optreden. Na ongeveer zeven dagen is dit meestal weer over. Trek uw kind een goed sluitende onderbroek of een luier aan, dit geeft steun en voorkomt vochtophoping. Daaroverheen kan een joggingbroek of een andere ruimzittende broek gedragen worden. Uw kind mag niet in bad, omdat de oplosbare hechting dan te snel kan loslaten. Kort douchen mag wel.

Pijnbestrijding
Uw kind kan ook de komende dagen pijnstilling (paracetamol) nodig hebben. De paracetamol (als zetpil of als (smelt)tablet) geeft u volgens de bijsluiter. Wij raden u aan de bijsluiter nauwkeurig te lezen. Door de pijn te verminderen slaapt uw kind rustiger, waardoor het sneller opknapt. Voordat u naar huis gaat, bespreekt de kinderverpleegkundige de pijnstilling voor die dag en de volgende dagen met u.

Complicaties
De mogelijke complicaties beperken zich bijna altijd tot de wond. Neem contact op met uw huisarts als:Problemen of vragen na de opname
Neem bij problemen of vragen na de opname in het ziekenhuis contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van de situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Vragen voor de behandeling
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan voordat uw kind wordt opgenomen aan de specialist die uw kind behandeld. U kunt bellen met:
Hoe gaan wij om met vertrouwelijke gegevens van uw kind
Zodra uw kind in het ziekenhuis komt, leggen wij persoonlijke gegevens over hem/haar digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die uw kind behandelt en de zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn mogen deze gegevens inzien. U mag de gegevens van uw kind inzien als uw kind jonger is dan 12 jaar. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan moet uw kind hiervoor toestemming geven.

Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting). De kinderartsen vinden dat ook artsen die werkzaam zijn bij het consultatiebureau alle belangrijke medische informatie over uw kind moeten hebben. Deze informatie wordt daarom standaard doorgestuurd aan de arts van het consultatiebureau en zo nodig de schoolarts. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat mondeling én schriftelijk kenbaar maken bij de kinderarts die uw kind behandeld.

Daarnaast kunnen de huisarts, de huisartsenpost en de apotheker een samenvatting van de medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).Foldernummer: 118-dec 23