Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde
Neurologie

EEG bij kinderen

EEG bij kinderen

Elektro-encefalogram

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

In overleg met de behandelend arts van uw kind, hebt u samen besloten tot een EEG. Het EEG (elektro-encefalogram) is een onderzoek om de zeer zwakke elektrische activiteit in de hersenen te meten en vast te leggen. Het onderzoek is niet schadelijk voor de gezondheid.

U kunt tijdens het onderzoek bij uw kind blijven.

In deze folder leest u meer over de gang van zaken voor, tijdens en na het onderzoek. Dit zijn slechts richtlijnen, de behandelend arts of neuroloog kan hiervan afwijken. De informatie is van toepassing op kinderen van 0 tot 12 jaar. Vanaf 12 jaar is de informatie uit de folder voor volwassenen van toepassing.

Voorbereiding

Voor het onderzoek dienen de haren indien mogelijk goed met shampoo te zijn gewassen. Dit bevordert het contact van de 'geleidingsdopjes' met de hoofdhuid. Om deze reden mag ook geen haarlak, gel of wax in het haar zitten.

Waar meldt u zich

Het onderzoek vindt plaats op de functieafdeling Neurologie (eerste etage, route 62). U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de baliemedewerker.

Het onderzoek

De laborant meet met een meetlint de omtrek van het hoofd. Vervolgens krijgt uw kind op het voorhoofd twee ronde plakkertjes en op beide oorlelletjes een plaatje. Op het hoofd krijgt hij/zij een 'cap', een elastische muts waarin dopjes zitten. De cap wordt met een elastisch kinbandje vastgemaakt. De cap kan wat strak zitten. Vervolgens brengt de laborant zoutpasta aan op de hoofdhuid, via de dopjes in de cap. De zoutpasta zorgt voor een betere geleiding van de zwakke elektrische activiteit. Dit gebeurt met een botte naald, waarmee de laborant even over de hoofdhuid krast. Dit kan even pijnlijk zijn. Verder doet het onderzoek geen pijn.


Vervolgens gaat uw kind op een bed liggen. Kleine kinderen mogen eventueel ook bij de ouders op schoot. De laborant brengt op de polsen van uw kind nog twee dopjes aan om de hartslag te registreren. Tijdens de registratie krijgt uw kind verschillende opdrachten, zoals het openen en sluiten van de ogen en een paar minuten diep zuchten. Gedurende een periode krijgt hij/zij af en toe lichtflitsen te zien.

Onderzoek bij kleine kinderen (0 - 3 jaar)

De ogen sluiten en diep zuchten lukt vaak niet bij kleine kinderen (0 - 3 jaar). Dit is niet zo erg. Zorg ervoor dat uw kind moe is door het wat vroeger te laten opstaan en vóór het onderzoek te laten eten. Brengt u ook wat drinken en speelgoed mee.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

De uitslag

De uitslag krijgt u via de huisarts of de specialist die u behandelt.

Vragen
Heeft u nog vragen, stelt u ze dan bij uw bezoek aan de medewerkers van functieafdeling Neurologie. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen. Wij zijn op werkdagen van 08.00 - 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 93 38.

Hoe gaan wij om met vertrouwelijke gegevens van uw kind
Zodra uw kind in het ziekenhuis komt, leggen wij persoonlijke gegevens over hem/haar digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die uw kind behandelt en de zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn mogen deze gegevens inzien. U mag de gegevens van uw kind inzien als uw kind jonger is dan 12 jaar. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan moet uw kind hiervoor toestemming geven.

Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', vraag ernaar bij uw zorgverlener). De kinderartsen vinden dat ook artsen die werkzaam zijn bij het consultatiebureau alle belangrijke medische informatie over uw kind moeten hebben. Deze informatie wordt daarom standaard doorgestuurd aan de arts van het consultatiebureau en zo nodig de schoolarts. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat mondeling én schriftelijk kenbaar maken bij de kinderarts die uw kind behandeld.

Daarnaast kunnen de huisarts, de huisartsenpost en de apotheker een samenvatting van de medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).Foldernummer: 1067-dec 23