Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Cardiologie

Telemetrie-bewaking

Telemetrie-bewaking

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Telemetrie staat voor ritmebewaking van het hart. Verpleegkundigen kunnen door middel van apparatuur (de telemeter) uw hartritme in de gaten houden. De telemeter zendt een elektrisch signaal uit. Een versterker geeft dit signaal door aan een monitor. Deze monitor staat op de Cardio Care Unit (CCU) en verpleegafdeling N1. Een verpleegkundige op de CCU bewaakt deze monitor continu.

Waarom telemetrie
Telemetrie kan nodig zijn voor observatie of bewaking:Uw specialist bepaalt hoe lang uw hartritme wordt bewaakt door middel van telemetrie.

Het gebruik van de telemeter
De verpleegkundige plakt 5 plakkers op uw borst. Vervolgens bevestigt de verpleegkundige hieraan 5 draden. Deze draden gaan naar de telemeter. U draagt de telemeter in een zakje om uw nek of in een zakje in uw kleding. De telemeter werkt op batterijen. De verpleegkundige vervangt deze regelmatig.

Er zijn 2 vormen van telemetrie:

Bewaking (code rood)
Bij een telemetrie-bewaking kunt u niet afgekoppeld worden van de telemeter en mag u de verpleegafdeling niet verlaten. Als u voor onderzoek de afdeling toch moet verlaten, dan begeleidt een verpleegkundige u. U kunt tijdens een telemetrie-bewaking niet douchen.

Observatie (code groen)
Bij een telemetrie-observatie mag u gewoon douchen. De telemeter wordt dan tijdelijk verwijderd. U kunt dit vooraf bespreken met de verpleegkundige. U dient de verpleegkundige ook in te lichten als u klaar bent met douchen. U mag tijdens de telemetrie-observatie in overleg met de verpleegkundige de verpleegafdeling verlaten, bijvoorbeeld voor een onderzoek.

De plakkersHet bereik van de telemeter
Op diverse plaatsen in het ziekenhuis bevinden zich versterkers. Hierdoor is de telemeter die u bij u draagt, op meerdere plaatsen in het ziekenhuis te ontvangen. U mag de afdeling alleen na toestemming van de verpleegkundige verlaten. Komt u buiten het bereik van de versterker, dan gaat de telemeter 'piepen'. Zorgt u er dan voor dat u weer binnen het bereik gaat staan.

De telemeter heeft ontvangst in de volgende ruimten:

Algemeen:Begane grond:In het auditorium is geen bereik. Daarom is het bezoeken van een kerkdienst helaas niet mogelijk.

Eerste verdieping:Tweede verdieping:
Vragen
Heeft u nog vragen, stel ze dan aan de verpleegkundige.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 15-mei-24