Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Cardiologie


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Slokdarm-echocardiografie


Slokdarm-echocardiografie
Echocardiografie is een onderzoekmethode waarmee met behulp van ultrageluid een afbeelding van de hartcompartimenten en de hartkleppen wordt gemaakt. Voor sommige aandoeningen van het hart is een uitwendige echocardiografie minder geschikt. In deze gevallen is het mogelijk de nodige informatie over het hart te verkrijgen door de echomi­crofoon in de slokdarm in te brengen. De slokdarm ligt namelijk direct tegen het hart aan. Dit onderzoek heet slokdarm-echocardiografie.

Afspraak
De secretaresse van uw behandelend arts heeft de afspraak voor u gemaakt.

Bij verhindering
Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, belt u dan zo spoedig mogelijk, als het kan minstens 24 uur van tevoren, naar de polikliniek Cardiologie, telefoonnummer (0314) 32 95 55. U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken.

Voorbereiding
Het onderzoek kan alleen gebeuren als uw maag leeg is. U mag daarom vanaf 6 uur voor het onderzoek niets meer eten of drinken. Tabletten mag u wel innemen, met een kleine hoeveelheid water. Een enkele keer is het nodig om spierverslappende medicijnen toe te dienen tijdens het onderzoek. In verband hiermee is het van belang dat u niet zelf auto rijdt na afloop van het onderzoek. Zorg er dus voor dat u iemand meeneemt of dat u met het openbaar vervoer of met een taxi naar huis gaat.

Neemt u uw legitimatiebewijs en uw actuele medicatieoverzicht mee naar het ziekenhuis. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek.

Bij suikerziekte
Heeft u suikerziekte, dan dient u zeer waarschijnlijk uw medicatie aan te passen. Bent u bij uw huisarts onder controle voor suikerziekte, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts als u hier vragen over heeft. Bent u onder controle bij de internist, dan kunt u bellen met de diabetesverpleegkundige, tel. (0314) 32 96 69.

Waar meldt u zich
Meldt u zich op het afgesproken tijdstip aan de balie van de polikliniek Cardiologie (eerste etage, route 58). Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. De functielaborant haalt u hier op.

Het onderzoek wordt op de afgesproken tijd uitgevoerd. Bij uitzondering kan de wachttijd tot maximaal een kwartier oplopen.

Onderzoek
Een cardioloog en een functielaborant voeren het onderzoek uit. Zij vragen u om plaats te nemen op de onderzoektafel. Als u een kunstgebit heeft, moet u dat uitdoen. Allereerst wordt uw keel met een spray plaatselijk verdoofd. Hierna gaat u op de linkerzij liggen en wordt een flexibele, dunne slang achter op uw tong gelegd. Tegelijk met enige slikbewegingen wordt deze slang voorzichtig in uw slokdarm geschoven. Deze slang blijft meestal niet langer dan 10 minuten in uw keel. Van het grootste deel van het onderzoek merkt u niet zo veel. Bij het inbrengen en verwijderen van de echomicrofoon kunt u de neiging hebben om te kokhalzen. U hoeft niet bezorgd te zijn voor benauwdheid. Tijdens het gehele onderzoek blijft de ademweg vrij.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek, inclusief de voorbereiding en het bespreken van de uitslag, duurt ongeveer 1 uur.

Na het onderzoek
Na het onderzoek neemt u weer plaats in de wachtruimte. In verband met verdoving van de keel is het belangrijk dat u minimaal 1 uur na het begin van het onderzoek niets eet of drinkt. U kunt proberen weer iets te eten of drinken als u merkt dat de verdoving is uitgewerkt. Dit om verslikken te voorkomen. Uw keel blijft ongeveer 24 uur wat gevoelig.

Uitslag
De cardioloog bespreekt de uitslag met u tijdens een vervolgafspraak. De secretaresse van uw behandelend arts maakt deze vervolgafspraak voor u.

Vragen
Als u vragen heeft over het onderzoek kunt u deze altijd stellen aan de cardioloog of de functielaborant. Zij beantwoorden uw vragen graag. Natuurlijk kunt u uw vragen ook telefonisch stellen. Het telefoonnummer van de polikliniek Cardiologie is (0314) 32 95 55. Meer informatie over hartaandoeningen vindt u in de folders van de Nederlandse Hartstichting. Deze folders kunt vragen aan onze medewerkers of bestellen bij de Nederlandse Hartstichting.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 544-aug 20