Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Anesthesiologie / Pijnbestrijding

Sedatie met propofol

Sedatie met propofol

Matige tot diepe sedatie bij een onderzoek of behandeling

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Binnenkort krijgt u een onderzoek of behandeling in het ziekenhuis. Dit onderzoek of deze behandeling zal plaatsvinden onder sedatie.

In deze folder leest u wat sedatie inhoudt, hoe u er zich op kunt voorbereiden en hoe het wordt toegediend.

Sedatie

Sedatie is het verlagen van het bewustzijn en het voorkomen en bestrijden van pijn. De sedatie zorgt ervoor dat u slaapt en geen pijn heeft tijdens het onderzoek of de behandeling. Hierdoor kunt u een onderzoek of behandeling veilig en comfortabel ondergaan. Het verschil met narcose is dat u zelfstandig kunt blijven ademhalen en slikken en dat u snel wekbaar bent.

Toediening

U krijgt via een infuus in een ader van uw hand of arm een slaapmiddel (propofol) en een pijnstiller ingespoten. Een Sedatie Praktijk Specialist voert de sedatie uit, begeleidt en bewaakt u gedurende het onderzoek. De Sedatie Praktijk Specialist is opgeleid om sedaties uit te voeren en werkt onder supervisie van de anesthesioloog.

Voorbereiding op de sedatie

Hier leest u welke voorbereidingen u zelf dient te treffen.

Begeleiding

Zorg ervoor dat iemand u naar huis brengt na het onderzoek/de behandeling. U mag alleen onder begeleiding naar huis en niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer. In principe mag u ongeveer een uur na het onderzoek/de behandeling weer naar huis. Bij sommige onderzoeken of behandelingen moet u langer blijven.

Nuchter zijn

U dient nuchter te zijn, anders kan de sedatie niet plaatsvinden. Nuchter zijn houdt in dat u voor het onderzoek/de behandeling niet meer mag eten en drinken. U ontvangt van de Sedatie Praktijk Specialist informatie vanaf wanneer u nuchter moet zijn.

Waardevolle spullen, uiterlijke verzorging, hulpmiddelen

U dient uw horloge en sieraden af te doen. Neem geen waardevolle spullen mee naar het ziekenhuis. Het is verstandig uw bril of contactlenzen veilig op te bergen. Dit kan op de afdeling waar u verblijft. U dient ook uw gebitsprothese uit te doen. Hiervoor zijn aparte bakjes beschikbaar op de afdeling. Een gehoorapparaat kunt u zo lang mogelijk inlaten. Gebruik geen make-up en verwijder nagellak. Het is belangrijk dat de natuurlijke kleur van huid en nagels te zien is.

Gesprek

U krijgt van tevoren een gesprek met de Sedatie Praktijk Specialist om uitleg te geven en vast te stellen of u gezond genoeg bent voor het ondergaan van een sedatie. Dit gesprek vindt plaats in het ziekenhuis. Hiervoor wordt een afspraak met u ingepland. Het kan zijn dat deze afspraak enige tijd voor de sedatie of op dezelfde dag van de sedatie plaatsvindt.

Voor dit gesprek ontvangt u een vragenlijst met vragen over uw gezondheid. Probeert u deze vragen zo volledig mogelijk in te vullen. Deze lijst wordt gebruikt om uw gezondheidssituatie in te schatten. Ter voorbereiding op dit gesprek is het belangrijk dat u deze folder leest en de vragenlijst invult. Tijdens het gesprek kunt u ook vragen stellen over de sedatie. Dit gesprek duurt 5 tot 15 minuten.

Tijdens het onderzoek/de behandeling

Op de behandelkamer gaat u op een brancard liggen. Bij sommige onderzoeken/behandelingen kunt u in bed blijven liggen. De Sedatie Praktijk Specialist bereidt u voor op de sedatie. U krijgt:
Nadat u bent aangesloten op de bewakingsmonitor, is alles gereed. De sedatie kan dan plaatsvinden. Gedurende het hele onderzoek/de behandeling zal de Sedatie Praktijk Specialist u bijstaan en bewaken.

Na het onderzoek/de behandeling

Als de arts klaar is met de behandeling, wordt gestopt met het toedienen van de sedatie. U wordt dan weer snel helemaal wakker. Na de ingreep brengt de Sedatie Praktijk Specialist u naar de uitslaapkamer. Gespecialiseerde verpleegkundigen verzorgen en bewaken u.

Pijnstiller metamizol (Novalgin®)

Als u na het onderzoek/de behandeling nog pijn heeft, kan als aanvullende pijnstiller metamizol worden toegediend (tenzij u heeft aangegeven dat u dit niet wilt). Metamizol is een sterke pijnstiller met weinig bijwerkingen. In zeer zeldzame gevallen zorgt metamizol ervoor dat het beenmerg stopt met het aanmaken van bloedcellen. Ook de bloedcellen die nodig zijn voor de afweer. Dit heet agranulocytose. Agranulocytose is de eerste dagen na toediening te herkennen aan: hoge koorts of aanhoudende rillingen; slijmvliesaandoeningen zoals zweren in de mond, keel of op de genitaliën. Neem bij deze klachten contact op met uw huisarts of de huisartsenpost.

Weer naar huis

Zodra uw lichamelijke conditie het toelaat, kunt u direct naar huis of brengt een verpleegkundige u naar de verpleegafdeling. Indien nodig voert de verpleegkundige nog enkele controles uit zoals het meten van de bloeddruk of bekijken van het wondgebied. De arts bepaalt het moment waarop u naar huis kunt.

Na het onderzoek of de behandeling mag u de rest van de dag niet deelnemen aan het verkeer, niet werken, geen machines bedienen en geen alcohol drinken. Als u nog dezelfde dag naar huis mag, zorg er dan voor dat u door een volwassene begeleid wordt. Regel vervoer per taxi of eigen auto, maar rijd zelf niet.

Neem op de dag dat u sedatie heeft gehad, geen belangrijke en/of ingrijpende beslissingen

Complicaties en bijwerkingen

Er komen zelden complicaties voor ten gevolge van de sedatie. Een enkele keer ontstaan er problemen met de ademhaling of hartfunctie tijdens het onderzoek of de behandeling. Deze klachten zijn goed te behandelen met medicijnen.

Herstel

Na de behandeling of het onderzoek bent u mogelijk wat sneller vermoeid. Dit is heel gewoon, uw lichaam heeft door het onderzoek/de behandeling veel moeten doorstaan. Het kan soms even duren voordat uw lichamelijke conditie weer is zoals daarvoor. Hoe lang dit duurt, verschilt per persoon.

Vragen

Indien u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, stelt u deze dan gerust op de dag van het onderzoek/de behandeling.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 2073-jan 24