Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Medische Psychologie

Psycho-Educatieve Preventie module (PEP-module)

Hartrevalidatie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
U neemt deel aan het hartrevalidatieprogramma. In deze folder leest u meer over de Psycho-Educatieve Preventie module (PEP-module). De PEP-module is een onderdeel van het hartrevalidatieprogramma en wordt verzorgd door de afdeling Medische Psychologie. De module gaat over stress en emotionele reacties bij hart- en vaatziekten.

Uit onderzoek is gebleken dat chronische stress één van de risicofactoren is voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Hartproblemen kunnen voor u een reden zijn om uw leven en de manier waarop u met situaties omgaat onder de loep te nemen.

Daarnaast ervaart het grootste deel van de mensen die geconfronteerd worden met hart- en vaatproblemen op enig moment psychische klachten. Mensen kunnen verschillende emotionele reacties ervaren, zoals angst, somberheid en prikkelbaarheid. Dit komt veel voor en is een normale reactie op een ingrijpende gebeurtenis. Vaak zijn de klachten van lichte ernst en herstelt de emotionele balans zich na verloop van tijd vanzelf. In sommige gevallen blijven psychische klachten echter bestaan of worden deze zelfs erger. Dit kan het herstel en/of een gezonde leefstijl in de weg staan.

De PEP-module is gericht op het omgaan met stress en herstel van het emotionele evenwicht, zodat u uw normale dagelijkse leven zo goed mogelijk kunt oppakken.

Psycho-Educatieve Preventie module (PEP-module)
De PEP-module is een groepsprogramma gericht op stress en psychische klachten bij hart- en vaatziekten. Er komen verschillende thema’s aan bod waar veel patiënten en hun omgeving mee te maken krijgen. Voorbeelden hiervan zijn stress, emotionele gevolgen van hart- en vaatziekten zoals angst, somberheid en boosheid en de gevolgen van de hartproblemen voor de naaste omgeving.

Tijdens de bijeenkomsten wordt informatie gegeven over de thema’s en leert u hoe u met deze gevoelens om kunt gaan. De bijeenkomsten zijn grotendeels gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie (CGT). Hierbij leert u dat er een samenhang bestaat tussen uw gedachten en gevoelens en uw gedrag en leefstijl. Door middel van oefeningen leert u deze samenhang te herkennen en kritisch te kijken naar uw eigen manier van denken. Hierdoor kunt u beter omgaan met negatieve gevoelens.

Het programma
De PEP-module bestaat uit vier bijeenkomsten in groepsverband. De bijeenkomsten worden verzorgd door een psycholoog. De bijeenkomsten duren 2 uur en vinden één keer per twee weken op een vaste dag en tijd plaats. Iedere bijeenkomst staat een ander thema centraal. Bij één van de bijeenkomsten is ook uw partner of naaste uitgenodigd. Na ongeveer zes weken is er een evaluatiebijeenkomst.

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan de PEP-module? Dan kunt u dit bespreken met de coördinator hartrevalidatie. Voorafgaand aan de module vindt een individueel gesprek plaats met de psycholoog op de afdeling Medische Psychologie. Tijdens dit gesprek worden uw hulpvraag en doelen besproken en of deelname aan de PEP-module hierbij aansluit.

Als u zich aanmeldt, verwachten wij van u een actieve deelname. Het is de bedoeling dat deelnemers bij alle bijeenkomsten van de module aanwezig zijn en thuis aan de slag gaan met oefeningen.

Vragen
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de coördinatoren hartrevalidatie. Zij zijn op maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur bereikbaar via telefoonnummer (0314) 32 93 22.

Meer informatie over de afdeling Medische Psychologie vindt u in de folder ‘Medische Psychologie’.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 2320-jun 21