Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde
Radiologie

Röntgenonderzoek van de slokdarm en/of maag bij kinderen

Röntgenonderzoek van de slokdarm en/of maag bij kinderen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

In overleg met de behandelend arts van uw kind, heeft u samen besloten tot een röntgenonderzoek van de maag en/of slokdarm. Tijdens het onderzoek wordt een contrastvloeistof gebruikt, zodat de maag en/of slokdarm op de röntgenfoto's te zien is.

In deze folder leest u meer over de gang van zaken voor, tijdens en na het onderzoek. Dit zijn slechts richtlijnen, de behandelend arts, radioloog of physician assistant kan hiervan afwijken. De informatie is van toepassing op kinderen van 0 tot 12 jaar. Vanaf 12 jaar is de informatie uit de folder van volwassenen van toepassing.

Röntgenstraling

Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling. Door de moderne technieken die in ons ziekenhuis worden toegepast, is de stralingsdosis geminimaliseerd. Overigens staat iedereen bloot aan straling vanuit de kosmos en directe omgeving. Van alle straling die een mens gedurende zijn leven kan oplopen, is het aandeel afkomstig van medische toepassingen beperkt. Dat neemt niet weg dat iedere toepassing zorgvuldig moet worden afgewogen en altijd beschermende maatregelen worden genomen om geen onnodige risico's te lopen.

U kunt tijdens het onderzoek bij uw kind blijven. U dient dan een loodschort te dragen om zich te beschermen tegen de röntgenstralen.

Zwangerschap
In verband met de röntgenstraling is het belangrijk te weten of u in verwachting bent. Indien u zwanger bent, kunt u tijdens het onderzoek niet bij uw kind blijven. Het is raadzaam dat de andere ouder/verzorger met uw kind meegaat naar het onderzoek.

Voor het onderzoek

Voor het onderzoek dient de maag leeg te zijn zodat de contrastvloeistof zich goed kan verspreiden.

Zuigelingen (0 - 1 jaar)

Geeft u uw kind 4 uur voor het onderzoek de laatste voeding.

Kinderen (1 - 12 jaar)

Uw kind mag 4 uur vóór het onderzoek niets meer eten of drinken. Als voor uw kind iets anders geldt, dan spreekt de behandelend arts dit met u af. Bij medicijngebruik de medicijnen innemen met weinig water. Tandenpoetsen is toegestaan.

Waar meldt u zich
Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de baliemedewerker van afdeling Radiologie (eerste etage, route 62).

Plaats van het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op de röntgenafdeling.


Afb: röntgenapparaat

Onderzoek van de slokdarm (slikfoto's)

Een radioloog/laborant/physician assistant voert het onderzoek uit. Nadat u zich aan de balie heeft gemeld, neemt u plaats bij de onderzoekkamer. De radiodiagnostisch laborant roept u op. In de onderzoekkamer kunt u uw kind in het kleedhokje uitkleden.

Zuigelingen (0 - 1 jaar)

Uw kind gaat op de onderzoekstafel liggen. Via een fles krijgt uw kind verdunde contrastvloeistof te drinken. Er worden met tussenpozen foto's gemaakt, ook tijdens het drinken. De laborant geeft aanwijzingen hoe uw kind kan liggen. Soms mag uw kind daarna wat eigen voeding drinken. Het is handig dat u de voeding warm meeneemt naar de onderzoekkamer.

Kinderen (1 - 12 jaar)

Uw kind neemt plaats op de onderzoekstafel en krijgt een beker met contrastvloeistof te drinken. De radioloog of physician assistant maakt dan een foto van de buik. De onderzoekstafel kan in verschillende standen worden gezet van liggend naar staand en andersom. De radioloog of physician assistant maakt foto's van deze verschillende houdingen.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer tien minuten.

Onderzoek van de maag

Nadat u zich aan de balie heeft gemeld, neemt u plaats bij de onderzoekkamer. De radiodiagnostisch laborant roept u op. In de onderzoekkamer kunt u uw kind in het kleedhokje uitkleden. Uw kind gaat op de onderzoekstafel liggen.

Zuigelingen (0 - 1 jaar)

Via een fles krijgt uw kind verdunde contrastvloeistof te drinken (eventueel via eigen fles). De radioloog of physician assistant maakt foto's terwijl uw kind op de zij en rug wordt gedraaid.

Kinderen (1 - 12 jaar)

Om de maag duidelijk van andere buikorganen te kunnen onderscheiden, dient uw kind voor het onderzoek een beker contrastvloeistof te drinken en een volle eetlepel bruiskorrels in te nemen. Deze korreltjes zorgen ervoor dat er lucht in de maag komt.

De korreltjes smaken naar citroen en moeten met een beetje water of contrastvloeistof in één keer worden doorgeslikt. Uw kind mag de lucht die dan in de maag komt niet uitboeren. De onderzoekstafel kan in allerlei standen worden gezet van liggend naar staand en andersom. De radioloog of physician assistant maakt foto's van deze verschillende houdingen.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

De uitslag
De radioloog of physician assistant beoordeelt het onderzoek en geeft de bevindingen door aan de behandelend arts. Deze stelt u van de resultaten op de hoogte bij een volgend bezoek.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u ze dan gerust aan de behandelend arts, radioloog, physician assistant of aan de medewerkers van de afdeling Radiologie.

Bij verhindering
Als u op het afgesproken tijdstip bent verhinderd, belt u dan zo snel mogelijk naar de afdeling Radiologie. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur op telefoonnummer (0314) 32 95 05.

Hoe gaan wij om met vertrouwelijke gegevens van uw kind
Zodra uw kind in het ziekenhuis komt, leggen wij persoonlijke gegevens over hem/haar digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die uw kind behandelt en de zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn mogen deze gegevens inzien. U mag de gegevens van uw kind inzien als uw kind jonger is dan 12 jaar. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan moet uw kind hiervoor toestemming geven.

Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', vraag ernaar bij uw zorgverlener). De kinderartsen vinden dat ook artsen die werkzaam zijn bij het consultatiebureau alle belangrijke medische informatie over uw kind moeten hebben. Deze informatie wordt daarom standaard doorgestuurd aan de arts van het consultatiebureau en zo nodig de schoolarts. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat mondeling én schriftelijk kenbaar maken bij de kinderarts die uw kind behandeld.

Daarnaast kunnen de huisarts, de huisartsenpost en de apotheker een samenvatting van de medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).

Foldernummer: 1070-dec 23