Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde
Radiologie

Blaasonderzoek bij kinderen

Blaasonderzoek bij kinderen

Mictie-cystogram

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

In overleg met de behandelend arts van uw kind, hebt u samen besloten tot een onderzoek van de blaas, ook wel mictie cystogram genoemd. Een mictie cystogram bestaat uit het maken van een serie röntgenfoto's van de blaas voor, tijdens en na het plassen.

In deze folder leest u meer over de voorbereiding en het verloop van het onderzoek. Dit zijn slechts richtlijnen, de behandelend arts, radioloog of physician assistant kan hiervan afwijken. De informatie is van toepassing op kinderen van 0 tot 18 jaar. Vanaf 18 jaar is de informatie uit de folder voor volwassenen van toepassing.

Röntgenstraling

Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling. Door de moderne technieken die in ons ziekenhuis worden toegepast, is de stralingsdosis geminimaliseerd. Overigens staat iedereen bloot aan straling vanuit de kosmos en directe omgeving. Van alle straling die een mens gedurende zijn leven kan oplopen, is het aandeel afkomstig van medische toepassingen beperkt. Dat neemt niet weg dat iedere toepassing zorgvuldig moet worden afgewogen en altijd beschermende maatregelen worden genomen om geen onnodige risico's te lopen.

U kunt tijdens het onderzoek bij uw kind blijven. U dient dan een loodschort te dragen om u te beschermen tegen de röntgenstralen.

Zwangerschap
In verband met de röntgenstraling is het belangrijk te weten of u in verwachting bent. Indien u zwanger bent, kunt u tijdens het onderzoek niet bij uw kind blijven. Het is raadzaam dat de andere ouder/verzorger met uw kind meegaat naar het onderzoek.

Voorbereiding

Waar meldt u zich

Vooraf is met u besproken aan welke balie u zich kunt melden: de kinderafdeling, kinderpolikliniek of de röntgenafdeling.

Plaats van het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie (eerste etage, route 62).

Voor het onderzoek

De behandelend arts, radioloog of physician assistant bepaalt welke voorbereiding voor uw kind van toepassing is. Soms is het nodig dat uw kind vooraf antibiotica krijgt.

Voor het onderzoek brengt de kinderarts op de kinderafdeling een blaaskatheter (slangetje) in de plasbuis. De medisch pedagogisch zorgverlener of de kinderverpleegkundige bereiden u en uw kind voor op het onderzoek. Dit gebeurt via mondelinge uitleg en/of foto's van het onderzoek.

Onderzoek

Soms wordt er urine opgevangen voor onderzoek. De radioloog of physician assistant brengt via de katheter een heldere contrastvloeistof in. Daarna maakt hij/zij de röntgenfoto's. Als de blaas vol is, verwijdert de radioloog of physician assistant de katheter. Als het plassen op de onderzoekstafel lukt, maakt de radioloog of physician assistant nog foto's van de blaas tijdens en na het plassen.Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer een uur (inclusief het inbrengen van de katheter).

Na het onderzoek

Door het inbrengen en verwijderen van de katheter kan uw kind wat pijn hebben bij het plassen. Geef uw kind daarom op de dag van het onderzoek paracetamol volgens bijsluiter. Het is aan te raden de rest van de dag extra veel te drinken om een eventuele blaasontsteking te voorkomen.

De uitslag
De radioloog of physician assistant beoordeelt het onderzoek en geeft de bevindingen door aan de behandelend arts. Deze stelt u van de resultaten op de hoogte bij een volgend bezoek.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u ze dan gerust aan de behandelend arts, radioloog, physician assistant of aan de medewerkers van de afdeling Radiologie.

Bij verhindering
Als u op het afgesproken tijdstip bent verhinderd, belt u dan zo snel mogelijk naar de afdeling Radiologie. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur op telefoonnummer (0314) 32 95 05.

Hoe gaan wij om met vertrouwelijke gegevens van uw kind
Zodra uw kind in het ziekenhuis komt, leggen wij persoonlijke gegevens over hem/haar digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die uw kind behandelt en de zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn mogen deze gegevens inzien. U mag de gegevens van uw kind inzien als uw kind jonger is dan 12 jaar. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan moet uw kind hiervoor toestemming geven.

Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', vraag ernaar bij uw zorgverlener). De kinderartsen vinden dat ook artsen die werkzaam zijn bij het consultatiebureau alle belangrijke medische informatie over uw kind moeten hebben. Deze informatie wordt daarom standaard doorgestuurd aan de arts van het consultatiebureau en zo nodig de schoolarts. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat mondeling én schriftelijk kenbaar maken bij de kinderarts die uw kind behandeld.

Daarnaast kunnen de huisarts, de huisartsenpost en de apotheker een samenvatting van de medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).
Foldernummer: 1068-dec-23