Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde
Radiologie

CT-scan bij kinderen

CT-scan bij kinderen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

In overleg met de behandelend arts van uw kind, heeft u samen besloten tot een Computer Tomografie, beter bekend als CT-scan. De CT-scan is in staat om een doorsnede van het lichaam in beeld te brengen. Door meerdere van deze 'schijfjes' vast te leggen op de monitor krijgt de radioloog de juiste informatie over de verschillende organen en hun onderlinge relatie.

In deze folder leest u meer over de gang van zaken voor, tijdens en na het onderzoek. Dit zijn slechts richtlijnen, de behandelend arts of radioloog kan hiervan afwijken. De informatie is van toepassing op kinderen van 0 tot 12 jaar. Vanaf 12 jaar is de informatie uit de folder voor volwassenen van toepassing.

Röntgenstraling

Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling. Door de moderne technieken die in ons ziekenhuis worden toegepast, is de stralingsdosis geminimaliseerd. Overigens staat iedereen bloot aan straling vanuit de kosmos en directe omgeving. Van alle straling die een mens gedurende zijn leven kan oplopen, is het aandeel afkomstig van medische toepassingen beperkt. Dat neemt niet weg dat iedere toepassing zorgvuldig moet worden afgewogen en altijd beschermende maatregelen worden genomen om geen onnodige risico's te lopen.

U kunt tijdens het onderzoek bij uw kind blijven. U dient dan een loodschort te dragen om u te beschermen tegen de röntgenstralen.

Zwangerschap
In verband met de röntgenstraling is het belangrijk te weten of u in verwachting bent. Indien u zwanger bent, kunt u tijdens het onderzoek niet bij uw kind blijven. Het is raadzaam dat de andere ouder/verzorger met uw kind meegaat naar het onderzoek.

Voorbereiding

Probeer uw kind op het onderzoek voor te bereiden door op zijn/haar niveau uit te leggen wat er gebeurt tijdens het onderzoek. Het is van groot belang dat uw kind tijdens het onderzoek stil blijft liggen. Er zijn diverse mogelijkheden die hierbij kunnen helpen:

Belangrijk

Metaal is zichtbaar op de foto, dit geeft een storend beeld. Uw kind mag dan ook geen metalen onderdelen dragen. Bijvoorbeeld: sieraden, haarspeldjes, bril, rompertje met drukkers, gel of glittergel (gel bevat soms metaalsporen).

Waar meldt u zich

Wanneer is afgesproken dat uw kind voor een dagopname op de kinderafdeling komt, kunt u zich op de afgesproken tijd melden op de kinderafdeling. Anders kunt u zich melden bij de baliemedewerker van de afdeling Radiologie.

Plaats van het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie (eerste etage, routenummer 62).

Voor het onderzoek

De behandelend arts of radioloog bepaalt welke voorbereiding voor uw kind nodig is. Wordt uw kind op de kinderafdeling opgenomen, dan bereidt de medisch pedagogisch zorgverlener (kindbegeleiding) of de kinderverpleegkundige u en uw kind voor op het onderzoek. Dit gebeurt via mondelinge uitleg en/of foto's van het onderzoek.

Op de kinderafdeling brengt de kinderarts bij uw kind indien afgesproken een infuus in. Dit is een flexibel buisje dat de arts in een ader in de arm inbrengt. De arts kan, indien afgesproken, dit infuus gebruiken om contrastvloeistof te geven.

De behandelend arts overlegt van tevoren met u of uw kind contrastvloeistof ingespoten krijgt. Bij gebruik van contrastvloeistof is het van belang dat uw kind vanaf 2 uur voor het onderzoek niet meer eet en drinkt.

Contrastvloeistof

Afhankelijk van het te onderzoeken orgaan of onderzoeksmethode krijgt uw kind een contrastvloeistof ingespoten. Organen en bloedvaten zijn, in tegenstelling tot het skelet, niet goed te onderscheiden op een röntgenfoto. Door middel van contrastmiddelen kan een orgaan of bloedvat wel afgebeeld worden.

Het onderzoek

De röntgenlaborant begeleidt u en uw kind tijdens het onderzoek.

Uw kind ligt op een tafel die door een soort 'ring' wordt geschoven. In deze 'ring' bevindt zich een ronddraaiende buis die röntgenstralen uitzendt. Tijdens de röntgenopname hoort uw kind de apparatuur in de ring zacht om zich heen draaien.
Er zijn verschillende CT-onderzoeken en elk onderzoek vraagt een andere voorbereiding. Het is niet mogelijk alle varianten te vermelden. De meest voorkomende onderzoeken bij kinderen zijn CT-scan van het hoofd en van de buik. In onderstaande tekst vindt u een beschrijving van deze onderzoeken.

CT van het hoofd


Verloop van het onderzoek

Het is van belang dat uw kind stil blijft liggen. Het aanbrengen van twee kussentjes langs het hoofd en soms een band over het voorhoofd zorgt ervoor dat uw kind zijn/haar hoofd niet kan bewegen. Bij grotere kinderen is dit vaak niet nodig.

De laborant spuit, indien nodig, via het infuus in de arm contrastvloeistof in. Bij baby's gebeurt dit door de radioloog of laborant. De contrastvloeistof maakt bepaalde delen van de hersenen beter zichtbaar op het beeldscherm. Vervolgens maakt de röntgenlaborant de opnamen. Hoe groter het te onderzoeken gebied, hoe meer beelden er tijdens het onderzoek worden gemaakt.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt 5 tot 10 minuten.

CT van de buikorganen


Voorbereiding

Bij kinderen is meestal geen voorbereidingsdieet of laxeermiddel nodig, anders bespreekt de kinderarts dit met u. Als uw kind voor het onderzoek contrastvloeistof toegediend krijgt, stelt de arts u hiervan bij het maken van de afspraak op de hoogte.

Voor het onderzoek dient uw kind nuchter te zijn. Baby's mogen 2 uur voor het onderzoek geen voeding meer krijgen. Voor een peuter/kleuter/kind geldt dat hij/zij vanaf 2 uur voor het onderzoek niet meer mag eten en drinken. Bij medicijngebruik mogen medicijnen ingenomen worden met een slokje water.

Verloop van het onderzoek

Afhankelijk van de leeftijd van uw kind, vraagt de laborant hem/haar in te ademen en de adem even vast te houden. Na de opname dient uw kind nog enige tijd stil te blijven liggen.

Hoe groter het te onderzoeken gebied, hoe meer beelden er tijdens het onderzoek worden gemaakt.

Duur van het onderzoek

15 minuten.

Nazorg

Wanneer uw kind contrastvloeistof ingespoten heeft gekregen, dient hij/zij na het onderzoek meer te drinken dan normaal.

Bijwerkingen

De contrastvloeistof heeft als bijwerking dat de meeste kinderen een warm gevoel krijgen tijdens het inspuiten. Dit is na enkele minuten weg.

Eventuele andere risico's en bijwerkingen worden door de behandelend arts met u besproken.

De uitslag
De radioloog of physician assistant beoordeelt het onderzoek en geeft de bevindingen door aan de behandelend arts. Deze stelt u van de resultaten op de hoogte bij een volgend bezoek.

Bij verhindering
Als u op het afgesproken tijdstip bent verhinderd, belt u dan zo snel mogelijk naar de afdeling Radiologie. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur op telefoonnummer (0314) 32 95 05.

Wanneer is afgesproken dat uw kind voor een dagopname op de kinderafdeling komt, verzoeken wij u contact op te nemen met de kinderafdeling op telefoonnummer (0314) 32 92 96

Filmpje

Op onze website kunt u een filmpje bekijken over wat u kunt verwachten als u een CT-scan krijgt. Om het filmpje te bekijken gaat u naar www.slingeland.nl/ct-scan-4

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u ze dan gerust aan de behandelend arts, radioloog, physician assistant of aan de medewerkers van de afdeling Radiologie.

Hoe gaan wij om met vertrouwelijke gegevens van uw kind
Zodra uw kind in het ziekenhuis komt, leggen wij persoonlijke gegevens over hem/haar digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die uw kind behandelt en de zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn mogen deze gegevens inzien. U mag de gegevens van uw kind inzien als uw kind jonger is dan 12 jaar. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan moet uw kind hiervoor toestemming geven.

Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', vraag ernaar bij uw zorgverlener). De kinderartsen vinden dat ook artsen die werkzaam zijn bij het consultatiebureau alle belangrijke medische informatie over uw kind moeten hebben. Deze informatie wordt daarom standaard doorgestuurd aan de arts van het consultatiebureau en zo nodig de schoolarts. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat mondeling én schriftelijk kenbaar maken bij de kinderarts die uw kind behandeld.

Daarnaast kunnen de huisarts, de huisartsenpost en de apotheker een samenvatting van de medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).


Foldernummer: 1062-jun-24