Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Kindergeneeskunde
Verpleegafdeling B0
Neonatologie


Weer thuis

Omgaan met de gevolgen van een ziekenhuisopname voor een kind


Algemene informatie
Een ziekenhuisopname kan een ingrijpende gebeurtenis zijn voor uw kind. Uw kind wordt uit zijn vertrouwde omgeving weggehaald. Bij thuiskomst van uw kind hoopt u dat alles snel weer als vanouds zal zijn. Bij veel kinderen is dit gelukkig ook zo, maar u moet er rekening mee houden dat de ziekenhuisopname ook bij thuiskomst nog gevolgen met zich mee kan brengen. Deze gevolgen hoeven niet direct na de ziekenhuisopname op te treden. Dit kan ook nog later gebeuren.

In deze folder vindt u algemene informatie over de gevolgen van een ziekenhuisopname. Informatie over de zorg na een bepaalde behandeling vindt u in de desbetreffende folder. Deze is verkrijgbaar bij de kinderverpleegkundige.

Mogelijke gevolgen
De gevolgen die voor kunnen komen zijn:Hierboven worden veel gevolgen genoemd. Het wil natuurlijk niet zeggen dat al deze gevolgen bij uw kind voor zullen komen. Ook het tijdstip waarop deze gevolgen zich kunnen uiten is voor ieder kind heel verschillend. De reden van opname en de begeleiding door ouders en personeel spelen een belangrijke rol bij de reactie van uw kind.

Het is belangrijk om te weten hoe u met uw kind om kunt gaan, zodat u uw kind kunt helpen met de verwerking van de ziekenhuisopname. Hieronder wordt een aantal richtlijnen gegeven om u hierbij behulpzaam te zijn.

Richtlijnen voor ouders
Voor de verwerking is het goed om samen met uw kind:
Belangrijk bij bovenstaande punten is dat ze aansluiten bij de belevingswereld van uw kind.


Heeft u toch nog vragen, neem dan contact op met de medisch pedagogisch zorgverlener of de kinderverpleegkundige van de kinderafdeling, telefoonnummer: (0314) 32 92 96 of de kinderdagverpleging, telefoonnummer: (0314) 32 92 31.

Afspraken
Pijnstilling:


Controle:


Boeken
De volgende boeken kunnen een hulpmiddel zijn bij de verwerking van de ziekenhuis­opname.

2 tot 4 jaar

'Lassa gaat naar het ziekenhuis'.
Lassa is ziek. Ze gaat naar het ziekenhuis voor een operatie. Wat gaat er allemaal gebeuren?
Door: E. Plomp en K. Plomp.

'Dribbels bezoek aan het ziekenhuis'.
Dribbel gaat op bezoek in het ziekenhuis en raakt zijn vriendjes kwijt.
Door: E. Hill

'Word gauw beter, Olifant'.
Het verhaal gaat over Olifant die erge buikpijn krijgt en voor een buikoperatie in het ziekenhuis wordt opgenomen.
Door: G. Spee

'Bettie Beer gaat naar het ziekenhuis'.
Illustraties van dingen die zich rond het ziekenhuis afspelen met korte bondige teksten.
Door: Deltas

3 tot 7 jaar
'Jesse Pantoffel gaat naar het ziekenhuis'.
Jesse heeft oorpijn en moet naar het ziekenhuis, waar hij buisjes krijgt.
Door: H. Figee

4 tot 8 jaar
'Een bed op wieltjes'.
Bart breekt zijn been en moet naar het ziekenhuis met een ambulance. Marije moet naar het ziekenhuis om haar amandelen te laten knippen.
Door: V. van den Hollander e.a.

De ziekenboeg, geschreven door C. Kliphuis. In deze serie zijn verschenen:

Vanaf 5 jaar
'Lucas en de slaapdokter'.
Lucas moet naar het ziekenhuis. De dokter gaat hem aan zijn oortjes opereren.
Door: S. Boonen e.a.

Tot 8 jaar
'Eet jouw dokter ook patat?'
Op een heldere en grappige wijze worden 4 ontmoetingen met de dokter beschreven. Zo raakt het kind vertrouwd met de spreekkamer, enkele belangrijke medische instrumenten en het lichamelijk onderzoek.
Door: I. Schretlen

'Fiets in de prak'.
Ron en Roos vallen met de fiets en gaan met de ambulance naar het ziekenhuis waar ze door een dokter worden nagekeken. Ron mag naar huis maar Roos moet een nachtje blijven.
Door: M. van de Coolwijk

'Olav gaat naar het ziekenhuis want hij heeft een liesbreuk'.
Door: M. Jurgens

5 tot 10 jaar
'Bezoekuur'.
Over alles wat er in het ziekenhuis gebeurt. Verschillende afdelingen komen aan bod.
Door: C. Carbo

Hoe gaan wij om met vertrouwelijke gegevens van uw kind
Zodra uw kind in het ziekenhuis komt, leggen wij persoonlijke gegevens over hem/haar vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die uw kind behandelt en de zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn mogen deze gegevens inzien. U mag de gegevens van uw kind inzien als uw kind jonger is dan 12 jaar. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan moet uw kind hiervoor toestemming geven.

Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting). De kinderartsen vinden dat ook artsen die werkzaam zijn bij het consultatiebureau alle belangrijke medische informatie over uw kind moeten hebben. Deze informatie wordt daarom standaard doorgestuurd aan de arts van het consultatiebureau en zo nodig de schoolarts. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat mondeling én schriftelijk kenbaar maken bij de kinderarts die uw kind behandeld.

Daarnaast kunnen de huisarts, de huisartsenpost en de apotheker een samenvatting van de medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).


Foldernummer: 701-sep 18