Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Kindergeneeskunde
Verpleegafdeling B0
Neonatologie

Weer thuis

Weer thuis

Omgaan met de gevolgen van een ziekenhuisopname voor een kind

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemene informatie

Een ziekenhuisopname kan een ingrijpende gebeurtenis zijn voor uw kind. Uw kind wordt uit zijn vertrouwde omgeving weggehaald. Bij thuiskomst van uw kind hoopt u dat alles snel weer als vanouds zal zijn. Bij veel kinderen is dit gelukkig ook zo, maar u moet er rekening mee houden dat de ziekenhuisopname ook bij thuiskomst nog gevolgen met zich mee kan brengen. Deze gevolgen hoeven niet direct na de ziekenhuisopname op te treden. Dit kan ook nog later gebeuren.

In deze folder vindt u algemene informatie over de gevolgen van een ziekenhuisopname. Informatie over de zorg na een bepaalde behandeling vindt u in de desbetreffende folder. Deze is verkrijgbaar bij de kinderverpleegkundige.

Mogelijke gevolgen

De gevolgen die voor kunnen komen zijn:Hierboven worden veel gevolgen genoemd. Het wil natuurlijk niet zeggen dat al deze gevolgen bij uw kind voor zullen komen. Ook het tijdstip waarop deze gevolgen zich kunnen uiten is voor ieder kind heel verschillend. De reden van opname en de begeleiding door ouders en personeel spelen een belangrijke rol bij de reactie van uw kind.

Het is belangrijk om te weten hoe u met uw kind om kunt gaan, zodat u uw kind kunt helpen met de verwerking van de ziekenhuisopname. Hieronder wordt een aantal richtlijnen gegeven om u hierbij behulpzaam te zijn.

Richtlijnen voor ouders

Voor de verwerking is het goed om samen met uw kind:
Belangrijk bij bovenstaande punten is dat ze aansluiten bij de belevingswereld van uw kind.

Heeft u toch nog vragen, neem dan contact op met de medisch pedagogisch zorgverlener of de kinderverpleegkundige van de kinderafdeling, telefoonnummer: (0314) 32 92 96 of de kinderdagverpleging, telefoonnummer: (0314) 32 92 31.

Afspraken


Pijnstilling

Controle

Boeken

De volgende boeken kunnen een hulpmiddel zijn bij de verwerking van de ziekenhuis­opname.

De ziekenboeg, geschreven door C. Kliphuis. In deze serie zijn verschenen:
Hoe gaan wij om met vertrouwelijke gegevens van uw kind
Zodra uw kind in het ziekenhuis komt, leggen wij persoonlijke gegevens over hem/haar digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die uw kind behandelt en de zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn mogen deze gegevens inzien. U mag de gegevens van uw kind inzien als uw kind jonger is dan 12 jaar. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan moet uw kind hiervoor toestemming geven.

Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', vraag ernaar bij uw zorgverlener). De kinderartsen vinden dat ook artsen die werkzaam zijn bij het consultatiebureau alle belangrijke medische informatie over uw kind moeten hebben. Deze informatie wordt daarom standaard doorgestuurd aan de arts van het consultatiebureau en zo nodig de schoolarts. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat mondeling én schriftelijk kenbaar maken bij de kinderarts die uw kind behandeld.

Daarnaast kunnen de huisarts, de huisartsenpost en de apotheker een samenvatting van de medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).


Foldernummer: 701-dec 23