Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Keel-, neus- en oorheelkunde
Kindergeneeskunde

Keel- en neusamandelen verwijderen bij kinderen

Keel- en neusamandelen verwijderen bij kinderen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Amandelen verwijderen

Binnenkort verwijdert de KNO-arts de amandelen bij uw kind. De arts heeft u uitgelegd waarom en op welke wijze deze ingreep zal plaatsvinden. In deze folder staat aanvullende informatie over amandelen verwijderen. In de folder 'Operatie van uw kind' vindt u adviezen over de voorbereiding van uw kind op een operatie en over de gang van zaken op deze dag.

Wat zijn amandelen

Amandelen zijn grote knobbels, die zich achter in de keel en neus bevinden. Amandelen hebben als taak binnendringende bacteriën en ziektekiemen onschadelijk te maken en de weerstand tegen ziekte te vergroten. Zij werken als een soort filter en zolang dat goed gaat zijn amandelen zeer nuttig.


Afbeelding: de amandelen

Keelamandelen

De keelamandelen kunnen voortdurend in een meer of minder ontstoken toestand verkeren. In dat geval treden klachten van moeheid, hangerigheid, afgenomen eetlust en slechte adem op de voorgrond. In de hals zijn dan vaak verdikte lymfeklieren te voelen. Zeer grote keelamandelen kunnen zelfs de ademhaling enigszins belemmeren. Dit kan nachtelijke onrust met onregelmatig snurken tot gevolg hebben.

Neusamandelen

Het verdikte lymfklierweefsel in het dak van de neus-keelholte, boven het gehemelte, noemt men neusamandel. De neusamandel is vooral bij jonge kinderen aanwezig. Ongeveer vanaf het achtste levensjaar neemt de grootte af. Aan weerszijde van de neusamandel begint de zogenaamde buis van Eustachius, de verbinding waardoor lucht van de neus-keelholte naar de oren gaat.

Wanneer amandelen verwijderen

In eerste instantie probeert men uw kind te behandelen met medicijnen. Wanneer de amandelen ondanks behandeling niet meer herstellen en de arts heeft vastgesteld dat ze bij uw kind meer kwaad dan goed doen, zal hij u adviseren de amandelen te laten verwijderen. Goed werkende amandelen zijn op zich nuttig, maar niet onmisbaar. Als ze eenmaal verwijderd zijn, nemen andere klieren hun taak over. De KNO-arts verwijdert zowel neus- als keelamandelen in hun geheel via de mond.

Als uw kind ziek is, koorts heeft of ontstoken wondjes in het gezicht heeft, of als uw kind onlangs contact heeft gehad met kinderen die een kinderziekte hadden (bof, mazelen, roodvonk, waterpokken, rode hond, enzovoort) kan de behandeling niet doorgaan. Neemt u in dat geval contact op met de assistente van de KNO-artsen en maak een nieuwe afspraak.

Na de operatie

De specialist komt meestal direct na de operatie bij u in de wachtruimte van de uitslaapkamer. Hier vertelt de arts hoe de operatie is verlopen. Kort daarna kunt u weer bij uw kind zijn. Uw kind krijgt tijdens de operatie een infuus in de hand of arm. Dit is een dun slangetje in een bloedvat (een venflon) dat via een lange slang verbonden is met een vloeistofzak. Na de operatie blijft de venflon in de hand of arm zitten om eventueel een snelwerkende pijnstilling toe te dienen. De kinderverpleegkundige verwijdert de venflon voor ontslag. Als uw kind goed wakker is mag uw kind terug naar de afdeling Kinderdagverpleging.

Uw kind heeft keelpijn. Die straalt soms uit naar de oren. Om herstel te bevorderen en een eventuele nabloeding te voorkomen is het belangrijk dat uw kind direct begint met het drinken van koude heldere dranken of het eten van ijs. Probeert u dit minimaal iedere 30 minuten te herhalen. Koude heldere dranken zorgen ervoor dat de bloedvaten in de keel sneller dichttrekken. Een ijspakking in de nek leggen geeft verkoeling en kan prettig zijn voor uw kind. Als u uw kind melkprodukten geeft, geef er dan water achteraan. Dit in verband met slijmvorming. Drinken is goed tegen de keelpijn en eventuele koorts. Probeer uw kind met grote slokken te laten drinken. Dat is minder pijnlijk dan kleine slokjes. Uw kind mag thuis weer lauwwarme en zachte voeding eten. Het eten mag niet te scherp gekruid zijn. Ook mag uw kind geen koolzuurhoudende dranken of sinaasappelsap drinken. Uw kind geeft zelf wel aan wat hij/zij kan eten.

Een aantal uren na de ingreep krijgt uw kind weer pijnstilling op de verpleegafdeling. De meeste kinderen hebben na de ingreep behoefte aan slaap. Als uw kind zich goed voelt, mag hij/zij gewoon rondlopen en spelen.

Er kunnen rode vlekjes op het lichaam ontstaan. Dit komt door de narcose en verdwijnt vanzelf weer.

Ontslag

U krijgt van de kinderverpleegkundige informatie over de nazorg. De KNO-arts wil uw kind nog zien en in de mond kijken voor het met u mee naar huis gaat. Als er geen complicaties optreden mag uw kind om 14.00 uur naar huis. Soms wil de KNO-arts nog een controleafspraak. U kunt de afspraak maken bij de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, telefoonnummer (0314) 32 95 65. Deze afspraak is zes tot acht weken na de ingreep.

Nazorg

Mogelijke complicaties

Bij iedere operatie, ook het verwijderen van amandelen, is er sprake van enig risico. In dit geval is het voornaamste risico een nabloeding. Soms is de stem van uw kind wat hoger geworden. Dit gaat bijna altijd vanzelf over, anders kan logopedie uitkomst bieden. In enkele gevallen ontstaat er, met name als de neusamandelen erg groot waren, een zogenaamde open neusspraak. Er stroomt dan tijdens het praten te veel lucht door de neus. Als dit niet vanzelf overgaat, kan gedurende een korte tijd logopedie nodig zijn.

Let op:

Neem contact met ons op als uw kind:Tijdens kantooruren belt u met de polikliniek KNO op telefoonnummer (0314) 32 95 65. Buiten kantooruren neemt u contact op met de kinderafdeling op telefoonnummer (0314) 32 92 96.

Het zwarte braaksel of rode bloed kan duiden op een nabloeding. Een nabloeding gaat niet vanzelf over. De KNO-arts moet hier naar kijken. Een nabloeding kan tot 10 dagen na de ingreep ontstaan.

Neem contact op met de huisarts als uw kind:
Uw huisarts is op de hoogte van de situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u deze dan voordat uw kind wordt opgenomen. U kunt hiervoor bellen met:
Tips voor boeken over amandelen verwijderen:
Hoe gaan wij om met vertrouwelijke gegevens van uw kind
Zodra uw kind in het ziekenhuis komt, leggen wij persoonlijke gegevens over hem/haar digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die uw kind behandelt en de zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn mogen deze gegevens inzien. U mag de gegevens van uw kind inzien als uw kind jonger is dan 12 jaar. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan moet uw kind hiervoor toestemming geven.

Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', vraag ernaar bij uw zorgverlener). De kinderartsen vinden dat ook artsen die werkzaam zijn bij het consultatiebureau alle belangrijke medische informatie over uw kind moeten hebben. Deze informatie wordt daarom standaard doorgestuurd aan de arts van het consultatiebureau en zo nodig de schoolarts. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat mondeling én schriftelijk kenbaar maken bij de kinderarts die uw kind behandeld.

Daarnaast kunnen de huisarts, de huisartsenpost en de apotheker een samenvatting van de medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).
Foldernummer: 641-dec 23