Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Verpleegafdeling B1
Verpleegafdeling A1

Verpleegafdeling Interne Geneeskunde en Longgeneeskunde

Verpleegafdeling Interne Geneeskunde en Longgeneeskunde

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Welkom
Wij heten u van harte welkom op de verpleegafdeling. Op deze afdeling behandelen en verplegen wij patiënten met hormonale ziekten (endocrinologie), nierziekten (nefrologie), patiënten met kanker (oncologie), bloedziekten (hematologie) en longziekten. Wij doen ons best om uw verblijf zo prettig mogelijk te maken en u de zorg te geven die u nodig heeft. Heeft u nog vragen, stel ze dan aan uw arts of verpleegkundige. Wij helpen u graag.

Ons verpleegsysteem is er op gericht dat elke patiënt zoveel mogelijk wordt geholpen door dezelfde verpleegkundige, bij deze verpleegkundige kunt u ook voor specifieke informatie terecht.

Wat neemt u mee
Wij vragen u het volgende mee te nemen naar het ziekenhuis:Indien van toepassing:

Artsen
U wordt behandeld door een team van artsen: de specialist, de afdelingsarts en indien nodig medebehandelaars. Daarnaast kunnen ook de physician assistant en verpleegkundig specialist betrokken zijn bij uw zorg.

De specialist
Dit is een arts die is opgeleid in een bepaald specialisme. De specialist die eindverantwoordelijk is voor uw behandeling, is uw hoofdbehandelaar.

De afdelingsarts (arts-assistent)
Dit is een volledig bevoegd arts, die zich specialiseert in interne en longgeneeskunde. De afdelingsarts werkt onder supervisie van een specialist.

De physician assistant
Dit is een medische zorgprofessional, die op een zelfstandige en structurele wijze medische taken overneemt van de hoofdbehandelaar. De physician assistant werkt onder supervisie van een specialist.

De verpleegkundig specialist
De verpleegkundig specialist is een hbo-verpleegkundige met een aanvullende opleiding om zowel medische als verpleegkundige zorg te bieden. De verpleegkundig specialist kan zelfstandig laag complexe medische zorg bieden en werkt nauw samen met de longarts.

Medebehandelaars
Een medebehandelaar is een specialist die door uw hoofdbehandelaar wordt gevraagd een aanvullend oordeel te geven.

Op de afdeling zijn ook co-assistenten werkzaam. Dit zijn studenten geneeskunde in de laatste fase van de studie. De co-assistent werkt onder supervisie van de specialist en arts-assistent.

De afdelingsarts bezoekt u iedere dag, behalve in het weekend. De afdelingsarts heeft dagelijks contact met uw hoofdbehandelaar. De hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijke tijdens uw opname. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de verpleegkundige.

Leerunit
Op de verpleegafdeling is een leerunit voor verpleegkundigen in opleiding. Op deze leerunit worden stagiaires van de opleiding Verpleegkunde (HBO-niveau en MBO-niveau) opgeleid tot verpleegkundige. Het is mogelijk dat u wordt verpleegd door deze stagiaires. U herkent de stagiaires aan hun blauwe jasjes. Ervaren verpleegkundigen begeleiden de stagiaires. De verpleegkundigen bewaken de kwaliteit van de zorg en blijven eindverantwoordelijk voor de patiëntenzorg. De verpleegkundigen leggen handelingen uit aan de stagiaires, bijvoorbeeld hoe een infuus wordt verwisseld. De handeling zelf kan daardoor iets langer duren. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Inlichtingen
De verpleegkundige die u verzorgt, is bereid uw naaste familie over uw toestand in te lichten, mits u hier toestemming voor hebt gegeven. Om uw privacy te waarborgen en om te voorkomen dat er onnodig vaak dezelfde informatie wordt verstrekt, spreken wij met u een eerste en tweede contactpersoon af. Alleen aan deze contactpersonen verstrekken wij informatie.

Naast u, mogen ook uw contactpersonen (met uw toestemming) een afspraak maken met de arts die u behandelt. Andere familie, vrienden of kennissen kunnen informatie inwinnen bij de contactpersonen.

Uw contactpersoon kan voor inlichtingen het volgende telefoonnummer bellen (bij voorkeur na 11:00 uur): (0314) 32 92 66.

Oproepsysteem
Als u hulp nodig heeft van een verpleegkundige of medewerker Gastenservice, kunt u gebruik maken van het oproepsysteem. U heeft hiervoor een afstandsbediening naast uw bed. De rode knop is bedoeld voor het oproepen van een verpleegkundige, bijvoorbeeld als u pijn heeft of naar het toilet moet. De knop met het uitroepteken gebruikt u als u een vraag heeft voor de medewerker Gastenservice, bijvoorbeeld als u iets wilt eten of drinken of uitleg wenst over de televisie.


Bezoek

De bezoektijden zijn:

Dagelijks:Alleen in overleg met de verpleegkundige is het mogelijk op afwijkende tijden op bezoek te komen. Te veel bezoek kan vermoeiend voor u zijn en soms ook hinderlijk voor uw kamergenoten. Er zijn niet meer dan twee bezoekers per patiënt toegestaan.

Tijdens de bezoekuren gaan alle werkzaamheden op de afdeling door. Als het groene 'beletlampje' naast de deur brandt, mag bezoek niet de kamer in voordat er overleg is geweest met de verpleegkundige.

Afdeling verlaten
Wilt u aan ons doorgeven wanneer u de afdeling even wilt verlaten?

Samen eten met uw naaste
Uw naaste kan tegen een vergoeding met u mee-eten. De medewerker Gastenservice kan u hier meer informatie over geven.

Mobiel bellen
U mag uw mobiele telefoon of tablet in het ziekenhuis gebruiken, behalve op het operatiecentrum. Er gelden wel een aantal regels ten aanzien van het gebruik.
  • Gebruik uw mobiele telefoon of tablet niet te dicht in de buurt van medische apparatuur (minimaal anderhalve meter afstand).
  • Houd rekening met uw omgeving, zorg dat anderen geen hinder ondervinden van uw gesprek:
    • (video)bel niet op de speaker-stand. Gebruik eventueel oortjes of een koptelefoon;
    • zet het geluid uit op een meerpersoons patiëntenkamer;
    • respecteer de rust op de afdeling tussen 22.00 en 07.00 uur.
  • Wees voorzichtig met het opladen van de telefoon/tablet. Doe dit niet 's nachts, maar als u wakker bent en leg uw telefoon niet in uw bed.
  • Volg eventuele aanwijzingen van een medewerker op.

Foto-, film- of geluidsopnamen maken
U mag foto-, film- of geluidsopnamen maken in het Slingeland Ziekenhuis voor eigen gebruik. Hiervoor gelden een aantal richtlijnen. Zo bent u verplicht toestemming te vragen aan de personen die u filmt of fotografeert. Ook als u de foto-, film- of geluidsopnamen die u in het Slingeland Ziekenhuis heeft gemaakt op internet wilt plaatsen, heeft u toestemming nodig van de persoon die in beeld is of op de geluidsopname te horen is. Kijk voor alle richtlijnen voor het maken van beeld- en geluidsopnamen op www.slingeland.nl.

Uw mening telt
Het is voor ons belangrijk om te weten hoe u onze zorgverlening heeft ervaren. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit blijven verbeteren. Regelmatig sturen wij patiënten thuis een vragenlijst toe waarin wij vragen naar hun mening over onze zorgverlening. U ontvangt deze vragenlijst wanneer u een e-mailadres heeft laten registreren bij de balie of in Mijn Slingeland. Daarnaast kunt u uw mening kwijt op het suggestieformulier 'Bent u tevreden? Kan het beter? Uw mening telt!'. Het suggestieformulier is verkrijgbaar op verpleegafdelingen en poliklinieken. Op de website www.slingeland.nl kunt u een digitaal suggestieformulier invullen (ga naar Patiënt > Praktische zaken > Klacht of suggestie).

Wanneer u een klacht heeft, kunt u de folder 'Een klacht, wat zijn de mogelijkheden' raadplegen. Deze folder is verkrijgbaar op verpleegafdelingen en poliklinieken. Op onze website www.slingeland.nl kunt u de folder ook downloaden.

Als u ervaring van anderen wilt lezen of zelf uw ervaring wilt delen, dan kunt op dit doen op www.zorgkaartnederland.nl.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 505-dec 22